Samvetsrannsaka i Ramadan

Mustapha Chérif

 

Guds uppenbarelse, en inblandning av det Absoluta i människans era, är till för att befria och inte binda, för att varna och inte förblinda, för att varna och informera, inte fördunkla och än en gång, detta är en gynnsam tidpunkt för att granska vårt samvete och fråga oss om människans villkor i vår tid och våra relationer med andra. Fler och fler politiker och media undrar och diskuterar, en avledningsmanöver från andra problem, om risken för konfrontation mellan västvärlden och den muslimska världen. FN:s kommission för mänskliga rättigheter har just presenterat sin rapport i Genève och konstaterat att det nya globala hot, är islamofobin. Det är angeläget att undersöka orsakerna och konsekvenserna av detta fenomen. Orsakerna är interna och externa. De som kontrollerar det globala systemet behöver en ny fiende för att fortsätta försöka utnyttja världen. Och extremistgrupper, som manipuleras och de arabiska och ålderdomliga islamiska regimer uppmuntrar det.

Även om det har möjliggjort framväxten av upplysta civilisationer, islam är idag missförstådd med en felaktig bild och har även kidnappats av några få. Även om skillnader finns mellan den muslimska och västerländska världen, kan vi ändå inte tala om en civilisationernas kamp, den existerar inte. Det är en avledningsmanöver från globaliseringen som är en vild avhumanisering som förstör mänsklighetens grundläggande värde. Om vi vågar tala verkligen om oss själva, lära oss att lyssna och samtala, förbli öppna och vaksamma, då kan vi leva tillsammans med andra, med deras skillnad, en kombination av enhet och mångfald. Det finns inget annat trovärdigt alternativ.

Lyckligtvis finns det i alla samhällen medborgare som ifrågasätter världens moraliska kris och de verkliga orsakerna till våldet i vår tid. Att lära sig att leva globalisering tillsammans med fred och rättvisa, är ett prov. Ingenting är avgjord i förväg, och alla dårskaper och resultat är möjliga som partnerskap, framsteg och civilisation. Desorientering, ojämlikhet och fattigdom som är så skadlig dominerar nu. Detta innebär att i detta ögonblick vi inte alla klarar ett samlevnadsprov.

Det är till oss alla, troende och icke troende, att sträva efter att korrigera våra fläckar, våra misstag och överdrifter. De internationella relationers framtid beror på förmågan att urskilja frågor. Marknadsföring av civilisationernas krig och främlingsfientlighet är frukten av logiken i ett krig utan ett namn, som bygger på hat, en illusion som uppfanns av människor som försöker avleda uppmärksamheten från politiska och ekonomiska frågor, och som manipulerar våra brister och interna motsättningar.

Den första utmaningen i vår tid är moralisk och kulturell. Det handlar om förlusten av mening och djup tanke. De exkluderande visionerna dominerar i stället för utbyte och respekt för olikheter. För tre århundraden, i takt med de vetenskapliga framsteg, några positivister, materialister och ateister, betraktade den religiösa världsåskådningen som falsk, en illusion, en fiktion, en myt som människan hade uppfunnit för att försöka klara livets svårigheter. På grund av den kristna världens konfliktfyllda historia med våldsamma tendenser som också andra kyrkor har tagit efter och fortsätter att uppmuntra, religiös fanatism, då eller nu, samt traumatiska händelser har föreställning om Gud, religionen och trons principer avvisats av vissa moderna tänkare och historiker som betraktar dem som främmande.

Vi måste fortsätta att arbeta för att undvika stigmatisering och konstgjorda blandningar, vi måste tänka om en ny internationell ordning som bygger på rätten till olikhet, mot det antireligiösa hatet. Tron är inte ett brott. Det moderna livet präglas av en paradox. Det finns uppenbarligen ett avståndstagande till moraliskt och andligt liv. De monoteistiska värderingar som är grunden för våra kulturer utmanas av liberalismen, och på samma gång som ett svar, förökar sig obskyra, extremistiska och sekteristiska attityder. Situationen förvärras pga. användningen av religionen för politiska eller kriminella ändamål. Vilket är motsatsen till sann tro.

Blandningen av religion och urskillningslöst våld i uttalande, bland politiker och media, förstör alla möjligheter till allianser mot övergrepp och gemensamma utmaningar. Vid det läget västerländska länder som pekar ut islam försvagar sin egen situation. I den meningen att även om de svåra problem att lösa i termer av förnyelse och reform av religioner och deras fasta traditioner är verklig, det återstår att urskilja och inte belasta religionen med de problem som är ett resultat av politikens inkonsekvenser.

Att stå emot, på ett intelligent och rimligt sätt, alla orättvisor och missbruk av en global sjukdom, i vår tro och våra värderingars namn är legitim. Detta är det som skapar problem för dem som försöker tysta oss och dominera världen med alla medel. Det återstår att motstå även internt, inom våra samfund, avskyvärda, tillbakasträvande och orättmätig övertagande från dem som tror att de försvarar oss när det enda de gör är att sprida trångsynthet och okunskap.

Vad kan vi göra för att övertyga dem om vikten av ömsesidig respekt och rätten till att vara annorlunda? Tappa inte hoppet på andra och livet och fortsätt att engagera er mer än någonsin, utan att vara naiv, för en internationell ordning där våldet till sin största del har minskat, konfliktlösning är möjligt och rätten till att vara annorlunda respekteras. Ge inte upp eller kompromissa er rätt till lycka. Ställ upp utan tvång i alla frågor rörande vår tro, lycka, vänskap och broderskap oavsett skillnader. Att förneka rätten till att vara annorlunda är att bryta med andra och med de universella lagar.

Vi är i en fas av osäkerhet. Hot om rasistiskt våld, avhumanisering och mer brutalitet är verkliga. Men möjligheterna att kunna bygga en ny universell civilisation som vi saknar idag finns med. Endast diskussioner, dialog, förhandlingar och fastställda gemensamma regler för alla, är den rätta vägen.

Det finns ingen fred utan rättvisa. Lagen om den starkaste, skrämselpropaganda och urskillningslöst våld är dömda att misslyckas, även om de verkar vara på frammarsch och den skada de orsakar är enorm. Trots rädslan och dåliga rådgivare, är det tydligt att om vi framhärdar med att tala med varandra och därmed börja med en dialog, folk runt om i världen kommer inte att acceptera nya uppfunna fiender, konfrontation och alla dessa strider i våra bakgårdar. Folket tror fortfarande på värdet med att leva tillsammans med tanke på våra gemensamma utmaningar och de är inte dumma, trots den oerhörda desinformation och alla manöver för att distrahera dem. Men för att kunna konfrontera alla utmaningar med förnuft och rättvisa samt få slut det meningslösa hatet är endast självrannsakan, dialog och demokrati lösningen.