Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Hur förekomsten av diskriminering underlätar rekrytering av våldsamma extremistiska grupper


Det finns något som konsekvent kommer fram i analysen av fakta om radikaliserade individer, även när de inte har en invandrarbakgrund och/eller kommer från missgynnade sociala klasser, nämligen känslan av diskriminering och även en känsla av förföljelse som dyker upp i alla deras berättelser.

Det är därför man borde fråga sig om huruvida denna känsla är en orsak till radikalisering (dvs att diskriminering skulle framkalla frustration, misstro mot samhället och en önskan om hämnd) eller en radikaliseringseffekt (nämligen att den "jihadistiska" diskursen förmedlar en världsbild enligt vilken muslimerna förföljs för att de har "sanningen", så att man demoniserar fiendens bild) eller om de två är artikulerade.

Mot försummelse av klimatutmaningen - En uppmaning till ekologisk jihad


Vad är det som är fel med wahhabitisk tänkande i dess teologiska väsen och som lätt kan beskrivas som avvikande eller till och med kättersk? Dess totala ointressen för ekologin. Engagerade i en otrolig sekterism fokuserar anhängarna av denna ström på trivialiteter, de föraktar i högsta grad de grundläggande frågorna i relation till bevarande av miljön.

Är det bara de som negligerar dramatiken i den globala uppvärmningen, vars effekter sannolikt kommer att bli katastrofala för mänskligheten om ingenting görs för att drastiskt begränsa våra utsläpp av växthusgaser i atmosfären?

I sanningens namn, nej.


Ett Halal Liv

Tillbringa vintern i lugn och ro


Vintern ofta ses som en hård årstid följd av intensiv kyla och fuktighet som tynger kroppen och slutar ofta i förkylningar, rinnande näsor, ihärdig hosta, reumatism, för att inte tala om brist på solsken och mörkret som försvagar vår entusiasm. Kort sagt, vintern är hård.

Men trots sin hårdhet tillåter vintern oss också att internalisera, sakta ner, meditera och tänka efter för att välja de frön att plantera så snart våren återvänder. Det är därför den är en säsong som bidrar till lugn och introspektion, vilket i vårt snabba samhälle med dagliga hyperstimuleringar är det en riktig gåva.

Influensa, naturmedicin till räddning!


StockholmHerr jihadist, glöm inte passet


Man kan inte bortse från det, men faktum är att terroristerna och självmordsbombare är vanligtvis mycket noggranna. De glömmer aldrig att lämna synligt ett pass, ett ID-kort, ett körkort eller något annat dokument på massakerns plats för att underlätta polisens uppgift som sedan letar efter dem. Denna lilla artighet sparar många förfaranden åt säkerhetsstyrkorna och gör det möjligt för dem att utfärda häktningsorder med färgstarka fotografier och alla slags personuppgifter.

På bara en eller två timmar efter attacken vet man redan namnet på brottslingen, ursprungsort, födelsemärken, familj, vänner, flickvänner, personliga banor, sexuell läggning och musikaliska smaker.

Väljer du Muhammed?


I dag, när vi lever i ett mycket glömskt samhälle, blir Allahs sändebud alltmer nödvändigt, varje dag, varje timme. Hans ädla egenskaper, hans etiska inställning eller hans försök att leva är exempel som alla kan ta med sig.

Hans etiska inställning är en obestridlig verklighet. Generös, bra far, god make, uppmärksam med samhället, exemplarisk arbetare, rättvis, vänlig välgörare, alltid leende ... Det är vad vi bör sträva efter, alla vi som vill få ett bättre samhälle. Med Muhammed som förebild kan vi bygga ett fullt, rättvist och fritt samhälle, där arbete, respekt och positiv inställning är grundläggande. Leendets sunna, språkets sunna eller arbetets sunna gör samhället bättre.


EURONYHETER


En kyrka i Nederländerna har oavbrutet gudtjänst för att skydda en familj mot utvisning
Under hotet med utvisning njuter Tamrazyan familjen, ursprungligen från Armenien, av en bra demonstration av solidaritet från Nederländernas protestantiska samhälle. Den protestantiska kyrkan i Bethel, Haag, med hjälp av hundratals holländska pastorer, har organiserat kontinuerliga gudstjänster i en månad eftersom enligt lagen får inte polisen och annan brottsbekämpning komma in på en plats för tillbedjan under gudstjänst.

Europaparlamentet ber om ursäkt för en affisch som betraktas som islamofobisk
Europadomstolen fällde Belgien för uteslutande av en kvinna med huvudduk från en domstol

ISLAM I VÄRLDEN


Amerikanska flygvapnet tillåter muslimsk pilot att bära skägg
Efter fyra års processerande har det amerikanska flygvapnet (USF), för första gång, gett rätt till en muslimsk pilot att bära ett skägg i hans religiösa trons namn, rapporterade i ett uttalande den militära basen i Travis i Kalifornien, där piloten tjänstegör.

Kanadas minsta federala territorium öppnar sin första moské
En 1000-årig moské upptäckt i Förenade Arabemiraten

Visdomens trädgårdEnligt en källa från Ibn Masud sade Profeten: ”Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen blir registrerad hos Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till Helvetets eld, och en människa som ständigt ljuger och ämnar ljuga är registrerad hos Allah som lögnare.”

(Bukhari och Muslim)Fredags Khotba

181207


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum