Hur man gör Hajj – Del 2


Hur man gör Hajj – Del 1

Hur man gör Hajj – Del 3

Som nämnts i del 1, man kan lämna Muzdalifah efter midnatt, i synnerhet om ens familj följer med på Hajj. Om man är stark
och ung, kan man följa Profetens Sunna och tillbringa hela natten i Muzdalifah och be Fajr bön där. Efter Fajr, gick
Profeten till Al Mashar al Haram, bad till Allah tills skymningen blev ljus, och sedan fortsatte han mot Mina innan solen
gick upp.

Efter ankomsten till Mina, finns det fyra ritualer att utföra:

 1. Kasta stenar
 2. Slakta ett Hadi djur
 3. Raka eller klippa håret
 4. Göra Tawaf Al Ifadah

 1. Kasta stenar

  Första ritualen att utföra den 10:e Dhul-Hijjah är att kasta småsten på Jamrat Al Aqabah, även kallad Al Jamarat Al Kubra.

  Sju stenar (inte större än bönor) bör kastas i Jamrah bassängen. Man kan samla grus från Muzdalifah eller var som helst,
  men använd inte grus eller stenar som redan har kastats av andra pilgrimer. Det är en bra idé att samla alla stenar eller
  grus man kommer att använda under de tre eller fyra föregående dagar (10-13 Dhul-Hijah). Om man planerar att tillbringa tre
  dagar i Mina efter Eid dagen, då måste man ha 70 stenar. Om man avser att stanna bara två dagar efter Eid, då är det bara
  49 stenar.

  Profeten kastade stenarna när han nådde Mina efter soluppgången den 10:e Dhul-Hijjah. Kvinnor och svaga personer får
  tillbringa halva natten i Muzdalifah och sedan gå till Mina, där de får kasta gruset när de kommer fram, även om man kommer
  fram innan Fajr den 10:e Dhul-Hijjah. Tiden för att kasta grus sträcker sig fram till Fajr bön den 11:e Dhul-Hijjah.

  När man kasta stenarna, se till att de faller i bassängen i Jamrah. Jamrah pelare är bara en symbol som visar platsen där
  man ska kasta stenarna. Med andra ord, att pricka pelaren är inte nödvändigt. Faktiskt är det så att om en sten slår mot
  pelaren men inte faller i bassängen, då räknas den inte. Det rekommenderas att säga ”Bismillah, Allahu Akbar” för varje
  sten man kastar.

  Observera följande:

  • Sluta recitera Talbiyah när du börjar kasta stenar. Istället upprepa from den stund Eids Takbir:

   Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah Wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi al Hamd.

   Allah är störst, Allah är störst, det finns ingen Gud utom Allah. Och Allah är störst, Allah är störst, och till Honom
   tillhör allt beröm.

   Ta med extra stenar med dig. Det kan hända att en eller flera stenar missar bassängen.

  • Ta aldrig väskor eller resväskor med dig. Tragiska panikartade olyckor har inträffat under de senaste åren på grund av
   väskor som blockerade vägen.

  • Försök att välja lämpliga tider. Försök aldrig att kasta stenar eller grus när det är trångt och platsen är full med folk.
  • Ta hand om dina pengar och viktiga dokument när du ska kasta stenar och i alla platser där det finns mycket folk. Tyvärr
   bryr sig tjuvar inte om Hajjs helighet och utnyttjar dessa stora sammankomster för att stjäla pilgrimerna.

  • Om du förlorar din sko, böj dig aldrig ner för att ta den. Detta kan sätta dig i en allvarlig risk att trampas.

 2. Slakten av ett Hadi djur

  De som utför tamattu eller qiran Hajj måste slakta ett djur och ge den som en gåva till de fattiga i Mecka. Detta djur
  kallas för Hadi.

  De djur som kan slaktas som Hadi är får, getter, kor och kameler. Ett får eller en get är tillräckligt för en person, medan
  sju personer kan dela på en ko eller en kamel. Man kan äta en del av sin Hadi, ge en del av det som en gåva till vem som
  helst, och dela ut resten bland de fattiga i Mecka. Enligt vissa forskare, ska åtminstone hälften av Hadi gå till de
  fattiga. Man får inte ge slaktaren någon del av Hadi i stället av hans avgift.

  Följande villkor bör vara uppfyllda i din Hadi:

  • En get bör inte vara yngre än 1 år gammal, ett får yngre än 6 månader, under förutsättning att den är tjock, en ko yngre
   än 2 år, och en kamel 5 år.

  • Djuret ska vara frisk och fri från fysiska defekter. Det bör inte vara enögd, haltande, skabbig, eller mycket tunn och
   svag.

  Det kan vara svårt att slakta och distribuera Hadi kött. Islamic Development Bank har inrättat tillfälliga bås runt Mecka
  och Mina för att underlätta köpet av kuponger för slakt och distribution av Hadi djur.

 3. Rakning eller klippning av håret

  Nästa steg är att raka eller klippa håret. Kvinnorna ska samla sitt hår i en knut och klippa en liten del av topparna från
  den. I Mina finns det platser reserverade för frisörer nära Jamarat där man kan få håret rakat eller klippt. Kvinnorna kan
  klippa håret i sina tält själva eller med hjälp av andra kvinnor eller mahrams.

  Efter att ha kastat stenar eller grus och rakat eller klippt håret, är man delvis befriat från Ihram tillstånd och kan byta
  till andra kläder. Alla begränsningar av Ihram upphör att gälla med ett undantag: intima relationer med sin make eller maka.
  Denna begränsning är kvar tills man har utfört Tawaf Al Ifadah.

 4. Tawaf Al Ifadah

  Den sista ritual den 10:e Dhul-Hijjah är att göra Tawaf Al Ifadah. Detta Tawaf är en nödvändig del av Hajj. Den skiljer sig
  från Omrahs Tawaf i två saker:

  1. Det finns ingen idtiba (att avtäcka höger axeln för män) i den, helt enkelt därför att man i denna Tawaf klär sig inte i
   Ihram. Man är tillåtet att bära sina vanliga kläder efter att kastat grus och rakat eller klippt sitt hår.

  2. Det finns ingen Ramal (jogging) i den. Annars utförs det på samma sätt som Omrahs Tawaf.

   Det är rekommendabelt att utföra Tawaf Al Ifadah den 10:e Dhul-Hijjah, särskilt om kvinnorna är rädda för att deras
   menstruations period kan börja innan de gör Tawaf. Men det är tillåtet att skjuta upp den tills innan man lämnar Mecka, i
   och med detta, behöver man inte också göra Tawaf Al Wada (Avslutnings Tawaf eller Adjö Tawaf).

  Om man utför tamattu Hajj, behöver du inte göra Sa’i efter Tawaf Al Ifadah. Omrahs Sa’i räcker. Vissa forskare dock
  rekommenderar att göra en andra Sa`i.

  Om man utför ifrad eller qiran Hajj och man har redan gjort Sa`i efter Tawaf vid ankomsten, då behöver man inte göra en
  Sa`i till. Men om man inte har gjort Sa`i efter Tawaf vid ankomsten, då måste man göra det efter Tawaf Al Ifadah.

Åka till Mina

Efter att Tawaf Al Ifadah (och Sa`i om du inte har gjort det efter det Tawaf vid ankomsten), är du helt befriad från Ihrams
tillstånd. Alla restriktioner som Ihram innebär, inklusive intima relationer med sin make eller maka gäller inte längre.

Man kan nu ge sig iväg till Mina där man tillbringar natten.