Hur man gör Hajj – Del 3

Redaktion

 

Efter alla ritualer från Eids första dag är avslutad, då är man klar med Hajjs stora ritualer – pelarna i Hajj – och därför är man helt befriad från Ihrams tillstånd. Följande Hajj ritualer återstår:

  1. Tillbringa två eller tre nätter i Mina
  2. Kasta stenar
  3. Utföra Farväl Tawaf

 

Tillbringa natten i Mina

Man måste tillbringa två eller tre nätter i Mina efter Eids första dag. Om du avser att stanna bara två nätter i Mina, måste du åka iväg före Maghreb den 12:e Dhul-Hijjah.

Under de följande tre dagar efter Eids första dag är man inte skyldig att stanna i Mina på dagtid, men att stanna i Mina är Sunna. Dessa tre dagar kallas för Tashreeq dagar. Profeten, frid vare med honom, har rapporterats ha sagt: ”Tashreeq dagarna är dagar för att äta, dricka, och minnas Allah.” Det är därför rekommendabelt att man upprepar Eids Takbir under dessa dagar, speciellt efter varje bön.

 

Kasta stenar vid de tre Jamarat

Varje dag mellan den 11:e och 13:e Dhul-Hijjah, ska man kasta stenar vid de tre Jamarat. Man börjar med den mindre Jamarah (Al Jamarat As Sughra), sedan den mittersta (Al Jamarat Al Wustá), och slutligen den stora Jamarah (Al Jamarat Al Kubra).

Tiden för att kasta stenarna eller gruset startar från Fajr varje dag och sträcker sig till nästa dags Fajr. Vissa människor hävdar att tiden för att kasta in stenarna börjar efter Dhuhr, detta enligt vissa forskare, men det har ett svagt stöd i traditionerna. Dessutom innebär det stora svårigheter för både pilgrimer och saudiska myndigheterna på grund av det stora antalet pilgrimer på plats.

Man ska kasta sju småstenar i bassängen vid varje Jamarah, säg ”Bismillah, Allahu Akbar” när varje sten ska kastas. Efter att man är klart med den första jamarah (den lilla), rekommenderas det att man står och ber till Allah den Allsmäktige så länge man kan. Det rekommenderas också att göra likadant när man är klar med den andra jamarah (den mellersta).

Om man planerar att stanna bara två dagar och nätter i Mina, då ska man kasta stenar eller grus bara den 11:e och 12:e Dhul-Hijjah.

 

Utför Farväl Tawaf

Nu när man ska lämna de heliga platser, ska man säga farväl till den heliga moskén och se en sist gång på Kaaba innan man reser. Detta görs genom att utföra Tawaf Al Wada (Farväl Tawaf), som man bör göra strax innan man lämnar Mecka. Detta Tawaf utförs på samma sätt som Tawaf Al Ifadah, ingen idtiba (avtäckt höger axel) eller Ramal (jogging) ska finnas med.

Det är tillåtet att fördröja Tawaf Al Ifadah tills man är på väg att lämna Mecka om man vill det, men observera att avsikten med detta Tawaf bör vara att göra Tawaf Al Ifadah. Efter man har avslutat den, behöver man inte göra en annan särskild avslutnings Tawaf (Farväl Tawaf).

En menstruerande kvinna behöver inte göra en Farväl Tawaf så länge hon har redan gjort Tawaf Al Ifadah. Men om hon inte har gjort det, måste hon stanna tills hon är ren och gör ghusl (rituellt bad), då kan hon utföra Tawaf Al Ifadah (som skulle fungera även som Farväl Tawaf om hon åker direkt efter det).

Om en sådan väntetid skulle innebära svåra problem för henne, till exempel att hon skulle missa sitt flyg, då får hon göra Tawaf Al Ifadah även om hon har mens. Detta är flera framstående forskares åsikt som Ibn Taymiyah och Ibn al-Qayyim och stöds av Dr Yusuf Al-Qaradawi.