Vad du behöver veta om Allmaktensnatt (Laylat al-Qadr) i sju frågor

Azzedine Gaci – Saphirnews

Varje år ser muslimer fram emot ankomsten av de sista tio dagarna i Ramadan för att fira Laylat-Al-Qadr, känd som Allmaktensnatt. Vad representerar den här natten? När och hur ska det firas? Vilka är dess fördelar och vad händer under denna välsignade natt? Här kommer några svar.

Vad betyder ordet ”Al-Qadr”?

Etymologiskt kan ”Al-Qadr” ha två betydelser. Det kan ha en innebörd av respekt, uppmärksamhet eller prestige. Men det kan också betyda öde eller dekret eftersom varje människas öde för nästa år kommer att spåras av Gud denna natt.

Vilka är fördelarna med Laylat-Al-Qadr?

Det är ovärderligt eftersom det är intimt kopplat till Koranen. Vi kan citera minst fem meriter av Laylat-Al-Qadr:

Koranen avslöjades under Allmaktensnatt: SE, VI har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. (97:1)

Det är bättre än tusen månader, det vill säga 83 år och 4 månader: Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader … (97:3) Gud raderar alla tidigare synder: Den som vakar över Allmaktensnatt rörd av sin tro och räknar med Guds belöning, kommer alla hans tidigare synder att förlåtas.

Gud hör alla åkallelserna den här natten.

Gud befriar lika många människor från Helvetet denna natt som Han har befriat från början av Ramadan.

Vad händer under Layat-Al-Qadr?

Änglar kommer till jorden i stort antal för att medla för de troende inför Gud: då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. (97:4)

Anden (Jibril/Gabriel) stiger ned från himlen (97:4). Med änglarna besöker Han alla de som vaka över natten i bön, mediterar under läsning av Koranen och i dhikr. Jibril och änglarnas närvaro, i antal, är ett tydligt tecken på denna natts välsignelse. Det finns en obeskrivlig fred från soluppgången till solnedgången under Allmaktensnatt: Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr! (97:5)

Det är natten till den gudomliga förordningen: Det är under den här natten som Gud kommer att besluta om allt som kommer att hända året därpå.

När inträffar Laylat-Al-Qadr verkligen?

Allmaktensnatt inträffar under en av de udda nätter under de sista tio dagarna av Ramadan. Profeten Muhammad, fred vare med honom, sade: ”Leta efter Allmaktensnatt bland de udda nätter under Ramadans sista tio dagar”, det vill säga natten till den 21, 23, 25, 27 eller 29 i Ramadan.

Vissa muslimska forskare hävdar att Allmaktensnatt är mer exakt natten från 26 till 27 dagen i Ramadan månad.

Hur firar man Laylat-Al-Qadr?

Det finns minst fem meriterande åtgärder som ska genomföras under denna natt:

Bön. Vem som vakar över Allmaktensnatt rörd av sin tro och räknar med Guds belöning, kommer alla hans tidigare synder att förlåtas honom.”

Den mediterade läsningen av Koranen.

Dhikr, den intima påminnelsen eller minnet av Gud.

Åkallelserna. ”Be om Min förlåtelse och Jag kommer att förlåta dig, ångra dig och Jag kommer att acceptera din omvändelse, Be Mig om Mitt stöd och Jag kommer att stödja dig, be Mig att radera alla dina synder och Jag kommer att radera dem, be Mig och Jag kommer att uppfylla alla dina önskemål.” (Hadith)

Välgörenhet. ”De bästa allmosorna ges under Ramadan.”

Finns det fysiska tecken som visar uppträdandet av Laylat-Al-Qadr?

Många tror att på Laylat-Al-Qadrs natt kommer himmelens dörrar att öppnas, att ett intensivt ljus kommer att dyka upp … Det är inte så fallet, allt detta är bara en legend.

Allt vi vet om tecken på Allmaktensnatt är uttalandena från Ubay ibn Ka’ab, en av profetens följeslagare: ”Dess tecken är att solen stiger på morgonen med ljus utan strålar. ”

Finns det en specifik dua för Laylat-Al-Qadrs natt?

Aisha frågade profeten: ”O Guds budbärare, om jag visste att det var ’Laylat-Al-Qadr’, vad ska jag säga denna natt? Profeten bad sedan henne att upprepa, ’Herre, Du är allt förlåtande och Du älskar förlåtelse, så förlåt mig.’”

Fastan under Ramadan månad håller oss i ett tillstånd av ständig andlig uppvaknande. Det får oss att leva i ett förtroendeförhållande med Gud. Under de udda kvällarna under de sista tio dagarna av Ramadan inbjuder profeten oss till självförflyttning för att ta en titt på oss
själva och världen runt oss. Det består i att fira dessa ögonblick i bön, meditation och dhikr i nattens tystnad för att hitta Hans ljus i närheten.

Om denna sökning, detta letande efter mening och detta behov av närhet sammanfaller med den välsignade natten Laylat-Al-Qadr, kommer detta att uppgå till mer än 83 år och 4 månader med tillbedjan, bön, läsning av Koranen, dhikr, välgörenhet … och närhet. Må alla dra nytta av det.

Anteckningar:

Azzedine Gaci är imam vid moskén i Villeurbanne (Rhone – Frankrike).