Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Coronavirus – Med samlingsförbud hur kan vi hantera fredagsbönerna?


Förbjudet mot stora samlingar som regeringen har fastställd för att stoppa spridningen av coronaviruset försvårar vanorna hos alla och det gäller även fredagsböner då det krävs att muslimerna besöker moskéerna. Kan denna ritual genomföras på ett eller annat sätt hemma med tillkomsten av sociala nätverk? Vad kan de troende göra för att ersätta denna ritual? Det finns tydliga svar på dessa frågor.

Med inrättandet av utegångsförbud i de flesta europeiska länder har moskéerna stängt sina dörrar och tillhandahåller inte längre dagliga böner och fredagsböner. En stor majoritet av dem har valt att stänga men inte alla moskéer, eftersom platser för tillbedjan har tillstånd att förbli öppna under förutsättning att de inte samlar mer än den antal personer man har bestämt som max och att de säkerställer en strikt efterlevnad av hälsoregler som social distans.

Från Mecka till Accra: Malcolm X:s upptäcktsresor (1/2)


Malcolm X (1925-1965) är en av de viktigaste figurerna i den svarta amerikanska kampen. Han var predikant och talesman för Nation of Islam (NOI) i tio år och anklagades för att predika hat. 1963 bröt han med NOI och dess separatistiska ideologi. Hans pilgrimsfärd till Mecka året efter hjälpte till att göra honom till en global ikon, men Malcolm X formade också denna bild under sin resa. Inom en månad reste han till Egypten, Saudiarabien, Libanon, Nigeria, Ghana, Senegal och Algeriet och träffade en mängd aktivister, intellektuella och statschefer. Vi går in på en exceptionell resa som markerade en ideologisk och filosofisk vändpunkt i den afroamerikanska ledarens politiska och religiösa inställning.


Ett Halal Liv

Vetenskap och islam: Siwak, en profetisk tradition


Abu Hurairah rapporterade att profeten, fred vare med honom, sade: "Om det inte vore för att jag inte ville göra det svår för mitt folk, skulle jag ha beordrat dem att använda siwak vid varje bön.” (Bukhari, 2/299 och Muslim, 1/151).

Siwak som görs av arak rot, även känd som en salvadora persica, är en kanelfärgad gren, som har använts sedan urminnes tider för tandvård och munhygien, främst i Mellanöstern och Asien i mer än 7000 år. Siwak har många fördelar jämfört med andra mer konventionella metoder för munhygien.

Vetenskap och islam: TomatenVår
Epidemier, krig, naturkatastrofer - Den muslimska etiken testas


Islamisk etik, moraliska dygder med andra ord, är ett av de väsentliga elementen i den troendes liv. Det utgör en uppsättning regler, värderingar och uppföranden som måste styra beteendet hos varje person som vill följa det islamiska budskapet.

I en värld som har kastats in i virvelvinden av materialism och konsumtion, utsättes vi jämt och ständigt för frestelser som distanserar oss från vår religion. Krisen och prövningarna som vi utsättes för som troende och medborgare, är i verkligheten trots de svårigheter, rädsla och ångest som de väcker upp, ögonblick då vi uppmanas att återansluta oss till våra andliga värden och med en humanistisk ande.

Att stanna hemma pga koronavirus - Tänk om det är en möjlighet


Detta virus, som har kommit att skaka våra liv och ifrågasätta vår så kallade stabilitet, bör vara en språngbräda för att reflektera över meningen med våra liv och ställa oss de rätta frågorna för att få en ny start.

Vilken betydelse har denna prövning för dig? För mig? För oss? Vilka lärdomar kommer vi att ha med oss när stormen har lämnat plats för lugnet?

Tänk om vi utnyttjar detta virus för att se över hur svaga och hjälplösa vi är inför händelser utanför vår kontroll.
tawheed

EURONYHETER


Regionråd från Bretagne dömdes för försvaret av terrorism
Nästan ett år efter hennes islamofobiska kommentarer som gjordes i kölvattnet av Christchurch-attackerna dömdes en politiker från Bretagne, från den tidigare Front National, för försvaret av terrorism.

50-årsväntan är över - Slovenien öppnar sin första moské
En 600 år gammal moské flyttades från en forntida stad i Turkiet

ISLAM I VÄRLDEN


Tre distrikt med muslimsk majoritet hade högst valdeltagande i församlingsvalet i Delhi
Tre distrikt med muslimsk majoritet, Seelampur, Mustafabad och Matia Mahal, noterade den högsta valdeltagandet i valen där Aam Aadmi-partiet (AAP) försöker behålla makten i det som ses som en kamp mot Bharatiya Janata-partiet (BJP).

Den högsta valdeltagandet registrerades i Seelampur med 71,4 % följt av Mustafabad med 70,56 %, båda platserna är i nordöstra Delhi. Matia Mahal i gamla Delhi hade ett valdeltagande på 70,33 %.

Amerikanskt flygbolag dömd för diskriminering av muslimer
Öppningen av Quebecs muslimska kyrkogård kommer att ske sommaren 2020

Visdomens trädgårdAnas, Allah vara nöjd med honom, sade han:

"Abu Talha var den rikaste mannen i palmträd bland de som hjälpte i Medina. Och vad han tyckte mest bland sina palmträd var en trädgård med palmer som kallades Bairuha, som fanns bakom moskén och som brukade besökas av Allahs budbärare för att dricka dess vatten, eftersom det var god och söt.

Anas sade: ’När uppenbarades aya, ’Ni kommer inte att uppnå den rättfärdiges kvalitet så länge ni inte spenderar det ni gillar mest?’

Abu Talha gick då till Allahs budbärare och sade:

’Oh Allahs budbärare! Allah har uppenbarat för dig i sanningen: ’Ni kommer inte att uppnå den rättfärdiges kvalitet så länge ni inte spenderar det ni gillar mest.’ Och för mig, från all rikedom jag har, det jag gillar mest är min trädgård av palmer. Så jag lämnar det som sadaqa för att försöka få Allahs gillande och önskar den belöning Allah har reserverat för mig. Använd då den oh Allahs budbärare, som du bäst finner det!’

Och Allahs budbärare sade till honom, samtidigt som han visade sin förvåning och glädje, ’Bajin! Detta är pengar som du kommer att få tillbaka med vinst (han sa det två gånger). Och eftersom jag hörde vad du sa, tror jag att det är bäst att du ger dem till dina släktingar. ’ Abu Talha sade: ’Så ska jag göra det, Oh Allahs budbärare!’

Så fördelade han det mellan sina släktingar och kusiner."

(Bukhari och Muslim)Fredags Khotba

200403


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum