Den nattliga resan och Himmelsfärden – Ett sant faktum eller bara en dröm? (I)

Al israa wal Miraj

Israa eller Den nattliga resan, kära bröder, är den landsresa där Allah den Allsmäktige transporterade sin profet från den heliga moskén i Mecka till den mest avlägsna moskén i Jerusalem. Al-Miraj eller Himmelsfärden å andra sidan, är den himmelska resan där Allahs Sändebud fördes från den mest avlägsna moskén till de högsta himlarna och nådde ofattbara höjder. Resan började med att hans bröst öppnades och hans hjärta drogs ut för att tvättas med Zamzam-vatten…