Milstolpar i islamisk finansierings uppkomst

Islamisk finansiering har vuxit till en miljard industri, efter sin start i den privata sektorn i Persiska viken såsom Dubai under 1970-talet.
Det sharia kompatibla systemet, som förbjuder ränta, är den nationella normen i Sudan och Iran, och ett parallellt banksystem i Malaysia, Bahrain och några andra stater runt Persiska viken.