Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Islamiskt Forum gratulerar alla muslimer för Eid El-Adha 2019


Islamiskt Forum gratulerar alla muslimer som i Sverige firar idag, måndag den 12 augusti 2019 (10 Dhul Hijjah 1440 h.), Eid al-Adha eller offerfest, som i folkmun kallas också lammoffer fest till minne av profeten Abrahams (Ibrahim) tro, lydnad och underkastelse till Allah och det som enligt Koranen var hans fasta beredvillighet och vilja att offra sin son Ismael (Ismail) i enlighet med den gudomliga begäran, som sedan erbjöd ett lamm för att ersätta honom.

Hur kan man ladda om sina tro batterier?


De flesta av oss kan uppleva andlig svaghet, ibland kryper det ända in till oss. Vår entusiasm att lyda och tjäna Gud bleknar och plötsligt inser vi att vi befinner oss i ett andligt fritt fall. Även om vi längtar efter dagliga segrar, saknar vi ibland styrkan att bibehålla starka och bestämda steg i vår väg med Gud. Var aldrig rädd för det, detta är en del av att vara en människa.

Detta har även diskuterats i en av profeten Muhammeds hadith, frid vare med honom, som säger:

"Tron slits ut i allas hjärta precis som kläder slits ut, så be Allah att förnya tron i era hjärtan." (Al-Albani)

Serendips tre furstar


Discipeln tittade på läraren i eftermiddagens djup.

- Lärare, är det bra för den vise att visa sin intelligens?

- Ibland kan det vara bra och hedervärdigt att tillåta andra att hedra dig.

- Bara ibland?

- Andra tillfällen kan orsaka den vise en mängd olyckor. Det var det som hände med Serendips tre furstar, som använde sin intelligens utan att tänka efter.


Ett Halal Liv

Tyskland lanserar en ny mässa dedikerade till halalprodukter i mars 2020


Deutsche Messe lanserar HALAL HANNOVER, en ny mässa för halalprodukter, i mars nästa år. Mässan som kommer att äga rum mellan den 6 till 8 mars kommer att handla om mat, drycker, kosmetika och resor i enlighet med halalkrav som följs av observant muslimer. "Vi har genomfört en omfattande marknadsanalys, och det visar att det finns en nisch för ett sådant evenemang" förklarade Christoph Schöllhammer, direktör för Deutsche Messes och ansvarig för den nya mässan.

"Europa är hem för över 30 miljoner muslimer, vilket gör det till en av världens viktigaste marknader för halalprodukter" sa han.

Hur behåller man sitt minne och sin vakenhet?Sommar
Islam och väst


Långt ifrån att vara ett hot, har Islam aldrig varit långt från väst och inte heller funnits en kulturell klyfta. Vi använder här det arabiska språket och dricker av dess kultur och deras kunskaper i århundraden. Det är bra att komma ihåg att araberna, som nu verkar vara avlägsna, kom att bo i Frankrike från Al Andalus under medeltiden, därför har vi aldrig varit helt avlägsna släktingar. Vi lever i en tid av oro för de våldsamma handlingar som hotar den globala stabiliteten, i det här fallet på grund av vissa som felaktigt kallas muslimer och som agerar (också falskt) i Islam och Guds namn.

11-S markerade en före och efter i sättet att förstå Islam, genom att associera den med islamism och terrorism, kontroversen över användningen av hijab eller burka i Belgien och Frankrike,

Varför bankräntor är en källa till orättvisor (1/2)


Alla monoteistiska religioner och alla former av universell visdom strävar efter att upprätta rättvisa och fred bland människorna på jorden. För att uppnå detta mål med socioekonomisk rättvisa syftar muslimsk lag till att eliminera exploatering i kommersiella transaktioner och förbjuder alla källor till obehörig anrikning. En av de främsta källorna till obehörig vinst är mottagandet av någon penningförmån i en kommersiell transaktion utan att ge det rättvisa motvärdet. Därför har ocker varit en av de mest ohälsosamma handlingarna som stark förbjuds i islam.


EURONYHETER


Mohamed Salahs effekt mot islamofobi
Efter Liverpools seger i Champions League den 1 juni, är Mohamed Salah älskad ännu mer av de Rödas fans. Han kunde till och med skryta av att ha bidragit till nedgången av islamofobin i Merseyside County. Detta är resultatet av en studie genomförd av forskare i statsvetenskap vid Stanford University som publicerades den 31 maj.

Den brittiska regeringen utser en imam som oberoende expert för att definiera islamofobi
Paul Pogba berättar om sitt liv efter sin konvertering till islam

ISLAM I VÄRLDEN


Från Kenya till Mecka – 4 pilgrimer cyklade 3.500 km
Fyra kenyanska cyklister anlände till Mecka, Saudiarabien, efter att ha cyklar cirka 3 500 km och korsat fyra länder under 45 dagar för att slutföra hajj.

"Alhamdulillah (Gud var prisad), vi träffade idag Kenyas ambassadör i Saudiarabien, Peter Ogego, som bjöd in oss på middag och eskorterade oss till Mecka med en privat buss som vi hade till vårt förfogande" sade gruppen på sociala nätverk den 23 juli.

Två kvinnor utvisade från ett plan efter att ha förolämpat muslimer
Två amerikanska islamofober dömdes till samhällstjänst hos muslimska organisationer

Visdomens trädgårdÖverförd av Anas som berättade att profeten sade när han red med Muadh bakom honom: "Muadh!
Och han svarade: "Jag är till er tjänst, oh Allahs Budbärare!"
Han sa en gång till: Muadh!
Och han svarade igen: "Jag är till er tjänst, oh Allahs Budbärare!" (Tre gånger).
Då sa han: "Alla tjänare som bevittnar att det inte finns någon gud men Allah och att Muhammed är hans tjänare och budbärare, med ett uppriktigt hjärta, kommer Allah att skydda från elden.
Muadh svarade: "Åh Allahs Budbärare! Får jag berätta detta för alla människor så att de tar emot nyheten med glädje? "
Profeten svarade: "Om du berättar om detta kanske slutar de med sina goda gärningar."
Således berättade Muadh detta strax före hans död, rädd för att dölja denna kunskap."

(Bukhari och Muslim)Fredags Khotba

190816


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum