Slöjan ett gudomligt påbud

Helena Hummasten

 

Många islamexperter och självlärda islam-kännare och till och med vissa muslimer påstår att det inte står någonting om slöjan i Koranen. Detta påstående är felaktigt. Dessa är korancitater och hadither om just slöjan.

SÄG till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet, det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan på att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!
24:30-31

Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
33:59

I Koranen beordrar gud muslimer att lyda både Honom och Hans profet, frid vare med honom. Därför är profetens exempel och livsföring och hans uttalanden en inspirationskälla och exempel för alla muslimer. Följande hadith förklarar Koranens befallning om slöja.

Berättat av profetens hustru Aisha (må Gud vara nöjd med henne): Asma, Abu Bakrs dotter, kom till Guds budbärare klädd i tunna kläder. Guds budbärare vände sin blick från henne och sade: O Asma, när en flicka har nått menstruationsåldern, är det inte passande för henne att visa sin kropp, bortsett från detta och detta. Han påpekade på ansiktet och händerna”. (Abu Dawud)

 

Finns det andra skäl att bära slöja än Koranens direkta bud?

Koranens bud har alltid en stark grund i människors vardagsliv och de mänskliga egenskaperna. Slöjan signalerar att dess bärare är en troende kvinna, som inte är beredd att ta avsteg från sin tro. Den är en påminnelse både för sin bärare och omgivningen om Gudaktighet, moral och passande blygsamhet i de mänskliga relationerna. Den begränsar umgänget mellan könen till samarbete och agerande utan sexuella undertoner. Slöjan döljer det intima och kroppsliga och lyfter fram intellektet och personligheten. En kvinna med slöja visar mindre – men märks mera!

 

Varför bär inte alla muslimska kvinnor slöja?

Om nu Koranen är tydlig på denna punkt, varför bär inte då alla muslimska kvinnor slöja? Det är en mycket mångfacetterad fråga, utan att helt enkelt svar. De ”privata” anledningarna består ofta av pur ovilja att följa Guds påbud, men ibland även av okunskap och familjeproblem. Vissa av dessa kvinnor kanske inte känner till Koranens direkta bud. Vissa får starkt motstånd från sin familj.

En del kanske helt enkelt struntar i vad Koranen säger överhuvudtaget. Bland dem som uppfattas som muslimer finns ju även de som egentligen inte alls praktiserar islam som en tro, utan kallar sig muslimer utan att reflektera vilken inverkan religionen borde ha på deras liv. Då är det inte vara slöjan som dr är utan, utan även bönen eller fastan. Eller, för all del, det finns också muslimer som både ber och fastar och bär slöja men beter sig på andra sätt så illa att de skulle behöva fundera vd deras tro egentligen borde innebära för deras liv.

Man skall inte heller vara för snabb på att fördöma muslimska kvinnor son inte bär slöja. Vissa av dem gör så gott de kan och det är enbart Gud som vet vad de har i sitt hjärta. Vissa av dem lider av sin svaghet och vilsenhet och kanske av svåra social omständigheter medan vissa av dem inte skulle förstå ens varför de borde bry sig om Koranen och Guds bud, för att andra saker son verkar ge mer omedelbar tillfredställelse ter sig viktigare för dem.

En del kanske inte vill att omgivningen skall veta att de är muslimer, och en del kanske känner ett tryck från samhället att inte använda slöja. De har kanske upplevt att de har blivit diskriminerade när de hade slöja och att de fått glåpord efter sig, Det är inte heller ovanligt att muslimska flickor som bär slöja mobbas i skolan eller behandlas illa och orättvist av lärare. Är man då alldeles ny muslim eller en tonårstjej, kan det ibland hända att slöjan åker av – men den brukar åka på igen efter ett tag.

 

Slöjan på av egen övertygelse

Det är viktigt att komma ihåg att det är alltid en egen övertygelse som måste ligga bakom användandet av slöja. Slöjan skall inte vara bara en tradition som man ärver för att ens familj är muslimer, utan var och ens eget ansvar och ställningstagande för islam, precis som att annan gudsdyrkan. Det är vår plikt att tala om för våra döttrar som nått puberteten att slöjan är ett gudomligt påbud, men det är de själva som skall bära det slutliga ansvaret för att följa Guds bud.

 

Statligt förtryck mot kvinnor med slöja

Om nu Koranen säger att kvinnorna skall bära slöja och pm det finns ett antal länder där muslimerna är i majoritet, då måste det ju finnas länder där muslimska kvinnor känner att de är fria att ha på sig slöjan. Det skulle man tro. Men verkligheten är lite annan. Kan ni gissa hur statsmännen i olika ”muslimska” länder har tillämpat dessa Koran bud? Jag har sammanställt hur olika makthavare i den s k muslimska världen har reagerat och agerat mot slöjan:

I Turkiet förbjöds slöjan av Kamal Ataturk, redan 1924, en frimurare från Grekland som blev statschef,

I Afghanistan förbjöds slöjan av Kung Mohammed Amaan, och påbjöds av talibanerna under slutet av 1990 talet, men i en traditionell form (dvs. heltäckande) inte den form som påbjöds av Koran och Profeten Mohammed.

I Iran var slöjan förbjuden under Shahens tid fram till 1979, och påtvingat sedan Khomeini tog makten.

I Algeriet förbjöds slöjan 1962 av Ahmed ben Bella, som sade att ”Tidigare har de algeriska kvinnorna vägrat att ta av sig slöjan för att fransmännen ville att de skulle göra det, men idag kallar jag de algeriska kvinnorna att göra det för Algeriets skull.”

I Egypten sade Jihan Assadaat, Anwar Sadats fru att ”Jag är emot slöja för att kvinnor som bär slöja skrämmer barn, och därför har jag som universitets lärarinna rätt att underkänna alla kvinnor som bär slöja, och jag kommer att tala om för dem att de inte hör hemma på universiteten.” Hennes man Anwar Sadat sade att slöja är bara som ett gående tält.

I Tunisien förbjöds slöjan 1981 av president Ben Ali som sade att i alla statliga institutioner var slöjan och långa kjolar hädan efter förbjudna. Idag är förföljelserna av tunisiska kvinnor so bär slöja omfattande. De trakasseras av polisen och kallas till förhör av påhittade anledningar.

I Marocko hade den förre kungen Hassan II krävt sedan 1960-talet att bruket med slöja skulle slopas, och så sent som 1991 förföljde och fängslade han kvinnor som bar slöja. Sedan har hans attityd mor slöjan mjuknat gradvis, efter att han 1993 fått stark kritik när han inte gav stöd till de två marockanska flickorna som hade blivit avstängda från en fransk skola eftersom de bar slöja. Tvärtom, han gav de en ”fatwa”, ett religiöst utlåtande ett eftersom hand döttrar inte bär slöja så skall inte de marockanska kvinnorna heller behöva bära slöja!

 

Med slöjan som symbol

Alla dessa ovan nämnda statschefer har alltså bevisligen gåt emot Koranen i denna punkt: de allra flesta av dem har försökt att förhindra kvinnorna från att bära slöja, medan två undantag bland dessa makthavare som har påtvingat kvinnor slöjor i en form eller på ett sätt som inte har påbjudits av vare sig Koranen eller Sunna. Alla dessa makthavare har brutit mot Islams principer om slöja och religionsfrihet. Visserligen har de flesta accepterat att äldre kvinnor burit traditionella kläder, i vilka slöjan i olika former ingår. Men, tji – enligt Koranen är inte kravet på slöja lika uttalat för äldre kvinnor!

Makthavarnas aversion och motstånd mot den islamiska klädedräkten har varit ett genomgående tema i hela de s k muslimska världen. Den har tolkats vara mer än en religiös symbol och den har då blivit del av folkets protester och krav på rättvisa.

 

Slöjor i trots – för ett bättre samhälle

Ett mycket intressant fenomen som många ”slöjmotståndare” – vare sig de har någon jordisk makt position eller inte – inte har upptäckt är att ju mera de försöker motarbeta användandet av slöja, desto hårdare håller de muslimska kvinnorna fast vid den. Idag är det väldigt få troende och praktiserande muslimska kvinnor som ger efter och tar av sig slöjan på grund av olika yttre påtryckningar från samhället. Tvärtom, motståndet verkar ge flera slöjor på sikt. Och tar man av sig slöjan för att man hotas av fängelse, tortyr eller avrättning så åker den bara på igen so fort man får ett tillfälle. Är man övertygad, så är man övertygad och det motstånd man får tjänar bara till att man grundar sin övertygelse på ett väl genomtänkt motiv, och blir mer övertygad slöjbärare.

Slöjan är i första hand en religiös symbol. Vi bär slöja i första hand ”för att bli igenkända som muslimer och respekterade”, dvs. för att följa Guds bud i Koranen. Men å ena sidan tar vi tacksamt emot dessa makthavares tolkning om slöjan som protest mot deras egenmäktigt införskaffade envälde och idén om att slöjan även är en symbol för rättvisa och samhällsengagemang.

Slöjan är kronan på verket, och den skall bäras med den värdighet som en krona skall bäras. Denna värdighet kräver kunskap, stark övertygelse och självsäkerhet. En svag och osäker kunglighet riskerar att vanära sin krona, men när denna rättvisans, värdighetens och den goda moralens krona sitter på en solid grund av övertygelse, kunskap och uppriktighet blir dess bärare en stark ledare mot bättre tider. Det kallar jag för en lyft för den muslimska kvinnan.

 

Salaam Jan-Feb 2000 Sid (6-8)