Rapporten finner ”inga bevis” i huvuddokument som stödjer Israels UNRWA-anklagelser

Sharon Zhang – Truthout

 

En viktig israelisk underrättelsedossier som används av länder för att motivera finansieringsstopp av den primära hjälp gruppen för palestinska flyktingar innehåller ”inga bevis” som stödjer Israels anklagelser mot gruppen, har nya rapporter funnit.

Den brittiska TV-kanalen Channel 4 fick en kopia av det sexsidiga dokumentet där israeliska tjänstemän hävdade att ett dussin av FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingars (UNRWA) 30 000 anställda var inblandade i attacken den 7 oktober ledd av Hamas. Anklagelserna i dokumentet, som kommer från Israel Defense Forces (IDF), har hittills sporrat 16 länder att stoppa finansieringen till UNRWA, även när humanitära grupper varnar för att detta bara kommer att främja Israels folkmord.

​I en rapport denna vecka rapporterade Channel 4 att, trots att det används av många länder för att rättfärdiga tillbakadragande av bistånd mitt under fruktansvärda förhållanden i Gaza och riskerar att vara delaktiga i folkmord, ger dokumentet faktiskt inga bevis för att stödja dess explosiva nya påstående att UNRWA-personal var inblandad.”

Andra rapporter från tidningar som också tittade på underlaget som The Daily Beast har på liknande sätt dragit slutsatsen att underlaget har ”lite bevis” för att underbygga IDF:s anklagelser.

Bortsett från anklagelserna i dokumentet – som kom från ett land vars ledare länge har försökt förstöra UNRWA – verkar det finnas få andra bevis för anklagelserna hittills, trots att USA var det första landet att avbryta sin finansiering till byrån förra månaden, erkände utrikesminister Antony Blinken till och med på en presskonferens nyligen att amerikanska tjänstemän inte har försökt att självständigt verifiera anklagelserna, även om han kallade dem ”mycket, mycket trovärdigt.”

Finansieringsstopp sker trots de till synes overifierade anklagelserna som endast involverar en liten del av UNRWA:s personal, och med FN och byrån som arbetar för att identifiera och ta bort all potentiell personal som hade kopplingar till Hamas-attacken. FN har utsett en oberoende panel för att granska påståendena, och UNRWA har redan avskedat minst nio av de anklagade arbetarna.

UNRWA verkar ta anklagelserna tillräckligt allvarligt, i själva verket var det UNRWA själv som ursprungligen rapporterade dem till amerikanska tjänstemän, enligt en New York Times-rapport som publicerades under helgen.

Israeliska tjänstemän rapporterades var chockade över att informationen till och med hade kommit ut till utländska tjänstemän, konstaterar rapporten: ”Israel har framfört så många anklagelser mot UNRWA genom åren att ingen förväntade sig att detta påstående skulle vara det som fastnade, sade det (israeliska utrikesministeriet) tjänstemannen” konstaterade New York Times.

Humanitära grupper och UNRWA-tjänstemän har sagt att anklagelserna måste tas på allvar, men det är oansvarig att avbryta finansieringen till hela byrån, en livlina för cirka 6 miljoner palestinier. Detta är särskilt viktigt, säger experter, eftersom Israel är under order från Internationella domstolen (ICJ) att förhindra folkmord i Gaza.

Finansieringsstopp ”är ett brott mot internationell humanitär rätt, det är ett brott mot internationella principer, det är ett brott mot domen från ICJ som säger att ingen ska pressa ut internationellt humanitärt bistånd … och det är, utan tvekan, ett brott mot folkmordskonventionen eftersom det kommer att ödelägga livet för 1,2 miljoner människor som befann sig på UNRWA:s livsmedelslinjer redan före den 7 oktober”, sade före detta UNRWA-talespersonen Christopher Gunness på Channel 4. ”Och det går längre – det kommer utan tvekan, om det inte avbryts, leda till massa svält.”

 

Originaltext: Report Finds “No Evidence” in Key Dossier to Support Israel’s UNRWA Allegations