Honungsbiet

Aristoteles var den första som observerade biets förmåga att berätta för sitt samhälle om blommor de hittat. 2000 år senare, på 1940-talet, upptäckte Karl von Frisch från Münchens universitet biets ”språk”. Han kunde särskilja en rörelseserie som biet upprepar när det återvänder till boet efter att ha hittat en ny grupp av blommor.

Islam och miljön enligt Koranen

Denna uppsats utgår från Koranen, Islams heliga bok som anses vara Guds ord till mänskligheten med vägledning för alla folk i alla tider. Naturen är vägen till kunskap om Gud. Ayah betyder både vers i Koranen och naturligt fenomen. Guds ord är ett naturligt tecken och det naturliga tecknet ett ord från Gud. Båda är bevis på hans existens och är värda vördnad och respekt (1).