Vad du behöver veta om Allmaktensnatt (Laylat al-Qadr) i sju frågor

Varje år ser muslimer fram emot ankomsten av de sista tio dagarna i Ramadan för att fira Laylat-Al-Qadr, känd som Allmaktensnatt. Vad representerar den här natten? När och hur ska det firas? Vilka är dess fördelar och vad händer under denna välsignade natt? Här kommer några svar.

Vad ska man göra under de sista tio dagarna av Ramadan?

Vi kan ge några användbara råd om hur man skulle kunna tillbringa de sista tio dagarna av Ramadan, särskilt som dessa dagar är väldigt speciella i varje muslims liv. Faktum är att varje dag är speciell för muslimer, så länge han alltid är medveten om Allah i allt han gör, varje dag blir muslimen starkare i fromhet och närmar sig den Allsmäktige Allah. Men dessa dagar av Ramadan är mycket speciella i betydelsen att de faller under en av årets mest välsignade månader, månaden Ramadan, månaden för Koranens uppenbarelse. Må Allah den Allsmäktige hjälpa oss att komma närmare Honom denna månad och stärka vår tro på Honom på ett sätt så att Satan inte kommer att kunna driva oss bort från Hans Väg, Amen.

Förbättra tron på Ramadans sista dagar

Att fasta under Ramadan är det bästa sättet att rena våra själar och ställa in vårt tänkande. Det stärker inte bara våra kroppar utan också vår själ. Syftet med att fasta som Allah säger i Koranen är att etablera taqwa fast i hjärtat. Allah den Allsmäktige säger: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

De berömda hadtihsamlarna – Imam Muslim

Imam Muslim Abdul Hussain Muslim bin a-Hajjaj al Nisapuri föddes år 204 e.H, men de källor som finns till hands ger ingen information om hans förfäder eller familj och barndom. […]

Kvinnliga forskare inom Hadith vetenskap – Del 2

Muhammad Zubayr Siddiqi – islam-belgique.com Umm al-Khayr bint Ali (död 532/1137) och Fatima Al-Shahrazuriyya (mGvnd) gav kurser i Sahih Muslim (25). Fatima Al-Jawz-daniyya (död 524/1129), överförde till sina elever Al-Tabaranis […]