Legosoldaten

Det fanns en legosoldat från Mecka som hade hyrts av Quraysh för att döda Profeten, frid vare med honom. Han hade förberett sitt svärd med gift med syfte att endast röra honom med det för att orsaka hans död men nyheten kom snabbt till Medina, och när legosoldaten kom fram till Medinas utkant, greps han av profetens följeslagare som stoppade och band honom i väntan på profetens ankomst.

Bahrains regim har ”förhandlingar” med en pistol mot motparters huvud

Idag ser vi början på ännu en ”nationell dialog” där den USA-stödda Al Khalifa regim har bjudit politiska motståndare till att, skenbart, förhandla om en lösning på landets långvariga kris. Den lilla Persiska viken rike har plågats av dagliga politiska oron efter att ett folkligt uppror utbröt för två år sedan, den 14 februari 2011.

Livsmedels nya geopolitik

Livsmedel är den nya oljan. Marken är den nya guld. Denna nya era kännetecknas av höga livsmedelspriser och hungersnöds spridande. På efterfrågesidan, befolkningstillväxt, ökande välstånd och omvandlingen av mat till bränsle för bilar kombineras för att öka konsumtionen till en oöverträffad grad.