Konsthantverk under islams blomstertid

De äldsta keramikföremålen med islamisk karaktär härstammar från 800-talet och tillverkades i nuvarande Irak. Den första blomsterperioden under 900-talet förde med sig flera stilar och tekniker. Konstnärerna målade effektfull skriftdekor, ristade dekor, skar i relief. Färgerna var klara: emaljfärger och lysande turkos- och koboltblå glasyrer. Påverkan från Kina är tydlig, som en följd av handelsförbindelser, längs Sidenvägen.

Den andliga aspekten i islamisk konst

Människans miljö och skapande, d v s konst och arkitektur, har stor relevans för förståelsen av en viss kultur. Ett arkitektoniskt verk eller ett konstföremål har ett unikt värde eftersom det kan ge en visuell och ibland fysisk upplevelse av någonting autentiskt och konkret. Förståelsen av tinget kan skänka helt nya dimensioner åt upplevelsen av en kultur eftersom det förmedlar en viss sinnesstämning och känsla.

Islamisk arkitektur i öst och väst

Den islamiska konsten har satt sin tydligaste prägel på arkitektur och konsthantverk. Det främsta kännetecknet för islamisk konst är avsaknaden av levande väsen i måleri, skulptur och arkitektur. Istället blomstrar dessa konstarter av rent ornamental utsmyckning. Arabesken, som är bildad ur den antika akantusrankan, i oändlighetsmönster i floral eller geometrisk form och monumental skrift är kanske det mest kända inslaget i den islamiska konsten.

Vad säger islams källor om bildkonst?

En orsak till förbjudet mot statyer är att skydda den rena monoteistiska tron. Med tanke på hur denna tro har behandlats av andra folk, som fått del av uppenbarelsen tidigare, är denna omtanke välbefogad. Avgudadyrkan tog fart när människorna började tillverka statyer av sina döda förfäder för att tala till dem, be om hjälp och välgång.

Slöjan ett gudomligt påbud

Många islamexperter och självlärda islam-kännare och till och med vissa muslimer påstår att det inte står någonting om slöjan i Koranen. Detta påstående är felaktigt. Dessa är korancitater och hadither om just slöjan.

Kvinnans rättigheter i islam

Islam är numera Sveriges näst största religion. Muslimerna har full frihet att tro, men inte full frihet att utöva sin religion. Att leva som en muslim i Sverige är förknippat med en rad problem med mat, barnuppfostran, böneliv, arbetsliv, högtider och klädsel. Problemen är inte oläsliga, det finns alltid någon utväg.

Lärda kvinnor i Islam

Soumaya Ouis   I islam är det en plikt att söka kunskap, både för män och för kvinnor, enligt en mycket känd hadith. Tyvärr är det så att flickors och […]

Hur förenas feminism med Islam?

Det finns nästan ingen troende muslim som inte rynkar på näsan med avsky mär han eller hor hör ordet ”feminism” och ”feminister”. I grunden är detta beteende ingenting annat än en spegelbild av det historiska förloppet i den muslimska världen genom århundrade fram till nu. Det ”islamiska ummas” fall, kolonialismen, och postkolonialismen, förvandlade inte enbart samhällsstrukturer, men producerade också ett tänkesätt och beteendemönster som är präglat av xenofobi (rädsla för det okända).

Vatten – livets källa

Utan vatten kan ingen människa och inget samhälle överleva. Tillräckliga vattenresurser är ett måste för varje samhälle och det är inte bara dricksvatten som ett hushåll behöver, även matlagning, tvätt och hygien kräver mängder av vatten. Dessutom behövs vatten både inom jordbruk, boskapsuppfödning samt industrier av olika slag.