De 500 mest inflytelserika muslimska personligheter i världen

Islamiskt Informations Forum

 

School of Foreign Services från Georgetown University och The Royal Islamic Strategic Studies publicerade nyligen boken med titeln ”De 500 mest inflytelserika muslimer i världen”.

Arbetet som sponsrats av The Prince Alwaleed Bin Talal Center för Muslim-Chirstian Understanding vid Georgetown University, är ett samarbete av en grupp ledd av professor John Esposito, Ibrahim Kalin och Usra Ghazi, som arbetade med insamling, analys, sortering och redigering av boken.

Detta är den första utgåvan av ett verk som, enligt författarna, är början på en årlig serie som kommer att ge information om entreprenörer och muslimska aktivister över hela världen. I själva verket är ett slags lexikon som omfattar 500 muslimska personligheter och opinionsbildare som är synliga och har stor inflytande i sina respektive samhällen, boken lägger större vikt på 50 av dem med en mer detaljerad profil.

Den röda tråden som följdes för att välja de personer som nämns i boken, är enligt redaktören ”deras inflytande som muslimer, inflytande som härrör från utövandet av islam eller det faktum att de är muslimer” . Detta, enligt inledningen ”är avsedd att ge värdefull information om de olika sätt som muslimer påverkar världen och visa mångfalden i muslimernas levnadssätt i dag.”

Med andra ord, de som anges på listan påverkar eller har påverkat i olika grad mänskligheten. Därav valet av ordet ”inflytande”, ett begrepp som ibland kan vara lite tvetydigt. Enligt författarna, var och en av dessa människor har påverkat livet för många andra i världen, både positivt och negativt.

Klassificerings process gjordes utifrån cirka 15 olika kategorier, från personer som faller inom ramen för politiken eller media, till dem vars arbete ligger inom det religiösa området, sociala eller vetenskapliga.

Det bör noteras att den geografiska faktorn också har påverkat urvalet. Det faktum att den största delen av den islamiska världen finns i asiatiska och afrikanska länder gör att antalet personer med inflytande i dessa länder är högre, till exempel, än regioner som Europa eller Amerika.

Förutom listan med inflytelserika muslimer finns i boken även en övergripande hänvisning till historiska, politiska och religiösa händelser inom islam. Boken förklarar kortfattat ursprunget till denna religion och dess historiska utveckling. Tyngdpunkten ligger på den klassiska delningen av islam mellan ”sunnimuslimer”, med dess fyra skolor, ”shiamuslimer” och sufi strömmar.

Bokens kritiker anser att detta är ett försök att framhäva myndigheternas och visa ledarnas roll med hänvisning till att den första av de biografier som boken tar upp tillhör den saudiska kungen Abdullah bin Abdulaziz och följs av en lista av tjänstemän och politiska ledare, de flesta av dem saudier. Man har också ifrågasatt den metodologiska förfarande som använts för att välja de personligheter som nämns i boken. Hur som helst är det ett första försök, det återstår att se vad den för med sig.