Sång och musik, vad säger Islams källor?

Redaktion

 

Bland de nöjen som kan trösta vår själ, behaga hjärtat och örat finns sången. Islam tillåter sånger och sjungandet, förutsatt att dessa inte skadar en muslims moral och personlighet. Även musik är tillåtet, under samma förutsättningar.

 

Vad säger Profetens hadither?

I vissa fall är sång och musik till och med rekommenderat; till dessa tillfällen hör Eid – dagarna, bröllop, vid Aqiqah (när man firar födelsen av ett barn) och när en resande återvänder hem.

Aisha berättade att när en kvinna från Mecka gifte sig med en man från Ansar, (Medina-bo) frågade profeten Mohammed, frid vare med honom: ”Aisha, hade de någon underhållning? Ansari stammen tycker om det?” (Bukhari)

Ibn Abbas sade: ”Aisha hade en släkting som gifte sig med en man från Ansar, profeten Mohammed frågade: ’Skickade du en sångerska med henne?’ ’Nej’ sade Aisha. Profeten sade då: ’Ansar tycker om dikter, du skulle ha skickat någon som skulle ha sjungit: Här kommer vi, till er kommer vi, hälsa oss som vi hälsar er!’” (Ibn Majah)

Aisha berättade att hon hade i Mina, under Eid Al Adha, med sig två väninnor som sjöng och spelade på en trumma. Profeten satt med dem, men han hade ett täcke över sitt huvud. Abu Bakr kom in och började gräla på Aishas väninnor. Men då tog profeten bort täcket från sitt ansikte och sade till honom: ”Låt dem sjunga, o Abu Bakr, det är Eid!” (Bukhari och Muslim)

I sin bok ”Ihya Ulum al Deen berättar Imam al-Ghazali den sistnämnda hadithen och om Abessinierna som dansade och lekte med sina spjut inne i moskén (!) Profeten uppmuntrade dem och sade åt dem att fortsätta. Han frågade om Aisha ville titta och han stod och tittade med henne tills hon blev trött och gick.

Imam Ghazali fortsätter: Alla dessa hadither är återberättade i Muslim och Bukhari, båda Sahih, och de bevisar klart och tydligt att sång och musik inte är förbjudna! Vi kan också härleda av dessa hadither följande:

 1. Det är tillåtet att leka. Abessinierna tyckte om att leka och dansa.
 2. De gjorde detta inne i moskén
 3. Profeten uppmanade dem till detta! Han sade: ”Fortsätt bani Arfidah!” Hur skulle man då kunna påstå att detta vore otillåtet?
 4. Profeten stoppade Abu Bakr som grälade på Aishas väninnor som sjön och spelade. Han sade till Abu Bakr att Eid är en glädjerik dag, och att sjunga är ett sätt att roa sig.
 5. Båda gångerna stannade han länge med Aisha och lät henne titta på abessiniernas föreställning och lyssnade tillsammans med henne på hennes sjungande och spelande väninnor. Dessa hadither visa tydligt att det är bättre att vara godmodig och göra sin fru och sina barn glada genom att låta dem lyssna på sånger, leka och se på föreställningar än att vara fördömande, hård och asketisk.
 6. Profeten själv uppmuntrade Aisha att komma och se på abessiniernas föreställning. Han frågade henne: ”Skulle du vilja titta” (Bukhari och Muslim)
 7. Det är tillåtet att spela trummor

 

Imam Ghazali fortsätter sin diskussion om sjungande: ”Många av profetens kompanjoner och andra generationens lärda lyssnade på sånger och såg inget fel på det. Vad det gäller hadither som talar emot sånger, är de svaga och de har konstaterats vara mindre pålitliga.” Jurist (i Sharia) Abu Bakr Al-Arabi säger: ”Det finns inga starka hadither som förbjuder sånger.” Ibn Hazem säger: ”Alla hadither som förbjuder sånger är felaktiga eller fabricerade.”

Hur som helst; eftersom musik ofta förekommer i samband med andra klart förbjudna handlingar, som t ex nattklubbar och fester där man drycker alkohol mm har en del andra lärda förklarat det haram (otillåtet) eller åtminstone makruh (ogillat), de ha också jämställt sånger med ”tidsfördriv” och hänvisar då till Koranen.

 

Vad säger Koranen

Men det finns människor som betalar [historieberättarna för deras] historier för att [med deras hjälp], utan egen kunskap, locka [andra att avvika] från Guds väg, och som [försöker] göra narr av [dem som följer] den. De skall få utstå ett förödmjukande straff. (31:6)

Om detta säger Ibn Hazem: ”Denna vers fördömer ett särskilt beteende: att förlöjliga Allahs vägledning. Vemhelst som gör detta är en icke troende, även om denna handling vore att köpa en Koran, om ens avsikt är att förlöjliga den och därmed försöka missleda folk.” Detta är vad menas med denna vers, inte harmlöst prat för nöjes skull, vars syfte inte är att missleda folk.

Ibn Hazem motsäger även den tolkning som menar att eftersom sångerna inte är ”verklighet och sanning” måste de vara ”villfarelse”. De refererar till versen 10:32

Detta är Gud, er Herre, Sanningen. Vad finns vid sidan av sanningen annat än lögn och misstag? Hur kan ni förmå er att vända den ryggen?”

Ibn Hazem kommenterar: ”Profeten sade: ’Gärningarna skall dömas efter avsikt och alla får efter sina avsikter.” Enligt detta kan vi se att den som lyssnar på sånger med avsikt att synda och uppmana till synd, är en syndare, och samma regel gäller alla gärningar.

Men den som lyssnar på musik med avsikt att koppla av och vila sina öron och hjärta för att sedan orka utföra sina plikter, mot Allah och fortsätta att göra goda gärningar, han är en god och trogen tjänare av Gud och hans gärning är sannfärdig. Den som lyssnar neutral och utan avsikt att vare sig söka det goda eller det onda är att likställa med den som tar en promenad, eller tittar ut genom ett fönster, klär sig i blått eller grönt osv.

 

När är sånger förbjudna?

Det finns vissa gränser, som man inte kan överskrida under några omständigheter:

 1. Det man sjunger om skall inte motsäga Islams lära, t ex att sjung om hylla vin och locka människor att dricka, eller att lyssna på sådana sånger är haram, otillåtet.
 2. Om det man sjunger om är tillåtet, men kombineras med t ex inbjudande sexuella rörelser mm, är också detta haram.
 3. Islam är emot all slags överdrifter, och då är naturligtvis all överdrift haram även i nöjen. M a o det är haram att ägna så mycket tid åt sång och musik att man glömmer sina plikter, vare sig religiösa eller mänskliga. ”Överdrift är det som hindrar en från sina plikter.”
 4. Om en sång lockar till sådant som närmar sig haram, är det bäst att inte lyssna på det.
 5. Alla lärda är överens om att om sjungandet kombineras med någon otillåten handling som t ex dricka eller obscenitet, blir det genast haram.

 

Profeten har utlovat ett förfärligt straff för dem som lyssnar på sånger som är knutna till sådana handlingar.

”Några av mitt folk kommer att dricka vin, och kalla det med andra namn, och de lyssnar på sångerskor som ackompanjeras av instrument, Allah ska låta jorden svälja dem, och förvandla dem till apor och svin.”

(Detta kan tolkas som apor och svin i sitt hjärta, utan eftertanke och förmåga till mänsklig reflektion.)

 

Salaam, Sept-Okt 1998, Sida 13-14