Förbättra tron på Ramadans sista dagar

Att fasta under Ramadan är det bästa sättet att rena våra själar och ställa in vårt tänkande. Det stärker inte bara våra kroppar utan också vår själ. Syftet med att fasta som Allah säger i Koranen är att etablera taqwa fast i hjärtat. Allah den Allsmäktige säger: TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud. (2:183)

Taqwa (fromhet och att vara medveten om Allah) är ett allomfattande koncept. Ordet ”taqwa” kommer från det arabiska verbet ”ittaqa” som betyder att ta skydd eller skydda sig själv på något sätt. Verbet ”taqawwa” betyder att stärka sig själv eller bli mer kraftfull eller dra en kraft från en andlig eller materiell källa.

Som du kan se betyder taqwa skydd och makt. Att ha taqwa i hjärtat innebär att vara stark i kropp och ande och att kunna motstå ondskans frestelse och mänskliga begär och lust. Den ogudaktige personen har alltså inget motstånd eller makt att skydda sig själv.

Det är därför han lätt kan övervinnas av ondskan och lätt kan följa sina nycker och personliga längtan, som äntligen kan leda honom till undergång och vånda. Taqwa, som vi sa är syftet och frukten av fastan, är vid i sin mening. Den omfattar allt som kan skada eller gynna människan.

Ramadan är månaden för intensiv ibadah (dyrkan). Vi dyrkar Allah i Ramadan genom våra kroppar, andar, hjärtan, själar och sinnen. Att avstå från mat och dryck är inte tillräckligt för att få din fasta komplett.

Fastan är bra beteende och rättframhet i allt. Vi bör fasta mot tomt prat, dåliga känslor mot andra, baktal, förolämpningar, (falska eller ogrundade) anklagelser och all skada som kan beröra någon muslim eller medmänniska. Även om någon förolämpar eller provocerar en fastande person och totalt utpressar honom, bör den fastande ignorera honom och lämna och söka säkerhet genom att ta sin tillflykt till Allah för att inte svara eller utbyta kränkande ord eller aggressivt beteende, annars blir hans fasta fruktlös.

Om vi blir befallda att inte göra ont, betyder det att vi ska göra goda gärningar istället. Detta beror på att fastan lär oss att utveckla vårt samvete och hur vi kan uppnå självdisciplin och att vara medvetna om att vi är i en direkt relation med Allah. Fastan är kärnan och den viktigaste handlingen bland alla former av gudsdyrkan.

Varje Ramadan dag hedras av Allah och profeten eftersom Koranen, som av Allah kallas för lagarnas ande, vägledning, ljus och källa, uppenbarades i denna välsignade månad för profeten, frid och välsignelser vare med honom.

De senaste tio dagarna har en speciell plats i Islam eftersom bland dem kommer Laylat al-Qadr (Allmaktens natt). Profeten sa om denna majestätiska natt ”Varje muslim som står i bön under Qadrs natt av tro och uppriktighet, hans/hennes tidigare synder ska bli förlåtna.”

Profeten brukade gå in i itikaf (avskildhet) under de senaste tio dagarna, och det gjorde hans fruar också. Itikaf betyder generellt att vara helig med Allah, att stanna i moskén eller någon annan plats du själv väljer och spendera din tid i bön, läsa Koranen, göra dhikr (att minnas Allah) och förhärliga Honom. Detta kommer definitivt att hjälpa dig att utveckla en bättre känsla av taqwa och skaka av dig dina synder och oro. Må Allah hjälpa och vägleda dig!”

 

Dr. Muhammad Abu Laylah – Islamonline