Vetenskapen bakom wudus lugnande effekt

Leonyta Nugroho – The Muslim Vibe

 

Har du någonsin stått vid kanten av ett stort hav och lyssnat på vågornas rytmiska brus som invaggar dig i lugnet? Eller tittade du på en kristallklar sjö, beundrade dess spegelliknande yta och reflekterade dess lugn?

Vatten har en obestridlig kraft att lugna själen i dess många former. Denna lugnande effekt är inte bara en känsla, vetenskapen stödjer det. Men denna djupa koppling mellan vatten och lugn överskrider den fysiska sfären.

Rituell rening i Islam, känd som Wudu (tvagning), använder vatten som ett grundläggande element. Denna praxis främjar fysisk renlighet, odlar inre frid och förbereder för bön. Under de lugna stunderna av wudu fungerar tvätt med vatten som en ledning mellan den yttre världen och hjärtats inre helgedom.

I stunder när du känner dig arg och långt ifrån fridfull, att utföra wudu kan få en ny betydelse. Profeten Mohammed, frid vare med honom, insåg att ilska kan förtära dig och att wudu kan vara ett kraftfullt verktyg för att dämpa ilskans lågor inom dig. Han erbjuder en vacker metafor: precis som vatten släcker en fysisk flamma, kan uppträdande av wudu hjälpa till att släcka den brinnande intensiteten av ilska inom dig.

Profeten rapporteras ha sagt i en hadith: ”Ilska kommer från djävulen, djävulen skapades av eld, och eld släcks endast med vatten, så när någon av er blir arg, bör han utföra tvagning.” (Sunan Abu Dawud 4784, bok 43, Hadith 12).

Har du någonsin undrat varför wudu lägger så stor vikt vid att tvätta ansiktet? Detta fokus kan verka intuitivt för fysisk renlighet. Ändå får det en djupare innebörd när man överväger dess potentiella inverkan på att hantera ilska.

Att utföra wudu aktiverar Trillingnerven, som är ansvarig för ansiktskänslan. Denna plötsliga sensoriska input kan avbryta ilskans cykel och främja ett lugnare perspektiv.

Trillingnerven är ett komplext kommunikationsnätverk för ditt ansikte som har tre grenar: Nervus ophthalmicus för din panna och ögon, Nervus maxillaris för dina kinder och överläppen, och Nervus mandibularis för din underkäke och haka. När du utför wudu och tvättar dessa områden med vatten skickar trillingnerven signaler till hjärnan. Detta plötsliga inflöde av sensorisk information stör det pågående flödet av ilska-relaterade signaler.

Föreställ dig din hjärna som en konserthall. Anger är sångaren som dominerar framförandet med sin höga och aggressiva melodi. Wudu utlöser trillingnerven aktivering, vilket är som ett plötsligt trumsolo. Detta korta avbrott stör tillfälligt sångaren och fångar publikens (hjärnans) uppmärksamhet. Detta gör att den prefrontala cortex (PFC) kan träda in. PFC är ansvarig för högre ordningsfunktioner som planering, beslutsfattande och känslomässig reglering. Med ilske melodin tillfälligt dämpad kan PFC analysera situationen på nytt, ompröva källan till ilska och initiera lugnande reaktioner.

2021 genomförde White en studie som undersökte trillingnervens funktion för att reglera cerebralt blodflöde (CBF). Förbättrad CBF har olika fördelar, såsom bättre kognitiv funktion, förbättrat minne och minskade stressnivåer. Dessa faktorer kan alla bidra till en effektivare hantering av ilska.

Din förmåga att tänka klart och fatta rationella beslut kan försämras när du är arg. Men att utföra wudu kan öka CBF, vilket potentiellt förbättrar kognitiv funktion och möjliggör ett mer mätt tillvägagångssätt.

Trillingnerven i ansiktet spelar en avgörande roll i wudus lugnande effekt, men att tvätta händerna bör uppmärksammas. Det autonoma nervsystemet (ANS) styr ofrivilliga kroppsfunktioner som hjärtfrekvens, blodtryck och matsmältning.

Det har två grenar: det sympatiska nervsystemet, ansvarigt för ”slåss eller flykt”-svaret, och det parasympatiska nervsystemet, känt som ”vila och smälta”-systemet. När du upplever stress eller ilska kommer det sympatiska nervsystemet igång, vilket ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och muskelspänningen för att förbereda dig för handling.

Under wudu, när du tvättar händerna, stimulerar den milda beröringen av vatten flera nerver i dina händer, inklusive median- och armbågsbenets nerven. Denna stimulering kan hjälpa till att motverka aktiveringen av det sympatiska nervsystemet genom att trigga det parasympatiska nervsystemet, vilket resulterar i ett avslappningssvar.

Forskning utförd av Sramek et al. år 2000 visar att nedsänkning i termoneutralt vatten (vatten vid en temperatur på 32-37°C) kan avsevärt öka den parasympatiska aktiviteten. Detta kan resultera i en minskning av hjärtfrekvens, blodtryck och plasmareninaktivitet. Dessa fynd stöder ytterligare idén om att utföra wudu, särskilt med termoneutralt vatten, effektivt kan främja avslappning och känslomässigt välbefinnande.

Att tvätta fötterna under wudu kan vara en medveten upplevelse som hjälper dig att hålla dig lugn. Detta beror på att det milda trycket på dina fötter aktiverar nervändar, som sural- och plantarnerverna, som skickar signaler till det parasympatiska nervsystemet.

I huvudsak erbjuder wudus fottvätt en sensorisk och medveten upplevelse som kompletterar den lugnande effekten av ansiktstvätt på trillingnerven. Att utföra wudu kan därför ge ett mångfacetterat tillvägagångssätt för att uppnå ett fridfullt sinne.

Intressant nog informerar hadithen från Sahih Muslim 244, bok 2, Hadith 44, berättad av Abu Huraira, att wudu inte bara renar kroppen utan också tvättar bort synder som begåtts genom dina ögon, händer och fötter. Medan den vetenskapliga förklaringen fokuserar på wudus fysiologiska och psykologiska effekter, påminner hadithen dig om den andliga betydelsen av denna ritual. Handlingen att tvätta bort synder kan tolkas som en symbolisk rensning av våra avsikter och handlingar, som anpassar vårt inre tillstånd med fysisk rening.

Nästa gång du känner dig överväldigad av ilska, kom ihåg profeten Mohammeds visdom och wudus lugnande kraft. Denna enkla ritual kan vara ett avgörande första steg för att återfå den känslomässiga kontrollen. Den uppfriskande beröringen av vatten, förskjutningen i fokus och aktiveringen av det parasympatiska nervsystemet kan skapa en kaskad av lugnande effekter, vilket gör att du kan närma dig situationen med ett klarare sinne och ett lugnare hjärta.

Oavsett om det ses ur ett vetenskapligt eller andligt perspektiv, erbjuder wudu ett holistiskt förhållningssätt till välbefinnande, vilket främjar både fysiskt och känslomässigt lugn.