Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Vetenskapen och resonemangets plats i islam


Faktum är att, i motsats till vad man säger, är resonemanget för islam grundläggande. Det framgår av den allra första uppenbarade versen: LÄS I din Herres namn, Han som har skapat (96:1). Denna vers förändrade själen hos de första muslimska araberna och många andra folk i en gemenskap: "Iqras gemenskap”.

Koranen lär oss också att det är Gud själv som gav Adam förmågan att tänka, Och Han gav Adam kunskap om alla tings namn (2:31). Kunskap och språk är därför Guds gåvor, det är så här människan förvärvar abstraktionsförmåga, formulering av idéer och begrepp, möjligheten att formulera resonemang och argumentation.

Islam applicerar också resonemanget i tawhid, det vill säga den gudomliga enheten. Islam kämpade irrationaliteten och vidskepelser genom att upphöja kunskapsinhämtning och vederläggning av idoler i dess olika former.

Liechtenstein, den muslimska närvaro granskad av forskare


Liksom i andra europeiska länder är myndigheterna i Liechtenstein mycket intresserade om att veta mer om islam och förekomsten av en muslimsk befolkning på deras territorium. En grupp forskare fick i uppdrag att utarbeta en rapport som publicerades i oktober 2017. Detta dokument presenterar en profil av islam i ett av de minsta länderna i Europa.

Furstendömet Liechtenstein har en djup katolsk tradition, och har sett sitt religiösa landskap diversifieras under de senaste decennierna. År 1960 var mer än 90 % av invånarna katoliker, i 2015 av totalt 37 622 invånare var 27 576 var katoliker (73,3 %), utan bekännelse 2 623 (7 %), 2 364 reformister (6,3 %), 2 215 muslimer (5,9 %), 472 ortodoxa (1,3 %) och 447 lutheraner (1,2 %).


Ett Halal Liv
Profetiskt läkemedel - Ett gammalt recept för en ny era

En genre av medicinsk skrift avsedd som ett alternativ till det uteslutande grekiskbaserade medicinska system som härrör från Galenos var den så kallade At-Tibb en-Nabawi eller "Profetiska Medicin." Författarna var religiösa lärda snarare än läkare som förespråkade den traditionella medicin som nämns i Koranen och som praktiserades under profeten Muhammeds liv. Det handlade om medicinska idéer assimilerade från det hellenistiska samhället som sedan omformades till ett vägledningsmaterial till medicinsk behandling godkänd av de religiösa lärda.Ramadan Hälsa Tips – Att hålla sig frisk under fastanRamadan och diabetes - En vägledning70 år av Nakba - Orättvisan fortsätter för palestinierna


Under ett mycket speciellt lokalt, regionalt och internationellt sammanhang, men med stort hopp och beslutsamhet minns alla palestinier 70-årsjubileet av Nakba, Katastrofen, var de än befinner sig.

15 maj 1948 - 15 maj 2018, 70 år redan! 70 år sedan palestiniernas tragedi började, 70 år av lidande, elände och massakrer på ett folk, 70 år sedan början av denna orättvisa pålagt ett folk på deras land, 70 år av utvisning av ett folk för att ersätta den med en annan, 70 års tvångsflykt, utvisning, landbeslag, borttagandet av palestiniernas grundläggande rättigheter.

Men också 70 år av motstånd, tålamod, beslutsamhet, mod och uthållighet för ett folk som fortfarande står fatsbesluten. Ett folk som fortfarande är knutet till sitt land och dess rötter trots alla handlingar från denna olagliga och varaktiga ockupation.

9 sätt att stödja dina muslimska vänner under Ramadan


Kära stödjande (icke-muslimska) vänner, familj och medarbetare,

Nu när den heliga månaden Ramadan närmar sig, i en tid då islamofobi är på uppväxt i de mest subtila och öppna former, vet vi att vissa av er arbetar hårt för att stödja sina muslimska vänner och kollegor.

Vi vet att du menar väl (vi antar att det är så), men du kanske inte alltid får den effekt du hade tänkt dig, så här är några Ramadan grunder, att göra och inte göra så att du verkligen kan stödja de av oss som fastar under Ramadan!

Observera att den här artikeln är skrivet med massor av sarkasm och ironi i hopp om att föra humor till dessa vardagliga händelser och inte att nedvärdera någons äkta ansträngningar att stödja oss.


Stockholm

EURONYHETER


Google lanserar Qalam, ett virtuellt gratulationskort app
Efter Qibla Finder app för att hitta riktningen mot Mecka, som var en stor framgång förra året under Ramadan, lanserar nu Google appen Qalam som tillåter användare att dela speciella virtuella Ramadan gratulationskort till släkt.

En fatwa mot Bitcoin, en valuta som bryter rekord
KT Bank, den första islamiska banken i Europa, flyttar till Köln

ISLAM I VÄRLDEN


2018 VM: Saudiarabien och ett tyskt ölmärke
För att hedra de deltagande lag i VM i Ryssland, beslutade det tyska bryggeriet Eichbaum trycka deras flaggor på kapslar som används på de ölflaskor som produceras av varumärket. Ett initiativ som inte alls föll i smaken för de saudiska myndigheterna som tog detta misstag av bryggeriet som en förolämpning mot deras flagga.

Stödjer USA ett religiöst folkmord i Jemen?
Den första muslim amerikanska idrottskvinna som bar hijab har fått en Barbie docka

Visdomens trädgårdAbu Hurairah berättade att Profeten sa: "Om någon av er äter eller dricker av misstag och bryter fastan, måste denne fortsätta med sin fasta till slutet, för Allah har matat och gett honom dricka."

(Bukhari och muslim)Fredags Khotba

180518


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum