Vilken bön blir besvarad?

T Abdurrahman

 

Alla människor, utom förhärdade ateister, åkallar Gud i förhoppning om att få sina önskningar uppfyllda. Muslimer gör det ofta efter sina obligatoriska böner.

Vår åkallan kan bestå av att man ber om förlåtelse och barmhärtighet eller tillträde till Paradiset i livet härefter. Men vi ber också om saker i denna värld, som t ex. att klara ett prov i skolan, få ett jobb, tillfriskna från sjukdom, få högre lön, avskaffande av förtryck osv. Vi förväntar oss att alla våra böner skall bli accepterade, för Gud säger i Koranen: ”Er Herre säger: Be till Mig och Jag skall svara er.”

Ibland blir vi besvikna för att svaren tar tid, Det är en del av den mänskliga naturen att vara otålig. Vi vill att alla våra önskningar skall uppfyllas direkt, Vi förstör inte alltid att det som vi så gärna vill ha nu kan visa sig vara dåligt för oss. Vi besitter ingen fulländad insikt. Vi dömer efter vad vi ser och byter inställning om vi inser att vi gjort en missbedömning. Om denna attityd skall enas med den islamiska lära, behöver vi tillägga en känsla av förtröstan och tillit till Gud.

Vi måste visa tillbörlig ödmjukhet när vi frågar någon om något. Vare sig det är en vän eller en överordnad på jobbet så använder vi oss av passande artighet. Ingen förväntar sig hjälp med sin begäran om den framförs oartigt eller ohyfsat. När vi ber måste vi komma ihåg att Gud inte behöver någonting från oss och att vår dyrkan inte ger Honom någonting. Det är vi som tjänar på vår dyrkan och därför måste vår bön utföras i total ödmjukhet. Vi måste också komma ihåg att Gud har kunskap om allting, att Han känner framtiden och vet vad som är bra för oss och vad som kan skada oss. Vi kanske ber om någonting som Han vet är skadligt för oss. Alla har vi väl erfarit någon besvikelse över att inte ha fått något som vi verkligen velat ha, men efter ett par år så prisar vi Gud för att Han gjorde så att vi inte fick det, eftersom det vi fick istället var mycket bättre för oss. Du kanske söker ett jobb som kommer att ge dig högre lön än vad du har nu. Du gör ditt bästa för att få jobbet men du får det inte. Du kan bli besviken och känna att Gud valt att inte besvara din åkallan. Du kanske undrar hur du skall göra för att få vad du vill. Men inom ett par år kanske du upptäcker att det var en välsignelse att inte få jobbet. Det kanske hade inte har gått bra för dig, eller bolaget kanske gick i konkurs. Du kanske fick någonting annat som är ännu bättre, eller du kanske fick andra möjligheter att avancera.

Vi måste ha gränslös tillit till Gud. Profeten, frid vare med honom, har lärt oss en åkallan för att hjälpa oss att välja det bättre alternativet när vi har möjlighet att välja. Åkallan är känd som Istikhara. Det är en åkallan som prisar Guds visdom och lär oss be om Hans hjälp för att välja rätt och också en bön om att Han skall låta oss vara nöjda med händelseförloppet hur det än blir.

Vi ska inte vara tveksamma när vi åkallar Gud. Vi ska be Gud att ge oss det vi vill ha och vi ska vara uppriktiga. En del människor är för blygsamma för att fråga om något som de anser vara för stort eller för mycket. De kan föredra att göra sin åkallan beroende av Guds vilja. De ber på det här sättet: ”Min Herre ge mig det eller det, om du vill.” Det här är fel inställning om vilken Profeten  har talat emot. Abu Huraira säger att Profeten sade: ”När någon av er åkallar för att be om någonting, borde han inte säga: om Du vill! Utan må han visa en djup önskan att få det han önskar. Ingenting är för stort för att Gud skall bevilja det”. (Berättat av Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, At-Tirmidi och andra).

En liknande hadith rapporterades av Anas som sade att Profeten sade: ”När någon av er gör en åkallan, så bör han vara allvarlig. Låt honom inte säga: Min Herre om Du vill ge mig det här. Gud kan inte bli tvingad mot sin vilja” (Al-Bukhari, Muslim, An-Nassaire och Ahmed)