Att leva ödmjukt i berömmelse i sociala mediers era

Sumayya Khan – SoundVision

 

Vi lever i en tid där Instagram influencers eller YouTubers har nått kändisstatus och har fått mycket rikedom genom sina plattformar. Många av oss strävar efter att bli som dem. Och varför inte? En genomsnittlig person lyckades vinna berömmelse och rikedom enbart via internet. Det är inget dåligt mål att ha. Men det förändrar vilka vi är till det sämre – att visa upp sig och själviskhet – och det gör att vi bara fokuserar på att vinna mer för den här världen och inte för livet efter detta.

Vad skulle profeten Muhammed, frid och välsignelse vara med honom, ha gjort om han skulle få en stor mängd rikedom och berömmelse? Tja, under sin livstid hade han det. Men han levde annorlunda.

Profeten etablerade en stat i Medina och var dess ledare i 10 år. Han hade lockat många människor till Islams budskap och hade snart utvidgat sin stat till hela den arabiska halvön (dagens Saudiarabien, Jemen och Förenade Arabemiraten). De starka kejsardömena i Persien och Rom i närheten erkände de muslimska arabernas makt och höll sig borta från att erövra dem. Så mycket makt hade han. Med denna makt fick han mer rikedom. Ändå, även efter ett långt liv i fattigdom, fortsatte han att leva ödmjukt.

Här är ett exempel på hans liv under dessa tider som beskrivs av en av hans närmaste följeslagare, Umar bin al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom. Umar sa:

”Jag gick in till Allahs Sändebud, frid vare med honom, när han (satt) på en vassmatta. Jag satte mig ner och (såg att) han bar en midjelinda, och det fanns ingen annan barriär mellan honom och mattan än hans midjelindning, och vassmattan hade gjort märken på hans sida. Och jag såg en handfull korn, nästan en sa’ (typ av mått), och några akaciablad, i ett hörn av rummet, och ett skinn som hängde upp. Mina ögon flödade av tårar, och han sa: ’Varför gråter du, o Khattabs son?’ Jag sa: ’O Allahs profet, varför skulle jag inte gråta? Den här mattan har gjort märken på din sida, och detta är allt du har samlat på dig, jag kan inte se något annat än vad jag ser (här), medan Chosroes (Perserkejsaren) och Caesar (romerska kejsaren) lever bland frukter och floder. Du är Allahs Profet och Hans Utvalde, och detta är vad du har samlat på dig.’ Han sa: ’O Khattabs son, behagar det inte dig (att veta) att (dessa saker) är för oss i Livet Efter detta och för dem i den här världen?’ Han sa: ’Ja’” (Sunan ibn Majah, 4153)

Han valde att leva så här eftersom han visste att detta liv i denna värld är tillfälligt, att allt vi gör för att vinna mer popularitet, rikedom, status, eller till och med för att underhålla oss själva ytterligare, kommer till slut att ta slut. Snarare rådde han oss att sträva efter berömmelse och status i Allahs ögon. Han ville att vi skulle utföra goda gärningar och leva ödmjukt på denna jord för att få lyxiga hem, bilar, smycken, vad du än vill, i Paradiset.

Ju mer rikedom han fick, desto mer gav han bort den till människor som behövde den. Han gav bort mat, betalade människors skulder eller till och med befriade slavar från deras herrar. Han behöll lite för sig själv och sin familj.

Här är ytterligare ett exempel på hur mycket han gav bort under denna period. Profetens följeslagare, Anas ibn Malik, må Allah vara nöjd med honom, sa en gång:

”Det fanns ingenting som Budbäraren, frid vare över honom, tillfrågades som skulle få den som bad att gå in i Islam, men han gav det. En man kom till honom och Budbäraren gav honom all boskapen som fanns mellan två berg. Mannen återvände till sitt folk och sa till dem, ’Åh människor, gå in i Islam. Muhammed ger som en som inte fruktar fattigdom.’” (Muslim)

Han fruktade inte fattigdom, utan han anammade det som sin livsstil.

Tror du att du kan anamma ett liv som är enklare än det du har? Tänk på följande fyra förslag:

 

1. Konsumera bara det du behöver.

Om din mobiltelefon kan utföra alla funktioner du behöver – samtal, sms, internetanvändning – fortsätt sedan använda den så länge du kan även om nästa version kommer ut.

 

2. Dela med dig av dina välsignelser.

Använd en del av det genom att ge sadaqa (välgörenhet) varje fredag ​​på moskén, ge en gåva till en familjemedlem för att visa uppskattning eller köpa något till någon i nöd. Det finns alltid många sätt att dela med sig av dina välsignelser.

 

3. Använd sociala medier för att sprida råd och kunskap.

Du behöver inte helt göra dig av med sociala medier. Använd det bara för gott. Lägg upp autentisk islamisk kunskap (med hjälp av en islamisk lärare) eller inlägg om hur man utvecklar goda vanor eller färdigheter som människor kan använda för att förbättra sina liv. Försök att undvika att allt handlar om dig själv.

 

4. Rensa ner din garderob.

Gör en kapselgarderob för de varma och kalla årstiderna. En kapselgarderob har de kläder du behöver och bär ofta. Ge bort alla extra kläder. Se till att tvätta och stryka dem. Detsamma kan göras för skor.

Låt oss vara ödmjuka inför populär lyx. Låt oss sikta på att vinna berömmelse i Allahs ögon och rikedom i paradiset, precis som profeten Muhammed, frid och välsignelser vare med honom.