Islamiskt Informations Forum


I Gud den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn                Bönetider

"Sicilianerna har en nära relation till den islamiska världen i sin DNA"


Palermo är hem till mer än 25 000 invandrare, många från länder med en muslimsk majoritet som Bangladesh, och staden har blivit en symbol för multikulturalism och integration som har byggts på Siciliens historia.

En muslimsk högborg i ca 200 år mellan 800 och 1000-talet, denna Medelhavsö vars huvudstad är Palermo, bär fortfarande tecken för islamisk historia både fysiskt och kulturellt.

Ahmad Abd Al Majid Macaluso, imam i Palermo, går genom San Giovanni degli Eremiti kloster och pekar på en missfärgad del av väggen. Han förklarar att det var där mihrab brukade finnas, den halvcirkelformiga snitt i en moskémur som pekar mot Kaba i Mecka, den heligaste platsen i islam.

Med pennan i handen


Handen på hjärtat, tror du verkligen att de saker som vi tror är viktiga i livet är det? Vi tenderar att söka glädje för att sluka den på två sekunder, men nästan alltid det vi hittar är bara en flyktig njutning och hålet som orsakas av frustrationen. Vi vet att nöje tar olika former, men i grund och botten är det en, reparationen av vår outhärdliga ensamhet, vårt isolerade sinnes ensamhet. Vi jagar efter den i andras egendomar (ofta som verkliga vampyrer), i nakna konsumtionsvaror eller genom att sätta båda benen i en hedonistisk ormgrop.

Till sist är det alltid samma skuld, ersättningen för det första endorfinet, den första bröstmjölk, en ersättning för mammas kärlek, varken förstod eller överträffad, den eftersmak i sinnets gom som vi söker ensamma och vars musik alltid spelas i minnet.

Ett Halal Liv

Hur behåller man sitt minne och sin vakenhet?


Vi är alla medvetna om att införandet av ny teknik i våra liv påverkar vårt minne och vår koncentration. Faktum är att vi automatiskt blir beroende av det, oavsett om det handlar om ett möte, en födelsedag eller något annat. Minnet är dock en färdighet som muslimen regelbundet ska använda om man vill komma ihåg verser ur Koranen, böner eller till och med hadith för de mest motiverade.

Men hur ska man ta hand om den här värdefulla färdigheten samtidigt som den miljö vi lever i främjar en mindre användande vilket gör att vi snart förlorar det?

Vårens detoxSommar


Ska vi byta imam eller ska imamen förändras?


Utpressningen med fitna bland muslimerna har orsakat en katastrof. Alla vet, men alla är tysta och den som talar korsfästs. I stället för att lära sig att lyssna på varandra, att debattera, att låta idéer cirkulera fritt och att skaffa sig själv medel för att möta verkligheten, föredrar vi att dölja den senare under mattan genom att ta till oss en arrogant moralisk överlägsenhet och säga att "Gud kommer att göra jobbet." Nej, Gud är inte ersättare för lata och fega människor.

Denna fitna utpressning är vad jag kallar för det "belägrade hussyndrom". Invånarna i huset är så upptagna med fienden vid portarna att de glömmer elden som hotar dem från insidan.

I försvar för jämställdhet i muslimsk dyrkan


Koranen fastställer en ontologisk jämlikhet mellan könen: Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. (49:13). Det är emellertid klart att kvinnors rättigheter långt ifrån respekteras i dyrkan, där de ofta begränsas till mindre roller. Där kan vi tillägga att genom sekulariserade lagar har europeiska muslimer kunna undgå ojämlikheten i vissa lagar som implementeras i muslimska länder som är relaterade t ex till arvsrätt, här har de rätt att bli teologer och delta fullt ut i en föreningens liv.

Men de förnekas alla positioner som man kallar för "manliga" som imam och man istället hänvisar dem till de kallade "kvinnliga" positioner som psykologiskt stöd för de troende...


EURONYHETER


Paul Pogba berättar om sitt liv efter sin konvertering till islam
Paul Pogba berättade om sig själv som aldrig förut i en intervju om sin konvertering till Islam till den brittiska The Times. I en intervju publicerade den 11 juni berättade han hur mycket islam har hjälpt honom att bli "kanske en bättre person".

"Det var en bra förändring i mitt liv för att jag inte föddes muslim, trots att min mamma var det" sade Manchester United spelaren, för vilken samspel med muslimska vänner har gjort det möjligt för honom att närma sig islam.

Öppnandet av den första officiella moské i Aten väntas i september
Nederländernas kung överraskar muslimerna med ett iftar besök

ISLAM I VÄRLDEN


Två amerikanska islamofober dömdes till samhällstjänst hos muslimska organisationer
En provperiod på två år under rättslig tillsyn och 225 timmars samhällstjänst i en muslimsk organisation är den dom som tilldelades Tahnee Gonzales.

Kvinnan i sällskap med andra småbarns mor gick in Tempes moské i Arizona och förolämpade muslimer i mars 2018. Precis som Elisabeth Dauenhauer som fick 18 månaders prov och 200 timmars samhällstjänst bekände sig Tahnee Gonzales skyldig i maj och blev beordrad att skriva ett ursäktsbrev till moskén.

Mat för 70 miljoner saudiska rial slängs dagligen i Saudiarabien
”Om du bryr dig om minoriteter, se till att muslimer inte lynchas av ko vigilantes”

Visdomens trädgårdÖverförd av Abdallah ibn Abi Aufa:

"Profeten sade: "En nayish (en person som bjuder för att trissa upp priset på en auktion) är en förbannad mottagare av riba."

(Citerat av Ibn al-Hayar Aasqalani i sin kommentar till Bukhari kallade Fath al-Bari, Kitab al-Buyuu, Bab al-naysh)Fredags Khotba

190614


Copyright © 2007 Islamiskt Informations Forum