UK Muslim Film, ett initiativ för att ändra muslimernas representation på filmduken

Myriam Attaf – Saphirnews

I Storbritannien, som i många andra länder, är det mer eller mindre svårt för producenter av serier och filmer att undvika en stereotyp
skildring av muslimer. Mellan män som presenteras som kulturellt bakåtriktade, arga eller till och med kvinnofientliga karaktärer och
kvinnor som framställs som förtryckta och otvetydiga offer, gör dessa klichéer som kommer på filmduken långt ifrån rättvisa mot mångfalden
av profiler inom muslimska samhällen.

För att vrida de klichéer som vanligen destilleras i filmproduktioner har UK Muslim Film (UKMF), en helt ny välgörenhetsorganisation ledd
av den brittiska skådespelaren och producenten Sajid Varda, just skapats i Storbritannien för att hjälpa unga producenter med muslimsk
bakgrund att hitta en plats i underhållningsindustrin och därmed tillåta framväxten av en mer autentisk vision av muslimer.

”Många begåvade skapare från det muslimska samfundet och andra underrepresenterade grupper kämpar för att hitta en plats i branschen. Vi
vill ändra på det. Vårt mål är att uppmuntra en bättre förståelse och ett större engagemang mellan det muslimska samfundet och samhället i
stort genom att hitta vad som förbinder oss och att ge råd till branschen så att produktionen blir mer autentisk” förklarar skådespelaren.

BFI till stöd

I denna mening kommer föreningen, som lanserades den 7 april vid ett evenemang anordnat av dess första partner, British Film Institute
(BFI), en tungvikt inom film- och tv-industrin, att finansiera och stödja projekt för unga talanger redo att erbjuda ett alternativt
perspektiv på alla minoriteter men först och främst på muslimer.

”Vi är engagerade i att stödja organisationer som hjälper till att diversifiera det vi ser på filmduken (…). Genom att utveckla vår
bransch för att vara mer inkluderande för muslimer och utforska mångfalden inom muslimska samhällen, kan vi dra nytta av starkare
publiktillväxt och globala marknader samt större kreativitet” säger Jen Smith, Inclusion Officer på BFI.

Inspirera ”stolthet” bland unga muslimer

”Bristen på representation har också en inverkan på de typer av berättelser som berättas, vilket leder till mer innehåll baserat på
negativa stereotyper som har en skadlig inverkan på muslimer dagligen” sade Varda som citerades av Hollywood Reporter.

Skönlitteratur, animationer, kortfilmer eller långfilmer … producenter och regissörer begränsas inte av form eller substans och kommer
att kunna ta itu med olika teman som integration, religiös extremism eller interreligiös dialog. Syftet? Förmedla andra bilder av muslimer
på filmduken för att bättre kämpen mot islamofobin. Det finns bara en gräns, deras fantasi. Och för att göra producenterna kända erbjuder
föreningen, som avser att anordna en festival, att hjälpa dem att starta sin karriär tack vare stödet från ett nätverk av utbildare och
proffs.

Om initiativtagarna till detta projekt, som ett första steg, vill ändra underhållningsindustrin, är det i själva verket en mycket viktigare
förändring som de vill driva. ”UKMF skapar en kultur där muslimer på filmduken erkänns, accepteras och firas av publiken runt om i världen.
Genom att främja en bättre förståelse för muslimska kulturer och den islamiska tron strävar vi efter att inspirera stolthet och
tillhörighet hos en yngre generation brittiska muslimer. Vårt uppdrag är att integrera den muslimska upplevelsen i hjärtat av den brittiska
kulturen, genom film och tv” förklarar föreningen som hoppas kunna inspirera kall och förnyelse.