Vilka regler gäller för kvinnorna under Hajj


Sheikh Ahmad Kutty

Det finns i princip inga större skillnader mellan män och kvinnor när det gäller de flesta ritualer och föreskrifter för
Hajj.

Hajj innebär att vända sig till Allah helhjärtat, ödmjuk och med passionerad längtan och innerlig kärlek och hängivenhet.
Denna anda skall styra alla pilgrimers hjärtan i alla tider, oberoende av könsskillnader.

Män och kvinnor följer under Hajj samma regler och restriktioner. Båda måste avstå från alla former av intima sexuella
kontakter med sina makar, inklusive förspel, kyssar och lustfyllda smekningar. De måste också undvika alla onödiga samtal,
gräl och diskussioner.

Likaså måste både män och kvinnor helt undvika att använda någon form av parfymer och dofter, klippa naglarna,
bortplockande, putsning eller rakning av hår, mm.

Det är dock tillåtet för både män och kvinnor under Ihram att bada, duscha eller tvätta sig.

Likaså är det tillåtet att använda vanligt schampo, tvål och krämer så länge dessa är doftfria.

Specifika frågor eller bestämmelser som rör enbart kvinnor under Hajj kan listas enligt följande:

 1. Till skillnad från män, tillåts kvinnor bära vanliga kläder eller dräkter oavsett om de är sydda eller inte. Det finns
  inga restriktioner alls om den typ av kläder som de kan bära under Ihram så länge de inte är färgade i saffran eller doftar.
  Således är det tillåtet för dem att bära även kläder med färger eller mönster, även om kvinnliga pilgrimer borde försöka
  att hålla det enkelt och undvika att bära kläder med design eller färger som väcker uppmärksamhet. Trots allt, bör det
  noteras att Hajj kännetecknas av enkelhet och ödmjukhet inför Skaparen av alla ting.
 2. Kvinnor, återigen i motsats till män, är också tillåtna att bära skor, tofflor eller sandaler som de vill.
 3. Kvinnor är dock inte tillåtna att bära antingen ansikte slöjor (niqab) eller handskar under Ihram, de får inte täcka
  sina ansikten medan de är i Ihrams tillstånd.

 4. Kvinnor som har sin mens bör ta ett bad innan de gör Ihram. De kan recitera talbiyah och delta i dhikr och duaa, men de
  får inte utföra sina böner.

 5. Menstruerande kvinnor kan utföra alla Hajj ritualer med undantag för Tawaf (gå runt Kaabah). Utförandet av Tawaf bör
  skjutas upp tills de har slutat menstruera och har renat sig med ett bad (ghusl).

 6. Om på grund av särskilda omständigheter utanför deras kontroll kan de inte stanna i Mecka tills menstruations period är
  slut(t ex, ändringar i resplaner kan inte göras pga man reser med en grupp), då är det tillåtet att utföra Tawaf samtidigt
  man menstruerar efter att man har badat och man har på sig bindor eller något annat.

  Ovanstående regel har definierats av imam Ibn Taymiyyah. De baseras på en giltig princip i islamisk praxis som säger att i
  en viss situation, en förutsättning – som avgör giltigheten av en viss form av dyrkan – kan undantags om en person inte kan
  uppfylla den. Således den utförda handlingen för dyrkan anses vara giltig utan att förutsättningen uppfylldes. Ett exempel
  på detta är att täcka sig under bönen. Detta innebär att när en person inte kan täcka sin awrah (vad som måste täckas)
  eftersom han inte kunde finna något att bära, då måste han ändå be utan att täcka över sig själv och sin bön ändå kommer
  att betraktas som giltig, under normala omständigheter en som bön skulle betraktas som ogiltigt. Samma regel gäller för en
  menstruerande kvinna som måste lämna Mecka på grund av särskilda omständigheter utanför hennes kontroll. Kravet på att vara
  ren och menstruationen avslutat för att Tawaf ska vara giltig, frångås i hennes fall. Hela hennes Hajj kommer att betraktas
  som giltig.

 7. Slutligen, reglerna för stenkastningen mot pelarna under hajj är inte lika strikta för kvinnorna. Således kvinnor,
  liksom de svaga och äldre, får lämna Muzdalifah tidigt, innan Fajr för att utföra riten att kasta småsten på sten pelarna
  innan den stora massan anländer till Mina.

Avslutningsvis vill jag påminna er om att samtidigt som det är viktigt att vara uppmärksamma på de formella aspekterna av
Hajj, får man aldrig glömma bort Hajjs inre dimensioner. För att bättre förstå dessa aspekter av Hajj är det klokast i att
läsa följande böcker:

 1. Inner Dimensions of Islamic Worship, Imam M. Al-Ghazzali, och
 2. Four Pillars, av Mawlana Sayyid Abu al-Hasan Ali Nadvi.