Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                    Bönetider

Sanningar, halvsanningar och efter sanningar


Vi muslimer befinner oss idag i denna tid av eftersanning. Helt manipulerbara, svaga, förlorade inför Google eller Twitters makt, inför de som vill bryta konsensus och våra värden som medborgare. Vi utnyttjas eller manipuleras för våra övertygelser, vi objektifieras och vi knappt märker det. Vi är inte medvetna om det eftersom eftersanningens tid saknar något etiskt värde, det är bara data och avsiktlig vägledning. Dess berättelser är rent våld, ren förstörelse. Ett vålds estetik som inte har något problem med att ändra form eftersom totalitarismen är sådan. Men våra värderingar bör tvinga oss att gå längre bort från denna tid av eftersanningar.

Problemet med eftersanningen ger upphov till en ny era av eftertanke för det islamiska samhället, en återgång till verifiering (tahqiq) av all information som påverkar oss som människor, som medborgare och som muslimer.


Mänsklig kognition, den sista gränsen


Datorerna har gått igenom tre faser, tabelluppställningsfasen, programplaneringsfasen, och vi är nu i datorns nya era, kognitiv fas (1).

Tabulatorerna hade en fast uppgift, medan de programmerbara maskinerna kan omprogrammeras för att utföra olika uppgifter utan någon förändring i hårdvaran, kognitiva datorer, dock lovar inlärningsförmåga och resonemang.

Möjligheten att skapa denna typ av maskiner väcker frågan: är kognition det ultimata testet för medveten existens? Vad vet vi om kognition? Hur definierar man intelligens? Frågorna blir flera. Men det finns något som alla verkar vara överens om, att förståelse av mekanismen för människans uppfattningsförmåga är nyckeln till utvecklingen av avancerad artificiell intelligens och kognitiva maskiner.


Karen Armstrong och en teologs utmaningar


Armstrong är ett exempel på ett intellektuellt engagemang för mänskligheten och avståndstagande från sekterism. En modig och trovärdig kvinna som talar om det andliga och letar efter broar och krossar kedjor och falska mytologier. Hennes disciplin, teologi, är svårt att greppa för allmänheten och många akademiker. Teologin i Medelhavsländers sinne är utan vidare eftertanke eller intresse associerad med flummiga manliga akademiker som talar om änglarnas sexliv eller andra ämnen av "större" intresse.

I den anglosaxiska världen är teologin mycket mer, det är disciplinen som tillhör de som älskar livet, studien om oss, men också om dem själva. I Oxford, Cambridge, Tübingen, Harvard eller Berkeley, alla elituniversitet, innebär teologin möjligheten att söka en bättre värld, att förstå det övergripande och att artikulera det i vår värld. En teolog är inte en "nörd" utan en riktig intellektuell...


ArkivNågra kommentarer med förtydliganden
Muslimer föredrar att man pratar med dem snarare än att man pratar om dem
Franska muslimer upprörda över godkännande av ny nationell säkerhetslag
Einstein, den mystiska relativitet och den vetenskapliga "delirium tremens"


Arkiv       ArkivArtiklar vi rekommenderarProfessor Removed From a Southwest Flight Is Symbolic of a Pattern of Airline Islamophobia
Trump's Latest Muslim Ban Is Defeated Again in Court
Three Ways Trump's Nuclear Strategy Misunderstands the Mood in Iran


Arkiv

Det heliga kriget


En överdådig delegation från Khorasans kung med gåvor från kungen, var på väg till staden Medina och frågade efter kalifen Omars palats.

Folket, som inte förstod vad som var ett palats eller varför kalifen skulle leva i en, skakade på axlarna och gick vidare. Men de berättade för dem att vid den tiden brukade kalifen vila i en trädgård bakom Profetens moské, så främlingarna, mycket förvånade, fortsatte mot denna plats för att hitta där en man liggande på golvet.

Eftersom han inte hade någon eskort och bar bara mycket enkla kläder, trodde dem att denne var bara en bybo, så de skakade honom för att väcka honom och frågade om han visste vem som var kalifen.


Stockholm


EURONYHETER


Byggandet av en av Europas största moskéer
Tre år efter staden Strasbourgs godkännande av projektet, sattes den första stenen för Eyyub Sultans moské, även känd som den turkiska moskén.

Beläget i distriktet Meinau kommer denna religiösa byggnad att ersätta de gamla industriella byggnaderna som fungerade som ett provisoriskt bönerum för muslimer. Bland närvarande vid öppnandet av platsen för den framtida moskén fanns Strasbourgs borgmästare Roland Ries, prefekten i Bas-Rhin Jean-Luc Marx...

Första hjälps utbildning anordnades samtidigt i 70 moskéer
Muslimer i Europa litar på dess institutioner trots att de diskriminerasISLAM I VÄRLDEN


Våld mot amerikanska muslimer är den högsta på 15 år
Minoriteternas status i USA försämras alltmer enligt uppgifter som extraherades av Pew Research som rapporterade att många fler muslimer blev utsatta för attacker under 2016 jämfört med 2001. År 2001 rapporterades 93 angrepp mot muslimer, 2015 var antalet anmälda attacker mot dem 91 och 2016 ökade antalet dramatiskt till 217. Datakällan är statistiken för hatbrott som samlats in av FBI. Denna myndighet samlar in uppgifter om hatbrott från cirka 15 000 poliser och brottsbekämpande organ.

Saudiarabien fortsätter att tillåta hattal
Al-Hijrah, Rosh Hashanah: Gott Muslimskt Nyår ... och Judiskt!Ramadan Hälsa Tips – Att hålla sig frisk under fastan

Före Ramadan ska en muslim alltid konsultera med en läkare om säkerheten angående fastan vid särskilda individuella hälsoproblem.

Även om du är allmänt friska, inse att Ramadan kommer att vara en hård prövning. Planera ditt schema och måltider i förväg för att se till att du får näring, fukt, och vila du behöver.

Islamisk bankverksamhet kommer till euroområdetVisdomens trädgårdEnligt en källa från Abu Huraira (MGvnh), sade profeten (fvmh): ”Sju personer kommer att vara skyddade av Allahs skugga på domedagen, när ingen annan skugga finns, utom Hans. Dessa är: en rättvis ledare, en ung man som tillbringade sin ungdom med att dyrka och tjäna Allah, Herren av ära och makt; den vars hjärta är ständigt med moskén; två som älskar varandra för Allahs skull, som möts för Allahs skull, och går ifrån varandra för Hans skull; en man som lockas till synd av en vacker kvinna, men avhåller sig och säger: Jag fruktar Allah; en som ger i välgörenhet i hemlighet, utan att visa det, så att hans vänsterhand inte vet vad den högra handen gett; en som i sin ensamhet åkallar Allah, tills att hans ögon tåras.”

(Bukhari och Muslim)

Fredags Khotba

171117

Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum