Hajj som den aldrig berättades förut

I öst, för att komma närmare Gud, föreslår man exemplet om berget. Det sägs att om man vill bli upphöjd, måste man lämna världen bakom sig och gå uppför backen ensam. I Islam har vi dock en mer radikal strategi, att trängas.

Vad är Eid el Adha?

Allah har gett oss makt över djur och tillät oss att äta kött, men bara om vi uttalar Hans namn vid den högtidliga handlingen att ta livet. Muslimer slaktar djur på samma sätt under hela året. Genom att säga Guds namn vid slakt, påminns vi om att livet är heligt.

Profeten Ibrahim (Abraham)

Muslimer hedrar och respekterar Profeten Abraham (på arabiska Ibrahim). Koranen beskriver honom på följande sätt: Han var en man av sanning och en profet… (19:41). Många aspekter av den islamiska tillbedjan, inklusive pilgrimsfärden och bön, erkänner och hedrar betydelsen av denna stora profets liv och förkunnelse.