Omskärelse minskar risken för prostatacancer med 15 %

Emilio de Benito – El País

 

Å ena sidan är inflammatoriska processer och sexuell överförda sjukdomar relaterad till cancer i allmän och prostatacancer i synnerhet. Å andra sida förhindrar omskärelse båda faktorer. Två och två är fyra, så tänkte Jonathan Wright från Avdelningen för folkhälsovetenskap i Hutchinson Center, som är huvudförfattare till en artikel i tidskriften Cancer som ges ut av American Association mot denna sjukdom, där man visar denna relation.

Wright gjorde något mycket enkelt, han analyserade 3399 mäns historia (1754, som hade utvecklat prostatacancer och 1645 som inte hade gjort det) och såg att de som hade genomgått en omskärelse innan deras första sexuell umgänge hade 15 % mindre fall av cancer. Och detta gällde alla typer av denna tumör, från de mindre aggressiva med en incidens mindre än 12 % till de farligaste, där skyddet var 18 %.

”Dessa data visar att det finns en infektiös/inflammatorisk mekanism i risken som ledder till att män utvecklar prostatacancer” sade Wright. ”Även om detta bara är en observationsstudie allt tyder på att det är en rimlig biologisk process” tillade han.

Processens grund är densamma som har visat att omskurna män är mindre benägna att smittas med hiv när de har sex. Omskärelsen ledder till att huden på ollonet, på grund av exponeringen, förstärks vilket innebär att den är mer resistent för de mindre sår som kan uppstå under akten. Dessa små lesioner är de vägar som överförbara sexuella sjukdomar använder och som leder till inflammatoriska processer som gör cellerna mer benägna att utveckla tumörer.

Denna upptäckt har lett till att vissa länder i Afrika, till exempel, har börjat utföra omskärelse under kontroll av läkarna (eller åtminstone med bättre hygienisk miljö) för att stoppa spridningen av HIV. De amerikanska myndigheterna har också börjat studera dess effekter.

Men det finns mer. I den senaste konferensen om retrovirus och opportunistiska infektioner, presenterades en studie som visar att omskärelsen minskar överföringen av herpes.