Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Europadomstolen har inte banat vägen för tillämpningen av sharialagen i Europa


Har Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) banat vägen för tillämpningen av sharialagen i Europa? Efter publiceringen den 27 december av en artikel i Figaro Vox har extremhögern exploderat på de sociala nätverken för att kritisera ett beslut av den europeiska myndigheten i ett fall om arv i Grekland som involverar medlemmar i den muslimska gemenskapen. Däremot säger beslutets innehåll ingenting om extremhögerns sjuka påståenden. Tillbaka till fakta.

Sedan Lausannefördraget 1923, som fastställde gränserna mellan Grekland och det nya turkiska ottomanska riket, har det funnits ett undantag från den gemensamma lagen för de muslimska minoriteterna i Trakien.

Hur förekomsten av diskriminering underlätar rekrytering av våldsamma extremistiska grupper


Det finns något som konsekvent kommer fram i analysen av fakta om radikaliserade individer, även när de inte har en invandrarbakgrund och/eller kommer från missgynnade sociala klasser, nämligen känslan av diskriminering och även en känsla av förföljelse som dyker upp i alla deras berättelser.

Det är därför man borde fråga sig om huruvida denna känsla är en orsak till radikalisering (dvs att diskriminering skulle framkalla frustration, misstro mot samhället och en önskan om hämnd) eller en radikaliseringseffekt (nämligen att den "jihadistiska" diskursen förmedlar en världsbild enligt vilken muslimerna förföljs för att de har "sanningen", så att man demoniserar fiendens bild) eller om de två är artikulerade.


Ett Halal Liv

Tillbringa vintern i lugn och ro


Vintern ofta ses som en hård årstid följd av intensiv kyla och fuktighet som tynger kroppen och slutar ofta i förkylningar, rinnande näsor, ihärdig hosta, reumatism, för att inte tala om brist på solsken och mörkret som försvagar vår entusiasm. Kort sagt, vintern är hård.

Men trots sin hårdhet tillåter vintern oss också att internalisera, sakta ner, meditera och tänka efter för att välja de frön att plantera så snart våren återvänder. Det är därför den är en säsong som bidrar till lugn och introspektion, vilket i vårt snabba samhälle med dagliga hyperstimuleringar är det en riktig gåva.

Influensa, naturmedicin till räddning!


Stockholm

Mot försummelse av klimatutmaningen - En uppmaning till ekologisk jihad


Vad är det som är fel med wahhabitisk tänkande i dess teologiska väsen och som lätt kan beskrivas som avvikande eller till och med kättersk? Dess totala ointressen för ekologin. Engagerade i en otrolig sekterism fokuserar anhängarna av denna ström på trivialiteter, de föraktar i högsta grad de grundläggande frågorna i relation till bevarande av miljön.

Är det bara de som negligerar dramatiken i den globala uppvärmningen, vars effekter sannolikt kommer att bli katastrofala för mänskligheten om ingenting görs för att drastiskt begränsa våra utsläpp av växthusgaser i atmosfären?

I sanningens namn, nej.

Herr jihadist, glöm inte passet


Man kan inte bortse från det, men faktum är att terroristerna och självmordsbombare är vanligtvis mycket noggranna. De glömmer aldrig att lämna synligt ett pass, ett ID-kort, ett körkort eller något annat dokument på massakerns plats för att underlätta polisens uppgift som sedan letar efter dem. Denna lilla artighet sparar många förfaranden åt säkerhetsstyrkorna och gör det möjligt för dem att utfärda häktningsorder med färgstarka fotografier och alla slags personuppgifter.

På bara en eller två timmar efter attacken vet man redan namnet på brottslingen, ursprungsort, födelsemärken, familj, vänner, flickvänner, personliga banor, sexuell läggning och musikaliska smaker.


EURONYHETER


En utställning som hedrar muslimer som räddade judar under förintelsen
Londons Golders Green moské kommer att hålla en utställning i början av 2019 där man lyfter fram de albanska rättfärdiga muslimerna som räddade tusentals judar under andra världskriget. Utställningens syfte är att skapa starkare band med det judiska samhället, vars medlemmar motsatte sig moskéens öppning 2017.

En kyrka i Nederländerna har oavbrutet gudtjänst för att skydda en familj mot utvisning
Europaparlamentet ber om ursäkt för en affisch som betraktas som islamofobisk

ISLAM I VÄRLDEN


Unga muslimer skyddade kyrkorna under julfirande
För att visa sin solidaritet och respekt för de kristna beslutade unga muslimska medlemmar i Banser, en grupp knuten till Nahdlatul Ulama (NU), den största muslimska organisationen i landet, att sälla sig till de ca 90 000 poliser som hade uppdraget att skydda indonesiska kyrkor under julfirandet.

Amerikanska flygvapnet tillåter muslimsk pilot att bära skägg
Kanadas minsta federala territorium öppnar sin första moské

Visdomens trädgårdEnligt en källa från Ibn Masud sade Profeten: ”Ni måste tala sanning, för sanning leder till dygd och dygd leder till Paradiset. En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen blir registrerad hos Allah som sannfärdig. Håll er borta från lögner, för lögn leder till det onda och det onda leder till Helvetets eld, och en människa som ständigt ljuger och ämnar ljuga är registrerad hos Allah som lögnare.”

(Bukhari och Muslim)Fredags Khotba

181207


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum