Morgonbönens välsignelser

Abdullah Ibn Abdur-Rahmaan al-Jibreen

 

Men efter dem kom människor av sämre halt. De lät bönen falla i glömska och gick dit deras passioner drev dem; de skall drabbas av bitter besvikelse. Det gäller inte dem som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. De skall stiga in i paradiset och ingen orätt skall tillfogas dem (19:59-60)

Har ni lagt märke till att allt fler muslimer missar morgonbönen i moskéerna? Endast några få personer kommer regelbundet till morgonbönen, och de flesta av dem är äldre personer. Och jag talar inte om de som bor som granne med en lokal moské, men ändå känner sig inte kallade att delta i morgonbön – och ofta inte ens andra böner.

Kanske tillbringar de sina sena kvällar och nätter i annat, som för deras tankar långt ifrån gud och ett gott levnadssätt. Dessutom är det många muslimer som inte ens gör sig besväret att uträtta sin morgonbön i rätt tid, utan skjuter upp den tills förmiddagen.

Vår profet, frid vare med honom, vårt bästa exempel också vad gäller morgonbönen, tillbringade långa stunder av nätterna i bön och bad alltid morgonbönen. Han sov aldrig före isha, den sena nattbönen, och han avrådde sina efterföljare från struntprat efter denna bön. Hans efterföljare tog denna goda vana efter honom och några av dem skall ha sagt att om man inte längre gör nattbön, har man blivit fjättrad av sina synder som förgör ens goda gärningar. En man frågade en gång Hasan Al Basri ”Varför gör vi inte längre bön om nätterna?” Han svarade: Ni är fängslade i era synder”

Muslimernas motivation verkar vara svag, annars skulle de inte slarva med nattbönen. När de behöver gå upp tidigt på morgonen för att göra något annat, som de behöver göra för detta liv, då ser de till att inte missa sitt förvärv. De är rädda för att förlora sitt jobb eller missa en tid. Men när Gud kallar dem till bön, då verkar de inte rädas får några följder av sitt slarv. Inte heller har de tänkt på vad de skulle kunna vinna om de skulle följa böneropets kall i den tidiga morgonen och samlas till bönen i guds moskéer. Profeten sade att om de som missar den sena nattbönen (isha) och morgonbönen (fajr) skulle vetat att de skulle få en närande måltid eller två goda ting, skulle de kommit till bönen.”

Vår moderna livsstil är inte alltid så hälsosam, varken för vår själ eller för vår kropp. Vi rör os allt mindre, äter allt mer av snabbmat och tillbringar allt mer tid i passivt TV tittande, om inte i något ännu värre.

Dessa är några råd för att förbättra vår livsstil, återuppta en vana att be om nätterna och att inte missa morgonbönen, gärna i moskén när det är möjligt.

1. Lägg dig tidigt, direkt efter nattbönen, och undvik alltför engagerande, eller onödiga diskussioner efter den. Det betyder inte att man inte alls kan tala, eller att det vore helt förbjudet att diskutera något efter den sena nattbönen, men det ät bättre att ta för vana att inte diskutera sent in på nätterna, för att det gör att man får mycket svårare att vakna pigg till morgonbönen. Självklart kan man tala med sina gäster, sina familjemedlemmar och lyssna på någon som berättar om eller lär ut islam, eller andra goda avsikter som att förmedla vid oenighet eller att ge goda råd.

 

2. Gör tvagning och läs en dua, en bön, innan du går och lägger dig. Be dina familjemedlemmar att väcka dig, och du ska väcka dem, om du vaknar först. När du väl har vaknat, ligg inte kvar och dra, utan gå upp snarast, så att du inte blir försenad från den gemensamma bönen i moskén. En hycklare känner man igen på hans likgiltiga och ointresserade min.

 

3. Fyll ditt hjärta med tro och gör goda gärningar. När tron Är levande i hjärtat strävar vi för att göra goda gärningar. Tron är som ett träd som ger goda frukter, när det vattnas och sköts väl. Genom kontakt med Gud växer vår tro och ger goda gärningar som frukt. Men hjärtat är också lättpåverkat och flathet och försummande av bönen och engagemang i annat än det som håller oss nära Gud, kan göra vårt hjärta hårt och tomt, om inte till och med ont. Imaam Ibn ul-Qayyim sade att synderna är som sår och att vissa sår är förgörande.

 

4. Håll dig borta från det som håller dig borta från Gud. Skydda dina ögon, öron och din tunga och hela din kropp från att hamna i det som förleder dig från det goda till det onda. Sök istället Guds närhet i bön, fasta och läsning av Koran.

 

5. Minns den stora belöning som väntar de, som utför morgonbönen och i rätt tid. Uthman ibn Affan sade: Jag hörde Guds Budbärare säga: ”När man ber morgonbönen tillsammans med andra, är det som om man har bett hela natten.” (Malik och Muslim) Motsvarande har Bukhari och Annasai rapporterat följande: ”Den som sover hela natten, tills solen går upp, i hans öron har Satan urinerat.”

 

6. Inse hur försummandet av morgonbönen påverkar dig, Du blir osäker och nedstämd, utan de många välsignelserna av morgonbönen. Profeten sade: ”Satan binder tre knutar på de sovandes huvuden. Vid varje knut säger han: Du har en natt framför dig så sov! Men när du vaknar och minns gud, löses en av knutarna och när du tvagar dig upplöses den andra och när du står för bön upplöses den tredje. Därför kommer du att känna di g energisk och väl till mods, annars kommer du att vara illa till mods och slö.” (Malik, Bukhari och Abu Daud)

Tiden efter morgonbönen är full av välsignelse. Profeten brukade ägna tiden mellan morgonbön och soluppgång till att minnas Gud (dhikr) och avsluta detta med en bön som bestod av två rörelseserier (rakat). Många av Profetens efterföljare följde hans exempel, Ibn Tymiah brukade göra detta, och hans elev Ibnul Qaim har rapporterat att han sade: ”Sannerligen i detta liv har vi en trädgård, som försummas av många, och dessa kommer inte att inträda i Paradiset.” Han sade också: ”Morgonbönen och att minnas Gud efter är min huvudsakliga näring. Och om jag inte får tillräckligt av det så får jag inte nog med näring.”

Attirmidhi har rapporterat att Al Ghamdi sade att Profeten sade: ”O Gud, välsigna mitt folk (umma) när den går upp i gryningen!”

De som tillbringar morgontimmarna med att sova missar välsignelserna av denna tid.

Tänk också på att rent vetenskapligt sett innehåller morgonluften den högsta koncentrationen av ozon (O3), den försvinner gradvis och vid soluppgången finns den inte kvar. Denna gas har en mycket god verkan på vårt nervsystem och den som andas in den tidiga morgonluften, (känd som Sabaa vinden) får smaka på ett nöje som inte går att jämföra med andra.

 

7. Att gå upp tidig t på morgonen och skynda sig till moskén är ett starkt bevis på en persons starka och orubbliga tro, och får all tillgjordhet att försvinna. Därför har Bukhari och Muslim rapporterat att Profeten sade: ”Sannerligen för hycklarna är nattbön och morgonbön de svåraste att följa! Och om de skulle veta vad de missar skulle de komma krypande på sina bara knän.” Abdullah och Ibn Masuud sade: ”De som missar dessa (nattbön och morgonbön) är sannerligen en hycklare! (4) Ibn Umar sade: ”När någon av oss saknades vid natt och morgonbön, blev vi andra misstänksamma om hans uppriktighet i tron.”

Hur skulle man då kunna ligga kvar i sin bedräglig bekväma säng, medan andra njuter av morgonbönens välsignelse i moskén, lyssnande på Koran och Guds budskap. Den som väljer sin säng och därmed byter bort Guds välsignelser är den sanne förloraren.

 

Salaam Nr 1, 2000 Sida 9-11