Juridisk pluralism i den muslimska staten

”För närvarande finns det ett antagande att om en regering är islamisk, skulle exakt samma sak hända, den skulle göra samma misstag att blanda religion och stat som inträffade i Europa, så många tror att det enda sättet att skydda individuella rättigheter är att ”separera religion från staten” och insistera på närvaron av sekulära regeringar i länder med muslimsk majoritet. Men när vi tittar på Islams historia före koloniseringen ser vi inte denna blandning mellan ”religion och stat” som en del av den islamiska regeringen.

Vad du behöver veta om Allmaktensnatt (Laylat al-Qadr) i sju frågor

Varje år ser muslimer fram emot ankomsten av de sista tio dagarna i Ramadan för att fira Laylat-Al-Qadr, känd som Allmaktensnatt. Vad representerar den här natten? När och hur ska det firas? Vilka är dess fördelar och vad händer under denna välsignade natt? Här kommer några svar.

Vad ska man göra under de sista tio dagarna av Ramadan?

Vi kan ge några användbara råd om hur man skulle kunna tillbringa de sista tio dagarna av Ramadan, särskilt som dessa dagar är väldigt speciella i varje muslims liv. Faktum är att varje dag är speciell för muslimer, så länge han alltid är medveten om Allah i allt han gör, varje dag blir muslimen starkare i fromhet och närmar sig den Allsmäktige Allah. Men dessa dagar av Ramadan är mycket speciella i betydelsen att de faller under en av årets mest välsignade månader, månaden Ramadan, månaden för Koranens uppenbarelse. Må Allah den Allsmäktige hjälpa oss att komma närmare Honom denna månad och stärka vår tro på Honom på ett sätt så att Satan inte kommer att kunna driva oss bort från Hans Väg, Amen.

Förbättra tron på Ramadans sista dagar

Att fasta under Ramadan är det bästa sättet att rena våra själar och ställa in vårt tänkande. Det stärker inte bara våra kroppar utan också vår själ. Syftet med att fasta som Allah säger i Koranen är att etablera taqwa fast i hjärtat. Allah den Allsmäktige säger: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)