Vatten – livets källa

Redaktion

 

Vatten är livets källa. Utan vatten kan det inte finnas liv i den form som vi känner till.

Utan vatten kan ingen människa och inget samhälle överleva. Tillräckliga vattenresurser är ett måste för varje samhälle och det är inte bara dricksvatten som ett hushåll behöver, även matlagning, tvätt och hygien kräver mängder av vatten. Dessutom behövs vatten både inom jordbruk, boskapsuppfödning samt industrier av olika slag. Tänk att det behövs 100 liter vatten för att få en ton cement och 5000 liter vatten för att producera 1000 läder.

En vuxen person behöver ca 2,5 liter vätska om dagen. Normal kost innehåller minst 1-1,5 liter vätska. En människa som äter normal kost måste dessutom dricka minst 1 liter vatten eller annan vätska om dagen. En människa som inte får tillräckligt med näring behöver ännu mera vatten, för att kompensera för vätskeförlusten. Eftersom vi är närmare 6 biljoner människor på denna lilla klot, behövs det alltså ca 7-10 biljoner liter vatten dagligen för att mänskligheten överhuvudtaget skall kunna överleva.

Tillgång till vatten och rikedom går hand i hand. Tyvärr går slöseri och nedsmutsning av vatten hand i hand med rikedom likaså. Den som i framtiden har tillgång till rent vatten kan räkna med att rikt och livsdugligt samhälle, men sköter man inte om sina vattenresurser kan man räkna med att samhället kommer förr eller senare att lida av ekonomiska svårigheter, kanske till och med utplånas. Man kan inte köpa vatten på flaska i all oändlighet. Någonstans måste dessa flaskor fyllas. När allt fler naturliga vattenresurser blir förorenade försöker man återanvända och rena vattnet, men förorening går mycket snabbare än rening. Dessutom måste samhället ha vissa resurser för att klara av vattenrening, och en människa måste ha vissa resurser för att kunna köpa en flaska rent dricksvatten.

Vattnets roll för livet på jorden, enligt Koranen

Det väcker både förundran över och respekt för skapelseverket att läsa vad Koranen säger om vattnets roll för det jordiska livet: ”INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?” (21:30)

För att förstå denna vers i sin djupare menig måste man kunna lite om livets uppkomst. Vi känner till att DNA-molekylen är livets beståndsdel men om själva livskraften skulle uppspringa enbart ur denna molekyl, skulle Koranversen lyda: ”och vi skapade allt levande av vatten”. Men livskraften är bildandet av nya identiska molekyler genom att använda organiska kemikalier ur den ursprungliga molekylen. Det finns en hårfin skillnad mellan liv och livskraft, dess funktion. I den ovan nämnda koranversen skall hayin översättas och förstås vara lika med livskraft dessutom måste ordet Waja’ina översättas med att ge kraft”, eftersom ordet khalaqna, som betyder skapa, inte finns med. Då blir betydelsen: ”Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten”.

Versen slutar med en fråga till de icke troende: Har de då ingen tro? Denna fråga är ännu mera aktuell idag än den var för över 1400 år sedan då den ställdes för första gången. Då förundrades åhörarna över de vackra orden, över den rena livsformen och över troende som kämpade för social och ekonomisk rättvisa. Idag är dessa ord en utmaning för oss alla att använda vårt förnuft och sluta blunda för klara fakta.

Salaam Juli-Augusti 1997 sid 13-14