Al-Kali (Abu Ali al-Kali)

Andalusiska Muslimer

Abu Ali Ismail ibn al-Kasem ibn Aidsun ibn Harun ibn Isa ibn Mwh. Ibn Salman, Kali eller Bagdasi. Naturalist, filosof och poet, han föddes i
Manzchird (nära Bagdad) 901 och dog 967.

Även om han föddes i Bagdad tror vi att det är nödvändigt att ta upp honom från glömskans dimma med tanke på hans långvariga uppehåll i Al
Andalus och det kraftfulla inflytande han hade på Abd al-Rahman III och Al-Hakam II. Han bosatte sig definitivt i Cordoba och det var i denna
stad där han publicerade flera av de verk som motiverar oss att nämna honom här. Det som är relevant är att ankomsten till Cordoba av denna
fantastiska orientaliska poet är ett tydligt bevis på den kulturella höjdpunkt som den andalusiska kalifatens huvudstad hade uppnått.

Ibn Khallikan rapporterade att denna poet föddes 288 Hijra i en stad inte långt från Bagdad. Ibn Khallikan registrerade också namnen på några
av hans lärare och bekräftade att han överträffade alla sina samtida inom filologi, grammatik och poesi och blev lärare för Al-Zubaydi
(Azobaidi) bland andra.

Han reste från en tidig ålder genom städerna i öst tills han anlände till Cordoba där han bodde och berömdes av monarker, beundrades av
språkkunniga och respekterades och älskades av alla människor fram till sin död 967.

Abd al-Rahman III valde honom som handledare till kronprinsen Al-Hakam, en ära som denne författare var mycket tacksam över och därför
tillägnad han en del av sitt arbete till honom. Från hans litterära produktion framhäver vi ”Forskarens bok”, ”Bok om kameler, deras utbredning
och deras egenskaper” och ”Dikteringsbok” som utan tvekan är hans huvudverk och innehåller otaliga översättningar relaterade till Muhammad, de
forna araberna, deras ordspråk, språk och poesi, anekdoter, mm.

I förordet till detta verk skrev författaren att efter att ha förvarat en stor mängd information hade han gömt det för allmänheten och att han
hade sökt en person som var värdig att ta emot det och kunna uppskatta dess värde, och att han, efter att ha hört talas om de troendes prins
härliga regering, Abd al-Rahman III, utsatte sig för farorna på land och hav för att komma till Al-Andalus, där han fick den bästa mottagningen
från kalifen och uppmanades av honom att publicera sitt arbete, vilket han gjorde, genom att diktera det utantill i den stora moskén i Azzahra
(Al-Zahra) … (Allt detta har berättats av F. Pons Boígues i sin biobibliografiska uppsats om Halvöns historiker och geografer).