Västvärlden försöker underminera motståndet och förstärka sin närvaro i Mellanöstern

www.lhvnews.com/es

 

Efter tillbakadragande av utländska styrkor från Irak, uppstod konflikter i Damaskus, vilket skapade goda möjligheter för västvärlden att åter öka sin strategiska närvaro i området.

Förhandlingarna mellan EU: s ledare vid det senaste mötet i Europeiska unionens råd, som hölls i 2012 i Bryssel, som resulterade i ett beslut att förse de syriska rebellerna med tunga vapen klargjorde falskheten i deras slagord om mänskliga rättigheter och de faror de påstår hotar det syriska folket.

En annan av de mål som väst eftersträvar med sitt stöd till de syriska rebellerna är att isolera Syriens motstånd och med andra ord att minska Irans påverkan i Mellanöstern.

Kemal Kilicdaroglu, ledare för Turkiets republikanska folkparti, varnade om problemet för flera månader sedan när han sade att en tomtrum håller på att bildas i Syrien, som syftar till att isolera Iran.

Vissa länder som Turkiet, Qatar och Saudiarabien har blivit imperialisterna mellanhänder för att förverkliga deras komplott genom ekonomiskt och militärt stöd till rebellerna. Utplaceringen av Patriot missiler i den turkisk-syriska gränsen, strax efter Turkiets förfråga till Nato har tydliggjort västmakternas syfte med att besegra Bashar al-Assad.

Om man tittar på ryktena om att det finns ”kemiska vapen i Syrien” och de västerländska medias propaganda i frågan, inser vi att de västerländska blocken försöker rekonstruera Irakkrigets scen i Syrien för att motivera sin närvaro i Mellanöstern.

Robert Fisk, en berömd Mellanösterns analytiker varnade om innehållet i en översikt publicerad i tidningen Independent: ”Under den senaste veckan, har alla vanliga experterna som inte kunnat hitta Syrien på kartan har nu varnat oss om senapsgas, kemiska, biologiska vapen som Syrien kanske skulle ha, och kunna använda, Vilka källor? Samma specialister på science fiction som inte varnade oss om 11 september men insisterade på att Saddam hade massförstörelsevapen under 2003.”