Etikett tips för att besöka en moské som icke-muslim

Huda – learnreligons.com

 

Besökare är välkomna i de flesta moskéer under hela året. Många moskéer är inte bara platser för tillbedjan, utan används också som samhällen och utbildningscentra. Icke-muslimska besökare kanske vill delta i en officiell tillställning, träffa muslimska gemenskapsmedlemmar, observera eller lära sig om vårt sätt att dyrka, eller helt enkelt beundra byggnadens islamiska arkitektur.

Nedan finns några sunt förnuftsriktlinjer som kan hjälpa dig att göra ditt besök både respektfullt och trevligt.

 

1 Att hitta en moské

Moskéer finns i en mängd olika stadsdelar, och det finns många olika storlekar och stilar. Vissa kan vara specialbyggda, utarbetade exempel på islamisk arkitektur som kan rymma tusentals tillbedjare, medan andra kan vara placerade i ett enkelt hyrt rum. Vissa moskéer är öppna och välkomnande för alla muslimer, medan andra kan tillgodose vissa etniska eller sekteriska grupper.

För att hitta en moské kan du fråga muslimer i ditt område, kolla på internet eventuella adresser i din stad eller besöka en islamisk organisations websida. Du kan hitta följande ord som används i en lista: Moské, Masjid eller Islamic Center.

 

2 Vilken tid att gå

När du har bestämt dig för vilken moské du ska besöka kan det vara bäst att ta kontakt och lära dig mer om platsen. Många moskéer har webbplatser eller Facebook-sidor som visar bönetider, öppettider och kontaktinformation. Walk-ins är välkomna på vissa mer besökta platser, särskilt i muslimska länder. På andra ställen rekommenderas det att du ringer eller mailar i förväg. Detta av säkerhetsskäl och för att vara säker på att någon är där för att ta emot dig.

Moskéer är vanligtvis öppna under tiderna för de fem dagliga bönerna och kan vara öppna ytterligare timmar mellan. Vissa moskéer har särskilda besökstider avsatta för icke-muslimer som vill lära sig mer om tron.

 

3 Var du ska gå in

Vissa moskéer har gemensamma utrymmen som används som samlingsrum, åtskilda från böneområdena. De flesta har separata ingångar för män och kvinnor. Det är bäst att fråga om parkering och dörrar när du kontaktar moskén i förväg eller gå med en muslimsk gemenskapsmedlem som kan vägleda dig.

Innan du går in i ett böneområde kommer du att bli ombedd att ta av dig dina skor. Det finns hyllor utanför dörren att placera dem på, eller så kan du ta med en plastpåse för att hålla dem med dig tills du går.

 

4 Vem du kan träffa

Det krävs inte för alla muslimer att delta i alla böner i moskén, så du kan eller kanske inte hittar en grupp människor samlade vid en given tidpunkt. Om du kontaktar moskén i förväg kan du bli hälsad välkommen av en värd, imamen eller en annan senior medlem i samhället.

Om du besöker under en tid av bön, särskilt fredagsbönen, kan du se olika gemenskapsmedlemmar inklusive barn. Män och kvinnor ber vanligtvis i separata områden, antingen i separata rum eller delade av en gardin eller skärm. Kvinnliga besökare kan guidas till damområdet, medan manliga besökare kan guidas till herrområdet. I andra fall kan det finnas ett gemensamt samlingsrum där alla medlemmar i samhället minglar.

 

5 Vad du kan se och höra

En moskébönehall är ett rum täckt med mattor eller mattor. Folk sitter på golvet, det finns inga bänkar. För äldre eller funktionshindrade medlemmar kan det finnas några få stolar tillgängliga. Det finns inga heliga föremål i bönerummet, förutom kopior av Koranen som kan finnas längs väggarna i bokhyllorna.

När människor går in i moskén kan du höra dem hälsa på varandra på arabiska: ”Assalamu alaikum” (frid vare med dig). Om du väljer att svara är returhälsningen ”Wa alaikum assalaam” (och över dig vare frid).

Vid tidpunkten för de dagliga bönerna kommer du att höra adhans kallelse. Under bönen kommer rummet att vara tyst förutom fraser på arabiska som imamen och/eller tillbedjarna reciterar.

Innan du går in i rummet kan du se tillbedjare göra tvagning om de inte gjorde det hemma innan de kom. Besökare som inte deltar i bönen förväntas inte göra tvagning.

 

6 Vad folk kommer att göra

Under bönen kommer du att se människor stå i rader, buga sig och gå ner i prostration/sitta på golvet unisont, följa en imams ledning. Du kan också se människor göra dessa rörelser i individuell bön, före eller efter församlingsbönen.

Utanför bönesalen kommer du att se människor som hälsar på varandra och samlas för att prata. I en lokal kan folk äta tillsammans eller se barnen leka.

 

7 Vad du bör ha på dig

De flesta moskéer ber både manliga och kvinnliga besökare att följa en enkel, blygsam klädkod som långa ärmar och antingen långa kjolar eller byxor. Varken män eller kvinnor bör bära shorts eller ärmlösa toppar. I de flesta moskéer uppmanas besökande kvinnor inte att täcka håret, även om gesten är välkommen. I vissa muslimska länder (som Turkiet) krävs att man täcker huvudet och tillhandahålls för dem som kommer oförberedda.

Du tar av dig dina skor innan du går in i bönesalen, det rekommenderas att bära slip-off skor och rena strumpor.

 

8 Hur du bör bete dig

Under bön ska besökare inte prata eller skratta högt. Mobiltelefoner bör ställas in på tyst eller stängas av. Församlingsdelen av den dagliga bönen varar mellan 5-10 minuter, medan fredagsmiddagsbönen är längre då den innehåller en predikan.

Det är respektlöst att gå framför någon som ber, oavsett om de deltar i församlingsbönen eller ber individuellt. Besökare kommer att guidas att sitta tyst längst bak i rummet för att observera bönerna.

När man träffar muslimer för första gången är det vanligt att bara ge dem av samma kön ett handslag. Många muslimer kommer att nicka med huvudet eller lägga handen över hjärtat när de hälsar på någon av det motsatta könet. Det är lämpligt att vänta och se hur personen initierar hälsningen.

Besökare bör avstå från att röka, äta, ta bilder utan tillåtelse, argumenterande beteende och intim beröring – allt detta är ogillat i en moské.

 

Njut av ditt besök

När du besöker en moské är det inte nödvändigt att vara alltför bekymrad över detaljerna i etiketten. Muslimer är vanligtvis mycket välkomnande och gästvänliga människor. Så länge du försöker visa respekt för folket och tron, kommer små felsteg eller indiskretioner säkert att ursäktas. Vi hoppas att du tycker om ditt besök, träffar nya vänner och lär dig mer om Islam och dina muslimska grannar.