Ska du till Hajj? – Då ska du förberedda dig

Sheikh Ahmad Kutty

 

Innan man gör Hajj, framtida pilgrimer måste förbereda sig för denna välsignade resa genom att göra fler goda gärningar, ber Allah om förlåtelse, och undvika dåliga gärningar och allt som kan skada deras Hajj. De måste be till Allah att bevilja dem Hajj m abrur (den som accepteras av Allah) och att acceptera deras goda gärningar.

Det finns vissa saker som de blivande pilgrimerna måste göra innan de påbörjar resan till Hajj:

 

  1. Att säkerställa att inkomsterna som kommer att täcka Hajj kostnader har tjänas genom lagliga medel, och inte fläckas av otillåtna (Haram) aktiviteter.
  2. Att betala av sina skulder om de förfaller inom kort, i annat fall att vidta åtgärder för att betala dem ifall man inte kan återvända hem.
  3. Att säkerställa att ens familj och anhöriga har tillräckligt med ekonomiska medel för att ta hand om sig själva under ens frånvaro.
  4. Lämna skriftliga instruktioner till familjen där man anger deras skyldigheter och ansvar och hur de ska uppfylla dem vid pilgrimens dödsfall.
  5. Att be om förlåtelse från dem man kan ha skadat eller kränkt, för den här resan bör genomföras med gott samvete.
  6. Att förberedda sig så gott man kan när det gäller om hur man på rätt sätt utför Hajj (praktisk och andlig). En av de bästa böcker om Hajj anda är Islams fyra pelarna av Sayyid Abul Hasan Ali Nadvi.
  7. Att påminna familjen om att frukta Allah och förbli stark i deras tro (deen).
  8. Att konsekvent söka förlåtelse från Allah och göra dhikr en vana.

 

Må Allah göra våra hjärtan och tungor smidiga när vi minns Honom.