Mot begreppet ”moderata muslimer”

För några månader sedan berättade en engelsk sociolog att hon hade fått i uppdrag av sin regering att genomföra en undersökning bland de ”moderate muslims” (moderata muslimer). Syftet med undersökningen var ta fram vad ca 20 olika muslimska ledare i Storbritannien tryckte om kampen mot terrorism, islams plats i Europa, religiös fundamentalism, och så vidare. Enligt sociologen, inte en enda av alla respondenter accepterade benämningen ”moderat muslim”. Och detta trots att den brittiska regeringen ansåg dem som sådana.