Vad är Eid el Adha?

Redaktion

 

Vid slutet av Hajj (den årliga pilgrimsfärden till Mecka), muslimer över hela världen firar högtiden Eid el Adha (Offerfesten). Under 2014 kommer Eid el Adha att inträffa den X oktober och det kommer att pågå i tre dagar.

 

Vad firar man under Eid el Adha?

Under Hajj minns och hedrar muslimer profeten Abrahams prövningar och triumfer. Koranen beskriver Abraham enligt följande:

ABRAHAM var en föregångsman och, i sin rena, ursprungliga tro, ett exempel. Han böjde sig under Guds vilja och var inte en sådan som ger avgudar sin dyrkan. Han var alltid tacksam mot [Gud] för Hans välgärningar, Han som hade utvalt honom och lett honom till en rak väg. Och Vi skänkte honom det goda i denna värld, och i evigheten är helt visst hans plats bland de rättfärdiga. (16:120-122)

En av Abrahams viktigaste prövningar var att möta Allahs order om att döda sin ende son. När han hörde detta kommando, förberedde han sig att underkasta sig Allahs vilja. När han var beredd att göra det, avslöjade Allah för honom att hans ”offer” redan hade uppfyllts. Han hade visat att hans kärlek till sin Herre stod över alla andra, att han skulle offra sitt eget liv eller sina käras liv för att underkasta sig Gud.

 

Varför offra muslimer ett djur på denna dag?

Under firandet av Eid el Adha firar och minns muslimer Abrahams prövningar, genom att själva slakta ett djur såsom ett får, kamel eller get. Denna handling är ofta missförstådd av dem utanför tron.

Allah har gett oss makt över djur och tillät oss att äta kött, men bara om vi uttalar Hans namn vid den högtidliga handlingen att ta livet. Muslimer slaktar djur på samma sätt under hela året. Genom att säga Guds namn vid slakt, påminns vi om att livet är heligt.

Köttet från offret av Eid el Adha ges oftast bort till andra. En tredjedel äts av närmaste familj och släktingar, är en tredjedel ges bort till vänner, och en tredjedel ges till de fattiga. Det symboliserar vår vilja att ge upp saker som är till nytta för oss eller nära våra hjärtan för att följa Allahs kommandon. Det symboliserar också vår vilja att ge upp en del av våra egna gåvor i syfte att stärka vänskapsbanden och hjälpa dem som är i behov. Vi inser att alla välsignelser kommer från Gud och vi bör öppna våra hjärtan och dela med andra.

Det är mycket viktigt att förstå att offret i sig själv, som praktiseras av muslimer, har ingenting att göra med att sona våra synder eller använda blodet för att tvätta oss rena från synden. Detta är en missuppfattning av tidigare generationer: [Offerdjurens] kött och deras blod når aldrig Gud; men er gudsfruktan [och er lydnad] når Honom. (22:37)

Symboliken finns i attityden, en vilja att göra uppoffringar i våra liv för att stanna på den raka vägen. Var och en av oss gör små uppoffringar genom att ge upp saker som är intressanta eller viktiga för oss. En sann muslim, en som överlämnar sig själv helt till Herren, är villig att följa Allahs kommandon helt och utan tvekan. Det är denna styrka i hjärtat, renhet i tro och villig lydnad som vår Herre önskar från oss.

 

Vad gör muslimerna för att fira högtiden?

På den första morgonen av Eid el Adha deltar muslimer över hela världen i en morgonbön vid sina lokala moskéer. Böner följs av besök med familj och vänner samt utbyte av hälsningar och presenter. Vid en viss punkt, kommer familjemedlemmar att besöka en lokal gård eller på annat sätt kommer att arrangera slakten av ett djur. Köttet fördelas under högtidens dagar eller kort därefter.