Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Stenen och trädet


Det var en gång en vise man som bodde i Abdadam, vars tillflykt alltid var omgiven av lärjungar, människor som hade kommit från när och fjärran för att höra hans visdom och försöka förvärva kunskap och andlig förverkligande.

Ibland talade han till dem, andra gånger inte. Ibland läste han böcker för dem, andra gav han dem aktiviteter att utföra.

Hans lärjungar försökte i årtionden att förstå betydelsen av hans ord, att penetrera i djupet av deras tecken och symboler och på alla möjliga sätt att närma sig hans visdom.


Ett Halal Liv

Vetenskap och Islam: Kosmetika


Dragningen till att försköna och uttrycka skönhet är en naturlig del av människans karaktär, både för män och för kvinnor. Eftersom de islamiska föreskrifterna aldrig strider mot människans naturliga dispositioner, kan islam bara uppmuntra och rekommendera de troende att anta allt som kan bidra till att försköna personen, vare sig det är i form av kläder, ornament eller annat. Allah säger i Koranen: Säg: "Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som Han gett dem för deras försörjning?" (7:32)

Vi kan inte förneka de fördelar som vissa ingredienser som finns i kosmetika har.

Harmonisera Halal-standarder


Trons styrka


Det finns vissa framtida hinder som vi inte kan på något sätt förändra eller förminska i förväg. Men eftersom vi tror att vi kommer att möta dem, fokuserar vi hela vårt sinne och energi på sådana händelser som paradoxalt nog inte har inträffat.

Vi låter bördan överväldiga oss som om det var världens slut. Vi lever spänd över hela dess bana, som verkar evig, för att sedan uppleva det sista slaget igen. Vi skapar utan anledning panik, en panik som isolerar oss från varje trevlig detalj som omger vår vardag.


Vinter
Arvslag i islam


Koranen, som den främsta källan till islamisk lag, beskriver de allmänna riktlinjerna som ska följas vid delning av en död släktings egendom. Formlerna baseras på en grund för rättvisa som säkerställer rättigheterna för varje enskild familjemedlem. I muslimska länder kan en familjerättsdomare tillämpa formeln enligt en familjs unika önskemål och omständigheter. I icke-muslimska länder får släktingar ofta ta reda på det på egen hand, med eller utan råd från muslimska samhällets medlemmar och ledare.

Koranen innehåller bara tre verser som ger specifika riktlinjer för arv (Sura An-Nisa' (Kvinnor) och verserna 11, 12 och 176). Informationen i dessa verser, tillsammans med profeten Muhammeds praxis, tillåter moderna forskare att använda sina egna resonemang för att utvidga lagen i detalj.

Franka judiska intellektuella fördömer likställande av antisemitismen med antisionismen


Vid tidpunkten då ett kontroversiellt förslag till resolution för att definiera antisemitism diskuterades av den franska nationalförsamlingen, uppmanade 127 judiska intellektuella de franska parlamentsledamöterna att vägra rösta för den föreslagna resolutionen som stöds av Emmanuel Macron och som kommer att resultera i en farlig likställande av antisemitismen med antisionismen.

Denna resolution, där det sägs att "att kritisera själva existensen av Israel genom att den utgör ett samhälle bestående av judiska medborgare, innebär att uttrycka ett hat mot det judiska samfundet som helhet" är "mycket problematisk”...

EURONYHETER


Macron uppmanade att offentligt fördöma diskriminering och generaliseringar mot muslimer
Några dagar efter attacken mot en muslimsk kvinna vid Regionrådet i Bourgogne Franche-Comté publicerades ett brev i Le Monde undertecknat av drygt hundra personligheter och aktörer i det civila samhällets för att stödja henne, senare, fördömde Emmanuel Macron "offentligt denna aggression som denna kvinna blev offer för framför sin egen son".

En man dömdes till fyra års fängelse för islamofobiska inlägg på Instagram
Inga böter för niqab-bärare men muslimska kvinnor rapporterar mer verbala attacker

ISLAM I VÄRLDEN


Världens ledande muslimska livsstilsevenemang återvänder för femte år i rad
15 000 människor förväntas besöka det största etniska evenemanget i Storbritannien. The Muslim Lifestyle Expo, som lanserades 2015, har tagit över en nisch som fokuserar på den växande efterfrågan från den muslimska affärs- och konsumentmarknaden.

Västafrikas största moské invigdes i Senegal
En katolsk kyrka invigdes i Oman, ett vittnesmål om en "levande" gemenskap

Visdomens trädgårdÖverförd av Abu Huraira som berättade att Profeten sade:

"Den som kallar till den rätta vägen får samma belöning som dem som följer honom, utan att förminska de andras belöning. Och den som kallar till fel väg kommer att ha samma straff som dem som följer honom och utan att förminska deras."

(Muslim)Fredags Khotba

191213


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum