Allt om Ihram

Redaktion

 

När du har gjort de nödvändiga förberedelserna – betalat dina skulder, ångrat dina synder, befriat dig från eventuella dåliga handlingar mot andra osv., då är du redo att ta det första steget i den välsignade resa: Ihram.

 

Vad är Ihram?

Ordet Ihram har tre olika betydelser:

 1. Två tygstycken som bärs av manliga pilgrimer.
 2. Själva handlingen att starta Hajj eller Omrah genom att man förkunnat för sig själv att man nu börjar Hajj eller Omrah och säger Talbiyah.
 3. Invignings tillstånd i vilket pilgrimerna befinner sig under Hajj eller Omrah. Efter att man har tagit på sig Ihram (första betydelsen) och förkunnat sin avsikt Ihram (andra betydelsen) intar pilgrimerna med automatik Ihrams tillstånd, som kräver att man måste undvika vissa saker. Nedan finns mer information om Ihram i sina tre betydelser.

 

Hur bär man Ihram?

Renlighet rekommenderas innan man sätter på sig Ihram kläder. Det rekommenderas att man klipper sina finger och tå naglar, raka håret i armhålan och könshår, kamma håret och skägget, trimma mustaschen, bada (utföra ghusl) eller åtminstone göra wudu. Män, men inte kvinnor, rekommenderas också att använda parfym.

För män omfattar Ihram kläder två stora tygbitar. En av dem lindas runt den övre delen av kroppen utom huvudet. Oftast bärs den över båda axlarna, ibland över bara den ena axeln. Detta kommer att diskuteras senare. Den andra tygbiten lindas runt den nedre delen av kroppen. Du kan fixa detta stycke med ett bälte, eller en säkerhetsnål.

För kvinnor är Ihram vanligt löst sittande kläder som täcker hela kroppen utom ansiktet och händerna. I vissa länder är det en tradition för kvinnor att bära särskilda kläder, exempelvis vita klänningar och svarta kappor för Ihram, men detta är inte nödvändigt.

Det finns inga restriktioner när det gäller skor för kvinnor. Men för män bör skorna inte täcka vare sig tårna eller vristerna. Därför bör inte strumpor eller skor användas av män.

Att ta på sig Ihram är det första steget i Hajj och Omrah. Som nämnts ovan, tar man på sig först Ihram kläder och sedan tillkännager man sin avsikt att starta Hajj eller Omrah (den andra betydelsen av Ihram). Man kan ta på sig Ihram kläder i sina hem eller var man vill, förutsatt att när man tänker starta Hajj eller Omrah är man klädd i Ihram kläder.

Som ni kommer att se senare i denna artikel, finns föreskrivna platser som man inte bör passera innan man har satt på sig Ihram och förkunnat sin avsikt att starta Hajj eller Omrah.

 

Hur, var och när får jag börja pilgrimsfärd?

Efter att man har satt på sig Ihram kläder är man redo att starta en pilgrimsfärd genom att förkunna sin avsikt att starta Hajj eller Omrah. Det rekommenderas att man tillkännager för sig själv sin avsikt efter att man har gjort en av de obligatoriska böner eller efter att man har bett två rakaa. Du uttrycker denna avsikt med att säga, när det gäller Omrah ”Labbayka, Allahuma, Omrah” (O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utföra Omrah). När det gäller Hajj varierar avsikt beroende på vilket sorts Hajj man har valt att utföra:

 

 1. I ifrad Hajj, kommer man att endast utföra Hajj och därför ska man tillkännage sin avsikt genom att säga ”Labbayka, Allahuma, Hajjan” (O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utföra Hajj).
 2. I tamatu Hajj, kommer man att utföra en fullständig Omrah följt av en paus och sedan en fullständig Hajj. Därför tillkännager man sin avsikt genom att först säga ”Labbayk, Allahuma, Omrah” (O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utföra Omrah). Den 8e Dhul-Hijjah startar man Hajj genom att först tillkännage avsikten att utföra det med ”Labbayk, Allahuma, Hajjan” (O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utföra Hajj).
 3. I qiran Hajj, kommer man att kombinera Omrah med Hajj, så man tillkännager sin avsikt att utföra både Omrah och Hajj genom att säga ”Labbayk, Allahuma, Omratan wa Hajjan ”(O Allah, jag svarar på din kallelse genom att utför Omrah och Hajj).

 

Det finns vissa ställen där man ska tillkännage för sig själv sin avsikt. Dessa platser kallas mawaqit (plural av miqat). Man får inte gå genom dessa bestämda miqat utan att bära Ihram kläder och tillkännage sin avsikt (Ihram). Dessa fasta plaster är fem:

 

 1. Dhul Hulaifah är en plats som ligger sydväst om Medina, 18 km från moskén med samma namn. Det är miqat för alla som kommer från Medina och därefter.
 2. Dhat Irak är en plats som ligger 94 km nordost om Mecka. Det är miqat för alla som kommer från Irak och närliggande området.
 3. Al Juhfah ligger 187 km nordväst om Mecka. Detta var miqat för alla som kom från eller passerar genom Syrien och Egypten. Den låg på Röda havets östkust, men den har försvunnit helt och Rabigh (norr om al Juhfah) används idag som miqat.
 4. Qarn Al Manazil, ligger 94 km öster om Mecka. Det är miqat för dem som kommer från Najd och pilgrimer som passerar Najd.
 5. Yalamlam ligger 54 km söder om Mecka. Det är miqat för dem som kommer från Jemen och pilgrimer som passerar genom Jemen.

 

Om man reser landvägen, är det lätt att stanna vid miqat och tillkännage sin avsikt. Personer som reser med flyg får oftast information om att man närmar sig miqat en kort tid innan så att de kan tillkännage sin avsikt. I ett sådant fall måste man vara redo och har tagit på sig Ihram kläder i förväg.

Det finns en bestämd tid för Hajj: månaderna Shawwal, Dhul-Qidah och Dhul-Hijjah.

Så förkunnande av sin avsikt för Hajj skall ske under perioden den 1:a Shawwal och den 9:e Dhul-Hijjah. Det är inte möjligt att starta Hajj den 10:e Dhul-Hijjah eller efteråt, eftersom detta innebär att man missar ritualen där man stannar i Arafah under dagen eller natten den 9:e Dhul-Hijjah, som är en av hörnstenarna i Hajj.

 

Vad är förbudet medan man är i Ihrams tillstånd?

Efter att man har börjat Hajj eller Omrah är man i Ihrams tillstånd. Från och med den punkten tills man är klar med Omrah eller tills man är färdig med de viktigaste uppgifterna för Hajj ska man akta sig för vissa saker (som kallas mahzurat al Ihram) eller det som inte är tillåtet under Ihrams tillstånd. De är följande:

 

 1. Klippning av naglarna och rakning av hår från någon del av kroppen.
 2. Använda parfym.
 3. Förspel, tala med lustfyllda ord, röra sin make eller maka med lust, och samlag.
 4. Ingå äktenskap.
 5. Jakt eller äta viltkött. Pilgrimerna är förbjudna att jaga, eller hjälpa under en jakt, eller äta viltkött som har förbereds för deras skull, deras förslag, eller med deras hjälp.
 6. Män får inte täcka huvudet eller bära kläder som har sytts för att passa kroppens lemmar. Så skjortor, badrockar, byxor, turbaner, hattar, handskar, sockor, mm. är förbjudna.
 7. Kvinnor får inte bära niqab eller handskar.