Milstolpar i islamisk finansierings uppkomst

Gillian Murdoch – Kim Coghill

 

Islamisk finansiering har vuxit till en miljard industri, efter sin start i den privata sektorn i Persiska viken såsom Dubai under 1970-talet.

Det sharia kompatibla systemet, som förbjuder ränta, är den nationella normen i Sudan och Iran, och ett parallellt banksystem i Malaysia, Bahrain och några andra stater runt Persiska viken.

Här är några viktiga ögonblick i den moderna sektorns utveckling:

1950-1960-talet: De första experimentella islamiska banker utvecklar räntefritt sparande och lån sammanslutningar i Pakistan och den indiska subkontinenten. Banbrytande satsningar görs i Egypten och Malaysia under 1960-talet. Nya banker utvecklas under 1970-talet samtidigt som oljepengar väller in i staterna runt Persiska viken.

1975: Den första kommersiella islamiska bank öppnar, Dubai Islamic Bank (http://www.dib.ae). Nästan 30 sådana banker öppnas under det kommande decenniet.

I oktober 1975, den islamiska finansiella paraplyorganisationen, Islamiska Utvecklingsbanken (http://www.isdb.org) öppnas i Jiddah, Saudiarabien. Mellan 1975 och 2005 finansieras projekt i Islamiska konferensen (OIC) medlemsländer på mer än 50 miljarder US dollar.

1979: Pakistan blir den första nationen att ”islamisera” bankpraxis på statlig nivå. Processen fortsätter tills 1985.

Juli 1983: Malaysia öppnar sitt första officiella sharia kompatibel bank, Bank Islam Malaysia. Andra banker erbjuder även Islamiska produkter och övervakas av centralbanken, som har en styrelse med sharia forskare som rådgivare.

September 1983: Sudan reformerar sitt banksystem efter de islamiska principerna efter det att president Jaafar al Numeiri tar i bruk sharialagen. Dubbla banksystem utvecklas, islamiska i norr, konventionell i söder.

Mars 1984: Iran byter till en räntefri bank på nationell nivå efter godkännande av en islamisk bank lag 1983 som utlovades i 1979 islamiska revolutionen.

1985: Islamiska finansiella produkter erbjuds av mer än 50 konventionella banker runt om i världen. Andra stora banker följer med under 1990-talet.

Feb 26, 1990: En internationell islamisk redovisningsstandard organisation etableras i Bahrain av IDB, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (http://www.aaoifi.com).

1991: Indonesiens första officiellt sponsrade islamiska bank, Bank Muamalat, inrättas.

2000: Cirka 200 islamiska finansiella institutioner har över 8 miljarder US dollar i kapital, över 100 miljarder i inlåning och förvalta tillgångar värda mer än 160 miljarder enligt ekonomen Mohammad Nejatullah Siddiqi.

Omkring 40 procent kommer från Mellanöstern, ytterligare 40 procent från Syd och Sydostasien, och resterande 20 procent delas mellan Afrika, Europa och Amerika.

2001: Malaysias finansiella sektors masterplan sätter upp 20 procent av finansbranschen vid 2010 som mål för islamisk finansiering. År 2009 är andel av dess finansiella tillgångar ca 17 procent.

2002: Islamic Financial Services Board (http://www.ifsb.org), en internationell standard organisation inrättas i Kuala Lumpur.

2004-2008: Investerarnas intresse för islamisk finans produkter växer starkt bland annat pga. en stadig ökning av oljepriserna och de petrodollarna som strömmar in i oljeproducerande stater. Oljepriset blir så högt som 147 US dollar per fat i mitten av 2008 innan den sjunker kraftigt.

September 2004: Islamic Bank of Britain, landets första sharia kompatibla bank, öppnas i London.

Nov 2006: Dubais främsta börs, Dubai Financial Market, meddelar att den ska omstrukturera sig själv till att bli världens första islamiska börs.

2008: Den globala kreditkrisen och lågkonjunkturen skapa panik hos de konventionella finansiella marknaderna med en nedkylande effekt på islamisk finansiering när investerare undviker risk vilket leder till att tillgångspriser faller. Nya islamiska emissioner faller två tredjedelar till tre års lägsta nivå, 15,77 miljarder US dollar enligt Islamic Finance Information Service.

Jan 2009: Singapore lanserar sitt första islamiska obligationsprogram, samtidigt som landet tävlar med Malaysia om marknadsandelar.

Feb 2009: Indonesien, världens mest folkrika muslimska landet, säljer sin första detaljhandel sharia kompatibla obligationer eller sukuk.

 

Källa: Reuters, centralbanker i Sudan, Malaysia, Pakistan och Iran