Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider
Ett Halal Liv

Jag har bestämt mig för att sova bra!


En tredjedel av våra liv spenderar vi sovande, en 8-timmarsnatt är perfekt för att vara i form nästa dag. En undersökning som utfördes av National Institute of Sleep and Vigilance (Frankrike) visade att man sover i genomsnitt 6 timmar och 55 minuter per natt under veckan. Trots det har en tredjedel av befolkningen ett signifikant sömnunderskott, mindre än 6 timmar ägnas till att sova. Det genererar en negativ inverkan på daglig basis med lägre koncentrations förmåga och vaksamhet på jobbet.

Brist på sömn kan få allvarliga konsekvenser för hälsan, dåligt minne, långsamt lärande, ostabil metabolism, fetma, diabetes, mm.

Profetiskt läkemedel - Ett gammalt recept för en ny era


Salah Al-Din Al-Ayyubi, eller Saladin: ära och storhet


"Här är vi tillbaka i öst, Monsieur le Sultan! Dessa var den franska generalen Gourauds ord när han i juli 1920 stod framför Salah al-Dins grav (eller Saladin), medan de franska trupperna precis hade kommit in i Damaskus. Salah al-Din al-Ayyubis övertagande av Jerusalem från frankerna i 1187 gjorde sultanen till islamens stora riddare, vars minne fortsätter att upphöjas i den arab-muslimska världen.

Moderna arabiska ledare ofta nämner honom som erövrare och försvarare av de heliga platserna. Det är också anmärkningsvärt att namnen Saladin åtnjöt också en legendarisk aura i den medeltida kristna västvärlden för hans öppna sinne, hans uppriktighet och hans mildhet. Denna utmärkta ledare lyckades kristallisera de ridderliga dygderna trots de långa konfrontationerna kring den heliga staden.

Religionsfrihet i internationell rätt: begränsat och rörligt skydd


Religionsfrihet är inte obegränsat. De internationella instrument ger möjlighet till begränsning av skäl som allmän ordning och säkerhet eller skydd av tredje mans rättigheter. Detta är en känslig balans att hitta, gränserna mellan skyddad frihet och dess legitima begränsning är alltid kontroversiella.

För Europadomstolen för mänskliga rättigheter är förbudet mot slöjan i offentliga skolor en legitim begränsning av religionsfriheten, för FN: s kommitté för mänskliga rättigheter är det frihet och inte dess begränsning som bör råda i detta fall. Dessutom kan trosinspirerade instrument inte bara begränsas av andra gruppers religiösa frihet utan också av gränserna för andra individuella friheter.


Stockholm

Vem är Sara Iftekhar, Miss Englands första kandidat som bär slöja


För första gången i Miss Englands historia kvalificerade till denna skönhetstävlings finalen ung kvinna som bär huvudduk, en händelse utan motstycke. Sara Iftekhar, en juriststudent från Huddersfields universitet, som redan vunnit titeln Miss Huddersfield 2018.

Bara 20 år gammal, deltog denna unga brittiska kvinna av muslimsk bekännelse med en slöja som visade en del av håret (väldigt annorlunda än den klassiska hijab som täckte hela håret), i Miss England 2018 final den 4 september tillsammans med 49 andra kandidater. Vid slutet av kvällen vann titeln Alisha Cowie, Miss Newcastle, men Sara Iftekhars närvaro på detta stadium av tävlingen uppmärksammades över hela landet till den punkten att den tog över strålkastarna från den verkliga vinnaren.

1440, det nya muslimska året är här


1439 är slut och nu börjar 1440. Det nya året i den muslimska kalendern startar i år tisdagen den 11 september som motsvarar den 1:a dagen av Muharram, en av de fyra heliga islamiska månader. Det är ett datum som påminner oss om profeten och hans närmaste följeslagares utvandring (Hijra) från Mecka till Medina år 622 av den kristna eran.

Denna historiska händelse bör påminna oss om den stora anda av solidaritet och generositet som Meckas utvandrare hittade hos sina bröder och systrar i Medina, en tillflyktsort där de togs emot med respekt för deras värdighet. Minnet av denna händelse bör påminna oss också om Medinas stadga skrivet av profeten Muhammed, fred vare med honom, för att organisera en fredlig samexistens mellan de olika grupperna i det nya Medinan samhället, inklusive judar och muslimer.


EURONYHETER


Europadomstolen fällde Belgien för uteslutande av en kvinna med huvudduk från en domstol
Europadomstolen fällde Belgien denna vecka för uteslutningen i juni 2007 av en kvinna med huvudduk från en domstolssession.

Europadomstolen som har sitt säte i Strasbourg kom till slutsatsen att genom att förbjuda hennes närvaro vid domstolssessionen där det behandlades ett brottmål där hennes bror dödades 2003, kränktes hennes grundläggande rätt till religionsfrihet.

Utbildning för muslimska sjukhus kaplaner lanserade i Schweiz
Brittiska muslimer kräver inträdesförbud för en islamofobisk pastor

ISLAM I VÄRLDEN


En 1000-årig moské upptäckt i Förenade Arabemiraten
Förenade Arabemiratens Department of Culture and Tourism tillkännagav upptäckten av en tusen år gammal moské i staden Al Ain, öster om Abu Dhabi. Upptäckten av resterna av denna 1000-åriga gudstjänstplats kommer att göra det möjligt för oss att bättre spåra historien om Islams gryning i denna region.

Hyderabad öppnade den spanska moskén för alla för att fira Indiens självständighetsdag
Religioner, nödvändigt stöd i kampen mot korruption

Visdomens trädgårdOm du tar bort någon av din troende broders sorger, kommer Allah att ta bort en av dina sorger på domedagen.

(Muslim)Fredags Khotba

180914


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum