Vad du behöver veta om Allmaktensnatt (Laylat al-Qadr) i sju frågor

Varje år ser muslimer fram emot ankomsten av de sista tio dagarna i Ramadan för att fira Laylat-Al-Qadr, känd som Allmaktensnatt. Vad representerar den här natten? När och hur ska det firas? Vilka är dess fördelar och vad händer under denna välsignade natt? Här kommer några svar.

Vad ska man göra under de sista tio dagarna av Ramadan?

Vi kan ge några användbara råd om hur man skulle kunna tillbringa de sista tio dagarna av Ramadan, särskilt som dessa dagar är väldigt speciella i varje muslims liv. Faktum är att varje dag är speciell för muslimer, så länge han alltid är medveten om Allah i allt han gör, varje dag blir muslimen starkare i fromhet och närmar sig den Allsmäktige Allah. Men dessa dagar av Ramadan är mycket speciella i betydelsen att de faller under en av årets mest välsignade månader, månaden Ramadan, månaden för Koranens uppenbarelse. Må Allah den Allsmäktige hjälpa oss att komma närmare Honom denna månad och stärka vår tro på Honom på ett sätt så att Satan inte kommer att kunna driva oss bort från Hans Väg, Amen.

Förbättra tron på Ramadans sista dagar

Att fasta under Ramadan är det bästa sättet att rena våra själar och ställa in vårt tänkande. Det stärker inte bara våra kroppar utan också vår själ. Syftet med att fasta som Allah säger i Koranen är att etablera taqwa fast i hjärtat. Allah den Allsmäktige säger: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

Muslimerna i det tidiga Amerika

Peter Manseau – The New York Times Detta var inte imamens första gången på rodeon. Moujahed Bakhach från den lokala islamiska föreningen i Tarrant County, planerade att leverera en predika […]

Ayuba Suleiman Diallo – “Den lyckliga slaven”

Habeeba Husain – WhyIslam.Org På senare tid känns det som om den västvärlden målar islam som detta nya fenomen som kom till USA först nyligen. Invandrare från muslimska majoritetsländer började […]

Trossystem längs Sidenvägen

Asiasociety.org Religiösa övertygelser från folken på Sidenvägen förändrades radikalt över tiden och berodde till stor del på effekterna av resor och handel på själva Sidenvägen. I över två tusen år […]

Ibn Battuta, en 24 årig pilgrimsfärd

Ines Eléxpuru – FUNCI DE FRÅGAR dig vad de bör ge åt andra. Säg: ”Det goda ni vill ge skall ni ge till era föräldrar och närmaste anhöriga och till […]

Al-Kali (Abu Ali al-Kali)

Andalusiska Muslimer Abu Ali Ismail ibn al-Kasem ibn Aidsun ibn Harun ibn Isa ibn Mwh. Ibn Salman, Kali eller Bagdasi. Naturalist, filosof och poet, han föddes i Manzchird (nära Bagdad) […]

Al Gharnati, Granadin

Andalusiska Muslimer Abu Hamid al-Gharnati (hans fulla namna är Abu Hamid Muhammad ben Abd al-Rahman ben Sulayman al-Mazini al-Qaysi al-Gharnati) (1080-1170) var en andalusisk resenär och kompilator av underverk från […]