Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                    Bönetider

Einstein, den mystiska relativitet och den vetenskapliga "delirium tremens"


"Om jag inte hade haft fullständig tro på Skapelsens harmoni, hade jag inte försökt i trettio år uttrycka det i en matematisk formel." (Einstein, 1943, Hermanns, Einstein and the Poet: In Search of the Cosmic Man, 1983:61)

Mänskligheten har angripits under de senaste decennierna av olika ideologiska skadedjur som, under sken av att befria anden från religions ok, har störtat ner samvetet i en allt våldsammare, obscen och vulgär tomhet. Framstegsprofeterna predikade vetenskapens överhöghet över tron och fördömde lögner i de heliga böckerna, Gud har inte skapat människan, eftersom människan härstammar från apor.

Vi behövde bara få år för att inse det är inte så att vi härstammar från apan, men att vid varje steg vi tar närmar vi oss den.


Vem är fienden?


"Nu vill vi ha hämnd. Det är dags att stoppa dem annars blir det för sent." Dessa veckor har den falska propagandan om islamiseringen av Europa återfått en stark intensitet med hjälp av en extrem och rasistisk diskurs på grund av de senaste terrorattacker i Barcelona och Cambrils.

Spanien är för den ”muslimska världen” ett muslimskt vänligt land där islam är en erkänd religion och muslimer, invånare eller turister, njuter av de rättigheter som föreskrivs i lagen och i själva konstitutionen och kan med säkerhet utöva sin praxis religiösa, även om det fortfarande finns mycket att göra. Man kan säga att Islam är en god religion och muslimer är bra människor, men den senaste terrorattack utförd av ett kriminellt gäng som är kopplat till en internationell terrororganisation och som ropar "Allah är stor" när de utför sina missgärningar ger upphov till komplicerade situationer som äventyrar de framsteg som gjorts flera år sedan...


Profeten Muhammed, den fattige och druvklasen


En dag kom en fattig man med en druvklase som en gåva till profeten Muhammed och sade:

- Oh Allahs profet, vänligen acceptera denna lilla gåva från mig!

Att kunna erbjuda sin gåva till profeten, lyste upp mannens ansikte, eftersom det var uppenbart att han älskade honom väldigt mycket och att han inte hade mycket själv, knappast något att äta själv. Så Muhammad, frid vare med honom, tackade artigt honom och smakade druvorna.


ArkivIslams historia (I)
Vart var du?
De mänskliga rättigheterna utvecklas i takt med själva livets utveckling
Att reformera Islam eller sälja den


Arkiv       ArkivArtiklar vi rekommenderarSadiq Khan: ‘Only in London would the LGBT community organise a fundraiser for me, a Muslim candidate’
How did Charlie Hebdo get it so wrong?


Arkiv

Buddhas mardrömmar


Buddha har idag mardrömmar. Medkänslan och lidandets stora mästare lider med Rohingya folkets situation. De som påstår sig vara hans lärjungar mördar oskyldiga utan barmhärtighet. Medkänslan bleknar och endast totalitarismen finns kvar. En totalitarism som denna gång klä sig i saffransfärger och påstår bära Buddhas egenskaper, en totalitarism som bär Nobelprisets silke och militära uniform.

Inför totalitarismen bryts logiken, känslorna försvinner och hatet tar över vilket sinne som helst oavsett hur klokt och utbildad den må vara. Det är i det området Ashin Wirathu och hans fundamentalister självnämnda buddhister arbetar i. De attribut som de hävdar att försvara, förvandlas till hat, våld och efter sanningar...


Telefonplan - Stockholm


EURONYHETERFörsta hjälps utbildning anordnades samtidigt i 70 moskéer
För fjärde året i rad, Brittish Islamic Medical Association (BIMA), anslutna till den muslimska rådet i Storbritannien (MCB), ordnade utbildning i moskéer för att introducera allmänheten till första hjälp vid hjärtinfarkt.

Operation "Lifesavers", som samarbetar med British Heart Foundation (BHF) anordnades den 30 september med deltagandet av 400 yrkesverksamma genom 70 moskéer i hela Storbritannien.

Muslimer i Europa litar på dess institutioner trots att de diskrimineras
Frankrikes buddister fördömer de grymheter som begåtts mot rohingyernaISLAM I VÄRLDENSaudiarabien fortsätter att tillåta hattal
New York baserade Human Rights Watch (HRW) skrev i sin rapport med titeln “They are not our brothers: Hate Speech by Saudi Officials,” (De är inte våra bröder: Saudiska tjänstemän hattal) att några religiösa institutioner och kunniga i Saudiarabien uppmuntrar diskriminering och hat mot religiösa minoriteter. Bland målet för deras hattal finns rikets Shia-muslimska minoritet.

Al-Hijrah, Rosh Hashanah: Gott Muslimskt Nyår ... och Judiskt!
Dalai Lama uppmanar Aung San Suu Kyi att stoppa förföljelsen av Rohingya folketRamadan Hälsa Tips – Att hålla sig frisk under fastan

Före Ramadan ska en muslim alltid konsultera med en läkare om säkerheten angående fastan vid särskilda individuella hälsoproblem.

Även om du är allmänt friska, inse att Ramadan kommer att vara en hård prövning. Planera ditt schema och måltider i förväg för att se till att du får näring, fukt, och vila du behöver.

Islamisk bankverksamhet kommer till euroområdetVisdomens trädgårdOmar Bnu Abdelaziz (MGvnh) höll ett tal som löd enligt följande: ”Det finns ingen profet efter er profet, och ingen bok kommer att sändas ned efter den boken som han fick. Det som Allah har tillåtet är tillåtet till domedagen och det som Han har förbjudit är förbjudet till domedagen. Jag är ingen domare utan verkställare av Allahs ord och ingen grundare, utan en efterföljare. Ingen får lydas om man då inte lyder Allah. Jag är inte den bästa av er, utan bara en av er, som Allah har belastat med ett tyngre ansvar.”

(Ibn Aljouzi)

Fredags Khotba

170929

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum