Sång och musik, vad säger Islams källor?

Bland de nöjen som kan trösta vår själ, behaga hjärtat och örat finns sången. Islam tillåter sånger och sjungandet, förutsatt att dessa inte skadar en muslims moral och personlighet. Även musik är tillåtet, under samma förutsättningar.

Konst och skönhet i islam

Den verkliga skönheten vänder sig till själen eller intellektet, som genom ett erkännande av detta gudomliga attribut får tillgång till förståelsen av principer som inte skulle kunna nås, bara med förståelse. Det verkliga konstverket överlever tidens gång tack vare sin intellektuella mening. Men den formella skönhet vänder sig till känslorna, den förför och rör, det är som en söt smak till en början som inte när själen och har en tillfällig effekt.

Välsignad Ramadan

Varje år gläds muslimer över hela världen, män och kvinnor, med ankomsten av denna välsignade tid som påminner oss om vårt verkliga tillstånd, vår tomhet och vår grundläggande osäkerhet, vilket hjälper oss att returnera till den Enda Verkligheten, som säger till oss: ”Lämna din mat och din dryck för Min skull. Fastan är för mig och jag belönar för det och denna goda gärning är värd tio gånger.”

Omskärelse minskar risken för prostatacancer med 15 %

Å ena sidan är inflammatoriska processer och sexuell överförda sjukdomar relaterad till cancer i allmän och prostatacancer i synnerhet. Å andra sida förhindrar omskärelse båda faktorer. Två och två är fyra, så tänkte Jonathan Wright från Avdelningen för folkhälsovetenskap i Hutchinson Center, som är huvudförfattare till en artikel i tidskriften Cancer som ges ut av American Association mot denna sjukdom, där man visar denna relation.