Slutsatserna från det IV Internationella kongressen om Islamisk Feminism

IIF Redaktion

 

Den fjärde internationella kongressen om islamisk feminism avslutades i Madrid den 24 oktober. Konferensen, som anordnades av den katalanska Junta Islamicas styrelse och Spaniens Muslimska Kvinnors Union (Umme) fokuserade på debatten om det aktuella läget för islamisk feminism, liksom kopplingen mellan sufismen och feminism.

I avslutningsceremonin tackade den sydafrikanska Sadiyya Shaikh arrangörerna för deras ansträngningar och sade att kongressen var en unik händelse i vilken den första ordningens intellektuella debatt inramades av en atmosfär av intensiv andlighet.

Ordföranden för den katalanska Junta Islamica, Abdennur Prado, betonade mångfalden av perspektiv som fanns med i konferensen, livfullhet i debatterna, och nivån inte bara av talarna, men också många av de närvarande.

Han uppmärksammade också att konferensen hade många deltagare från många olika länder som Indonesien, Marocko, Kenya, Argentina, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien, Portugal, Sverige, Holland, Finland och andra.

Enligt Laure Rodriguez Quiroga, Ummes ordförande ”man har öppnat nya perspektiv i arbetet för islamisk feminism, tack vare utmärkta talare. Men vi kan inte glömma den viktiga roll som allmänheten spelade i denna kongress. Deras motivation och intresse för ämnet samt deras utmärkta kunskaper i jämställdhetsfrågor ledde till en givande diskussion bland alla deltagare.”

För att Ndeye Andujar, vice ordförande i den katalanska junta Islamica, har ”konferenserna visat på Islams mångfald i vilket muslimska kvinnor lever i, en mångfald som vi bör respektera och fira.”

Publiken uppskattade högst att kongressen har blivit en plats öppen för olika perspektiv, och inte ett uttryck för en enda tanke bestämd i förväg av arrangörerna. Denna mångfald av åsikter speglar inte enbart de olika geografiska ursprung hos deltagarna utan även de många åsikter som finns inom islamisk feminism.

Kongressen kom fram till följande slutsatser:

  1. Islamisk feminism bygger på en grundläggande princip i Koranens etik, nämligen rättvisa. Denna rättvisa kan inte begränsas till förhållandet mellan könen utan också till social rättvisa i en vidare bemärkelse, inklusive ekonomisk rättvisa, religiös mångfald och demokratiska värderingar.
  2. Islamisk feminism är det bästa exemplet på den mångfald som finns i islam. Man kan inte diskutera feminismen utan att hänsyn till de olika historiska, sociala, kulturella, politiska och ekonomiska aspekter av alla olika länder.
  3. I länder med övervägande muslimsk befolkning finns det ett behov att reformera de lagar som diskriminerar kvinnor.
  4. När det gäller västvärlden, vi måste försvara de muslimska kvinnornas särskilda rättigheter och ge dem tillgång till offentliga platser, moskéer, beslutsfattande och makt på lika villkor.
  5. Islamisk feminism har inte kön eller är ”en kvinnofråga.” Det är viktigt att söka medverkan och männens deltagande i denna kamp.
  6. Det finns en andlig dimension inneboende i islam som kan vara både en inspiration och stöd till islamisk feminism.
  7. Islamisk feminismen är kallat till att omvandla det ofta problemfyllda förhållandet mellan religion och feminism genom att återta denna rörelsens dimension.