Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                    Bönetider

Att reformera Islam eller sälja den


”Guds död” och avskaffandet av andlig auktoritet med vilket inleddes renässansen har lett till att den moderna människan, självutnämnd mästare och ägare av universum, konfronteras med den berömda Hobbes dilemman: Ett allas krig mot alla eller en organiserad och institutionaliserad själviskhet. Det är en hel uppsättning av bestämda horisonter som kollapsade med modernitetens tillkomlighet, vilket reducerade universum till dess rent konkreta dimension. Den moderna personen vänder nu bara ögonen till fakta och talar bara statistikens språk. Endast den "fysiska" aspekten av den mänskliga existensen finns kvar, den metafysiska dimensionen har blivit bortsuddat från det mänskliga medvetandet. Kollapsen av traditionella kosmologier leder följaktligen till en sekulariserad, rent horisontell existens oberoende av alla former av högre inriktning. "Den moderna mannen", säger Frithjof Schuon, "har förlorat känslan av vila och eftertanke, hon lever av bark och vet inte längre vad en frukt är."

Islam - En osynlig resurs mot extremism?


Salafismens infekterade vetenskap


I tankesättet hos de som identifierar sig som salafister har imitationen företräde framför resonemanget. Med andra ord reduceras islams principer, enligt deras lära, till att imitera profeten och om nödvändigt hans fyra politiska efterträdare som Koranen särskiljer som de rättvägledda (ar-rachidunen). Underkastelse till Gud övergår således genom profeten, som antar rollen som modellen att följas på alla situationer i livet. En underkastelse där de har definierat villkoren, kriterierna och utvecklingssättet, samtidigt som de försvarar sig och förnekar vara initiativtagare, men bara enkla och ödmjuka tolkar av Guds vilja.

Hajj, det välsignade mötet


Araber, muslimer och schack


Man säger att det var i Persien under 500-talet när det vi nu kallar schack dök upp, även om den har en mycket äldre historia i Indien. Från perserna gick schack vidare till de muslimska araberna som erövrade Persien år 644 och från den persiska chatrang genom fonetisk utveckling bytte den till den arabiska shatrankh.

Inom den muslimska religionen var schackspelande mycket vanlig efter profeten Mohammeds död år 642. Umar ibn-al Khatabb (581-644), den andra kalifen efter Profeten, sade att det var ”inget fel" i schack. Spelet accepterades så länge man inte satsade pengar eller annat i vad eller att den störde bönetiderna eller andra religiösa tillfälle, och inte heller använde man olämpligt språk eller förolämpningar eller förbannelser mellan spelarna och bitarna skulle inte heller ha formen av levande varelser.

Islamofobin organiseras i sociala nätverk


”En man som föraktar kvinnor är avskyvärd”


      En intervju med Mohamed Bellacen Kamboui

"Ingenstans i Koranen finns det en formulering som gör det möjligt någon form av diskriminering mellan män och kvinnor. Koranen ger dem samma rättigheter. Alla får samma order av den heliga boken och alla kommer att ha samma förmåner. Förhållandet mellan man och kvinna inte är en fråga om konkurrens i islam, men om att komplettera varandra: du behöver mig och jag behöver dig.

Islam respekterar kvinnor. Detta visas genom den heliga boken, den ger dem i sina verser rättigheter och friheter som tills nyligen inte fanns i många av våra moderna västerländska samhällen."


Artiklar vi rekommenderarSadiq Khan: ‘Only in London would the LGBT community organise a fundraiser for me, a Muslim candidate’
How did Charlie Hebdo get it so wrong?


Arkiv


Stockholms T-Centralen - Stockholm


Israel älskar förintelsen

En annan grundpelare i staten Israel är utan tvekan museum Yad Vashem (Förintelsen). Detta museum är beläget på berget Herzl i utkanten av Jerusalem och har en yta på 4500 kvadratmeter som är fördelade i olika hallar, administrativa kontor, minnesmärken och trädgårdar. Varje år besöks den av mer än två miljoner turister (ingår i alla resepaket). Alla världsmyndigheter som officiellt besöker Israel är skyldiga att hylla minnesmärket för förintelsens offer. Detta är Israels viktigaste monument och i en inte alltför avlägsen framtid kanske blir ett världsarv.

Hur leker marknadsföringen med det mänskliga sinnet?EURONYHETERFrankrikes buddister fördömer de grymheter som begåtts mot rohingyerna
Fredagen den 8 september fördömde Union Buddhiste de France (UBF) "de pågående grymheterna begås mot Rohingya-folket" och som har upprört den muslimska allmänna opinionen.

Efter en fråga från Saphirnews fördömde Frankrikes buddhistiska representantskap utan dröjsmål den burmesiska armén och de ultranationalistiska buddhisterna och pekade dem som orsaken till den nuvarande situationen.

0,7 procent av alla terroroffer finns i Västeuropa
Muslimer i Europa är välintegreradeISLAM I VÄRLDENDalai Lama uppmanar Aung San Suu Kyi att stoppa förföljelsen av Rohingya folket
"Jag uppmanar er och era kollegor att nå ut till alla delar av samhället i ett försök att återupprätta vänliga relationer bland befolkningen i en anda av fred och försoning", sade tibetanernas andliga ledare i ett brev till den burmesiska regeringens talesman Aung San Suu Kyi.

Första muslimska designer på TV programmet "Project Runway"
Stadsartister bekämpa islamisk extremism i JakartaRamadan Hälsa Tips – Att hålla sig frisk under fastan

Före Ramadan ska en muslim alltid konsultera med en läkare om säkerheten angående fastan vid särskilda individuella hälsoproblem.

Även om du är allmänt friska, inse att Ramadan kommer att vara en hård prövning. Planera ditt schema och måltider i förväg för att se till att du får näring, fukt, och vila du behöver.

Islamisk bankverksamhet kommer till euroområdetVisdomens trädgårdEnligt en källa från Abu Huraira (MGvnh), sade profeten (fvmh): ”Välgörenhet förminskar inte välståndet, Allah förstärker äran hos den man som kan förlåta och är ödmjuk för Allahs skull. Allah upphöjer honom i rang.”

Fredags Khotba

170915

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum