Den oupphörliga kristna utvandringen från Betlehem

Mitt i ett landskap av plastpåsar som fångats i ärttörne buskar, bilkarosser utspridda i ett skrotupplag och fallfärdiga släpvagnar, fortfarande kan man skilja spår av bibliska landskapet på en kulle mellan de antika städerna Jerusalem och Betlehem, ett par åsna bundna till ett vridet olivträd, och bredvid får och getter bräkande som kryper närmare varandra för att få skydd mot decembers kyliga luft.

Västvärlden försöker underminera motståndet och förstärka sin närvaro i Mellanöstern

Efter tillbakadragande av utländska styrkor från Irak, uppstod konflikter i Damaskus, vilket skapade goda möjligheter för västvärlden att åter öka sin strategiska närvaro i området.

Förhandlingarna mellan EU: s ledare vid det senaste mötet i Europeiska unionens råd, som hölls i 2012 i Bryssel, som resulterade i ett beslut att förse de syriska rebellerna med tunga vapen klargjorde falskheten i deras slagord om mänskliga rättigheter och de faror de påstår hotar det syriska folket.

En post-amerikansk värld födds

Om skapandet av Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (CELAC) i mars 2011 i Caracas betraktades som födelsen av ett post-amerikanskt halvklot, det som hände i Phnom Pen, Kambodjas huvudstad i november 2012 kan räknas som födelsen av en post-amerikansk värld.