Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

Samtal med Sheikh Mohammad Abdullah – Asketernas kung


En kung hörde att en dervisch, välkänd som en asket på grund av sin enkelhet och sitt avståndstagande från alla materiella saker, skulle passera genom den stad där denna kungs palats fanns. Kungen, känd för sin rikedom, beordrade att dervischen skulle infinnas sig i hans palats när han kom till staden.

När dervischen som var väldigt small och såg svag ut fick höra om kungens önskan, gick han till palatset där han leddes till kungen genom palatsets lyxiga korridorer och rum.

Stående framför konungen sade dervischen: "Hur kan jag tjäna dig, Oh Asketernas kung?”


Studier visar att fastan är bra för hälsan


Att fasta i tre dagar hjälper dig att upprätthålla god hälsa. Muslimer vet redan det, men det bevisades återigen av ett team av forskare i södra Kalifornien. Enligt resultatet som publicerades, att sluta äta i 72 timmar, eller tre dagar, hjälper att förnya immunsystemet.

Under faste perioden hushållar kroppen med "den energi som förbrukas" säger Valter Longo, professor i gerontologi och biologi. "Det ger benmärgen möjligheten att återuppbygga hela immunförsvaret" säger han. "Och den goda nyheten är att kroppen blir av med de skadade, gamla och ineffektiva delarna av immunsystemet under fastande.


Ett Halal Liv

Halal är att äta ekologisk och vegetarisk


När man blir bekant med subtiliteterna och djupet av islamisk lag, kan man bara bli besviken över fattigdomen i de samtida debatterna om produktion av halalkött. I dag pratar man om knivens egenskaper eller lidandet som är relaterat till tekniken för att hålla fast djuret, som att prata om typen och relevansen av palliativ vård hos en patient med cancer i terminal fas.

När gen manipulerade spannmål blir djurfoder och antibiotika vanliga i avelsteknik, när fåglar pressas att växa och äta på lite över en månad utan att kunna gå ut en enda dag eller se naturligt ljus, kan vi fortfarande hävda att vi äter "halal" bara för att djuret slaktades enligt riterna?

Tillbringa vintern i lugn och ro


VinterVad händer med hijaben?


Först, klädsel och personlig utseende hör till den enskilda individens beslut och varken någon eller något, inklusive institutioner, grupper eller företag, har någon rätt alls att blanda sig in i hur man ser ut eller klär sig så länge våra personliga val inte skadar andra eller det som hör till kollektivt eller allmänt intresse.

För det andra, skälet till varför man väljer den ena eller den andra utseende eller klädsel är också den enskilda individens eget val och vi måste acceptera att den person som väljer ett visst utseende eller klädsel gör det i enlighet med de skälen denne hänvisar till och inte på grund av de skälen andra säger eller tycker att han/hon gör det.

Dhikrs lära och praktik (Del 5)


Abdullah ibn Amr ib al-As rapporterade att profeten sa: "’Det finns två egenskaper där muslimen inte är uthållig, men bara med dem kommer han att träda in i Paradiset. De är lätta men det är få som utövar det. Efter varje bön bör man prisa Allah tio gånger, förhärliga Honom tio gånger och säga Takbir tio gånger. Det blir totalt 150 (i slutet av dagen) på tungan och 150 000 i vågen. När man ska gå och lägga sig, bör man säga takbir 34 gånger, prisa Allah 33 gånger och förhärliga Honom 33 gånger. Det blir 100 på tungan och tusen i vågen.’ Jag såg Allahs sändebud berätta detta för dem. De frågade, 'Allahs sändebud, hur är det så att trots att det är så lätt är det få som gör det?' Han svarade, 'Shaytan närmar sig en när man ska gå och lägga sig och får oss att somna innan man säger det, och han kommer när man ber och påminner en om ett behov innan man säger det.’” (13)


EURONYHETER


En utställning som hedrar muslimer som räddade judar under förintelsen
Londons Golders Green moské kommer att hålla en utställning i början av 2019 där man lyfter fram de albanska rättfärdiga muslimerna som räddade tusentals judar under andra världskriget. Utställningens syfte är att skapa starkare band med det judiska samhället, vars medlemmar motsatte sig moskéens öppning 2017.

En kyrka i Nederländerna har oavbrutet gudtjänst för att skydda en familj mot utvisning
Europaparlamentet ber om ursäkt för en affisch som betraktas som islamofobisk

ISLAM I VÄRLDEN


Unga muslimer skyddade kyrkorna under julfirande
För att visa sin solidaritet och respekt för de kristna beslutade unga muslimska medlemmar i Banser, en grupp knuten till Nahdlatul Ulama (NU), den största muslimska organisationen i landet, att sälla sig till de ca 90 000 poliser som hade uppdraget att skydda indonesiska kyrkor under julfirandet.

Amerikanska flygvapnet tillåter muslimsk pilot att bära skägg
Kanadas minsta federala territorium öppnar sin första moské

Visdomens trädgårdAbu Huraira berättade att Allahs budbärare sade:

"Den som tror på Allah och Domedagen ska hedra sin gäst, den som tror på Allah och Domedagen ska närma sig sina anhöriga i det goda, och den som tror på Allah och Domedagen ska tala med goda ord annars ska han vara tyst."

(Bukhari och Muslim)Fredags Khotba

190222


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum