Vad ska man göra under de sista tio dagarna av Ramadan?

Vi kan ge några användbara råd om hur man skulle kunna tillbringa de sista tio dagarna av Ramadan, särskilt som dessa dagar är väldigt speciella i varje muslims liv. Faktum är att varje dag är speciell för muslimer, så länge han alltid är medveten om Allah i allt han gör, varje dag blir muslimen starkare i fromhet och närmar sig den Allsmäktige Allah. Men dessa dagar av Ramadan är mycket speciella i betydelsen att de faller under en av årets mest välsignade månader, månaden Ramadan, månaden för Koranens uppenbarelse. Må Allah den Allsmäktige hjälpa oss att komma närmare Honom denna månad och stärka vår tro på Honom på ett sätt så att Satan inte kommer att kunna driva oss bort från Hans Väg, Amen.

Laylatul Qadr (Allmaktens natt) beskrivs i Koranen som ”mera värd än tusen månader”. (97:3) Varje åtgärd som görs den här natten, såsom att recitera Koranen, komma ihåg Allah, etc. är bättre än att agera i tusen månader som inte innehåller Allmaktens natt.

Allahs Sändebud, frid och välsignelser vare med honom, brukade anstränga sig i hängivenhet under de senaste tio nätterna i större utsträckning än vid någon annan tidpunkt.

Profeten sade: ”Den som ber under Allmaktens natt med tro och hoppas på dess belöning kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Bukhari och Muslim).

Här är några tips på saker vi kan göra på Allmaktens natt och tiden före och efter den:

Ta semester för Allah

Vi tar en paus från våra jobb för nästan allt i livet. Varför inte denna gång fokusera på att dyrka och tacka vår Skapare.

Om detta inte är möjligt, ta åtminstone några dagar ledigt om du kan. Detta kan göra det lättare att hålla sig vaken på nätterna för att göra extra tillbedjan, utan att behöva oroa sig för att man ska till jobbet dagen efter. Detta kommer också att göra Itikaf lätt.

Itikaf

Det var en praxis av profeten, att tillbringa de sista tio dagarna och nätterna av Ramadan i moskén för Itikaf.

I Itikaf gör man en andlig retreat i moskén hela tiden och utför olika former av dhikr (Allahs åminnelse), som att göra extra bön, recitera och studera Koranen. Man går inte utanför moskén förutom i nödsituationer. Itikaf för en kortare tidsperiod, som en natt, en dag eller ett par dagar, uppmuntras också.

Gör denna speciella dua

Aisha, må Allah vara nöjd med henne, sa: Jag frågade Allahs Sändebud: ’O Allahs Sändebud, om jag vet vilken natt som är Allmaktens natt, vad ska jag säga under den?’ Han sa: ’Säg: O Allah, du är ofta förlåtande och du älskar att benåda, så förlåt mig.’” (Ahmad, Ibn Majah och Tirmidhi).

Recitera Koranen

Man kan kanske välja sura eller stycken från Koranen som man har hört i Taraweeh den senaste Ramadan att recitera.

När du deltar i en kurs för koranrecitation, är detta en bra tid att omsätta sin kunskap i praktiken.

Få dina synder utplånade

Abu Hurairah citerade Allahs Sändebud som sa: ”Den som står (i bön) i Laylatul Qadr medan han ger näring till sin tro med självutvärdering, och förväntar sig belöning från Allah, kommer att få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Bukhari och Muslim).

Utvärdera dig själv

Ställ dig själv de frågor som behöver ställas. Gör en utvärdering av var du är och vart du är på väg. Låt denna utvärdering leda till att du känner lycka för det goda du har gjort och ånger för det dåliga du har gjort. Denna sistnämnda känsla borde göra det lättare att söka Allahs uppriktiga förlåtelse när man åkallar Allah och ber till Honom i dessa välsignade nätter.

Gör långa, uppriktiga och djupa dua

En av de bästa tiderna att göra detta är under den sista delen av natten.

Abu Hurairah citerade profeten som sa: ”När den sista tredjedelen av natten återstår, stiger vår Herre, den Härlige ned mot den lägre himlen och proklamerar: Finns det någon som bönfaller till Mig, så att jag beviljar hans bön? Finns det någon som ber mig om något så att jag ger honom hans önskan? Finns det någon som söker min förlåtelse, så att jag förlåter honom?” (Bukhari och Muslim).

Detta innebär till exempel att vakna en timme före suhor (måltid före gryningen) tid för att åkalla Allah för allt och allting är något att rekommendera. Detta kan göras med hjälp av Dua (böner) som finns nedtecknade i sunna, men man får också säga dua på sitt eget språk, med uppriktighet och övertygelse.

Ha iftar med familjen

Om du har tillbringat iftar på vardagar på jobbet ensam med ett par dadlar, är det nu de sista dagarna du kommer att ha denna Ramadan att spendera med din familj. Använd den klokt.

Ta familjen till Taraweeh

Har din make/maka och barn missat Taraweeh större delen av Ramadan för att du inte var där för att köra dem till moskén, som är för långt bort för att gå till? Om så är fallet, gör er själva en tjänst och ta med alla till Taraweeh under dessa sista tio nätter.

Delta i dua efter att Koranens recitation har slutförts

Nästan alla moskéer där imamen siktar på att avsluta en hel läsning av Koranen i Taraweeh böner under Ramadan kommer nu att närma sig slutet på uppgiften under dessa sista tio nätter. De kan försöka avsluta en av de udda nätterna och läsa dua i slutet av läsningen av Koranen. Delta i just denna natts Taraweeh bön med din familj. Se om du kan delta i olika moskéers Taraweeh böner samma kväll som de slutar läsa Koranen.

Läs klart en bok om profeten, frid och välsignelser vare med honom

Läs om profetens liv, som kan öka din kärlek till honom och Islam genom att se hur mycket han kämpade för Allahs skull. Det kan inspirera dig att pressa dig själv ännu hårdare under de senaste tio nätterna. Denna gemenskap är byggd på uppoffringar.

Allt detta är bara några tips om vad som rekommenderas för en muslim att göra under de sista tio nätterna av Ramadan. Må Allah den allsmäktige acceptera vår dyrkan och hängivenhet, Amen.

 

Abdul Malik Mujahid – islamonline