Glad Eid Al Adha 2024

Islamiskt Forum

 

Islamiskt Forum gratulerar alla muslimer som i Sverige firar idag, söndag 16 juni 2024 (10 Dhul Hijjah 1438 h.), Eid al-Adha eller offerfest, som i folkmun kallas också lammofferfest till minne av profeten Abrahams (Ibrahim) tro, lydnad och underkastelse till Allah och det som enligt Koranen var hans fasta beredvillighet och vilja att offra sin son Ismael (Ismail) i enlighet med den gudomliga begäran som sedan erbjöd ett lamm för att ersätta honom.

Offerhögtiden börjar med en gemensam morgonbön i moskéer och fortsätter med kulturella och kulinariska evenemang, inklusive offrandet av ett djur, vanligtvis ett lamm, som tacksamhet och offer till Allah eller åtminstone att betala för ett lamm. Många familjer väljer att dela kostnaderna.

Denna fest, som äger rum den 10 Dhu l-Hijja, 70 dagar efter Eid al-Fitr, har införlivats i Hajj, den stora pilgrimsfärden till Mecka, som måste utföras minst en gång i livet, förutsatt att man har möjlighet till det. Muslimska familjer utför offrandet av ett lamm eller betala motsvarande kostnaden eftersom det inte är alltid möjligt eller tillåtet att göra det.

Denna festival hålls samtidigt runt om i världen den 10 Dhul Hijjah, den sista månaden i den islamiska kalendern. Offershögtiden är, tillsammans med Ramadans avslut, muslimernas största festiviteter.

Vi ber Gud att välsigna alla troende på denna viktiga dag, låta Sitt ljus lysa upp och möjliggöra att rättvisa och fred spridds över jordens yta.

Vi ber Allah för de muslimer som avslutar sin Hajj eller pilgrimsfärd och särskilt för de själar som pga. livets händelser har dött i denna viktiga andliga resa till Mecka och de heliga platserna i islam.

 

Glad Eid – Eid Mubarak