Kvinnornas plats i den muslimska arvsrätten

Tahar Mahdi – oumma.com   Bortsett från de reformer av islam som gjordes tidig i islams historia, vissa muslimska samhällen vägrar envist fortfarande all möjlig utveckling, även om de är […]

Turkiet bör ansluta sig till Europeiska Unionen

Många turkar är övertygade om att den Europeiska Unionen i synnerhet och västvärlden i allmänhet skämtar med dem. Turkarna har tillbringat många år med att förhandla med Bryssel sitt lands inträde i EU och med att genomföra demokratiska, sociopolitiska och ekonomiska reformer som med allt rätt har krävts av dem, men de står inför en mur byggd av vissa regeringar som hindrar betydelsefulla framsteg.

Julien Jalal Eddine Weiss, när myten blev människa

Jag närmar mig Julien Weiss överväldigade av hans rykte, en av de viktigaste referenser inom det bästa arabiska klassisk musik. Född i Frankrike men bosatt i mer en tre årtionden i Syrien i en 1400-talets Mamluk palats, bor han omgiven av islamiska Sufi lärare, strömmen han bekänner sig till. Hans diskussioner kretsar runt om astrologi, medeltida prinsar och musikvetenskap.

Samvetsrannsaka i Ramadan

Guds uppenbarelse, en inblandning av det Absoluta i människans era, är till för att befria och inte binda, för att varna och inte förblinda, för att varna och informera, inte fördunkla och än en gång, detta är en gynnsam tidpunkt för att granska vårt samvete och fråga oss om människans villkor i vår tid och våra relationer med andra. Fler och fler politiker och media undrar och diskuterar, en avledningsmanöver från andra problem, om risken för konfrontation mellan västvärlden och den muslimska världen.