Välsignad Ramadan

Islamiskt Informations Forum

 

För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. (2:185)

Koranen lär oss att det viktigaste i ibadat (de islamiska former av dyrkan) är dikrullah, åminnelse av Allah: wa la-dikru Llahi Akbar (Åminnelse av Allah är den största …) och Ramadan fasta är en form av ibadat utan avbrott som varar en månad, och därmed dess intensitet, styrka, och varför muslimer älskar så mycket den här månaden.

Varje år gläds muslimer över hela världen, män och kvinnor, med ankomsten av denna välsignade tid som påminner oss om vårt verkliga tillstånd, vår tomhet och vår grundläggande osäkerhet, vilket hjälper oss att returnera till den Enda Verkligheten, som säger till oss: ”Lämna din mat och din dryck för Min skull. Fastan är för mig och jag belönar för det och denna goda gärning är värd tio gånger.”

Vår fasta ska vara en balanserad fasta, anpassad till människas tillstånd. Det är inte lätt eller svårt och kan utföras av alla friska vuxna personer som har för avsikt att behaga Allah genom att följa Hans bud. Dess fördelar är enorma, på alla områden där vår mystiska existens framträder. Den för med sig fysisk nytta för vår hälsa, den är en medicin, som vetenskapen idag inser, är oöverträffad för att återställa hälsan i våra kroppar. En psykologisk fördel som kommer från brytandet av vanor och möjligheten att observera den vardagliga världen med andra ögon och slutligen den oerhörda andliga nyttan som finns i upplevelsen att återgå till vår ursprungliga natur och vårt existentiella tillstånd som är ingenting annat än rena barmhärtighet.

Ramadan öppnar våra ögon för den Enda Verkliga, ögon som i bästa fall, vi vet att de inte längre är våra, utan Hans, att det är bara Han ensam den som ser, den som hör. En inre stillhet som kommer från en klok självbehärskning och försakelse, detta är en av de andliga egenskaperna av fastan.

Hör tystnaden, upptäck visdomen i det, den stora nåd som finns i uppfyllandet av det som är obligatorisk för oss. Låt oss be Honom att öppna våra hjärtan för den mest genuina mänskligheten, till Muhammads ljus, (fvmh), och trösta oss med sin intimitet och närhet, och att sunna, hans välsignade exempel, blir för oss alla en säker vägledning för att hjälpa oss att bibehålla en ny livsstil, mänsklig och balanserad.

I dessa svåra tider, där tecken överlappar varandra och där det är svårt att hitta ett spår av sanningen, hjälper fastan oss att urskilja det sanna från det falska, det som är viktigt från det som inte är, och närmar oss till det gudomliga som bor inom oss. Detta är en av hemligheterna med Ramadan. Vem tvingar oss? Kanske vi själva?

Vi i Islamiskt Informations Forums redaktion önskar alla muslimer och den muslimska gemenskapen ett lyckligt och framgångsrikt Ramadan fasta, full av välsignelser och Baraka, som fungerar som en förevändning för att öka våra relationer i en anda av kommunikation, adab och harmoni.

Ramadan Mubarak! Välsignad Ramadan!