Vilken bön blir besvarad?

Vår åkallan kan bestå av att man ber om förlåtelse och barmhärtighet eller tillträde till Paradiset i livet härefter. Men vi ber också om saker i denna värld, som t ex. att klara ett prov i skolan, få ett jobb, tillfriskna från sjukdom, få högre lön, avskaffande av förtryck osv. Vi förväntar oss att alla våra böner skall bli accepterade, för Gud säger i Koranen: ”Er Herre säger: Be till Mig och Jag skall svara er.”

Morgonbönens välsignelser

Har ni lagt märke till att allt fler muslimer missar morgonbönen i moskéerna? Endast några få personer kommer regelbundet till morgonbönen, och de flesta av dem är äldre personer. Och jag talar inte om de som bor som granne med en lokal moské, men ändå känner sig inte kallade att delta i morgonbön – och ofta inte ens andra böner.

Om rondellhundar och om gott och ont

Sverige hamnade i internationellt fokus och kris efter Vilks förnedrande karikatyrer om profeten Mohammad. Karikatyrerna orsakade protester från muslimer och flera demonstrationer hölls. Media debatterade frågan livligt – och muslimer framställdes som intoleranta och humorlösa och våldsamma. De muslimska organisationerna talade för både vikten av yttrandefrihet och religionsfrihet. Flera muslimska organisationer anmälde teckningarna till JO.

Islam och demokrati, två oförenliga begrepp?

Begreppet tvåtredjedelssamhälle, myntat av Franklin Roosevelt i 1930-talets Amerika, beskriver ett samhälle där två tredjedelar av befolkningen är välbärgad och resursstark och en tredjedel är fattig och maktlös. Uppdelningen bygger bl. a. på skillnaden mellan att ha ett arbete och att inte ha det. Det innebär också att en stor del av ”den lyckligt lottade” majoriteten med ett arbete måste acceptera dålig arbetsmiljö, låga löner och försämrade allmänna fri- och rättigheter för att inte själva riskera att hamna i den nedersta tredjedelen.