Kvävande suffixen

Layla Anwar – Arab Woman Blues

 

Jag håll på att läsa det som hände i Västbanken, judiska bosättarna som hade angripit en moské i byn Yasuf, brände ner moskéns bibliotek och skrev på väggarna: ”Ni kommer att betala dyrt, vi kommer att bränna er alla.” Artikeln kallade vid detta tillfälle de skyldiga för, och det är varken den första eller den enda, hårdföra judar. Bra!

Man kallar också för hårdföra kristna, de kristna som attackerar muslimer.

Adjektiv som hårdföre eller extremistiska, ultra-ortodoxa, fundamentalistiska och ibland fanatiska … föregår nästan alltid dessa specifika grupper, en tydlig referens om att de är inte en del av den dominerande judisk eller kristen linje. Återigen, bra!

Men har ni lagt märke till att hur det skrivs när det gäller muslimer? Jag har gjort det.

Jag har märkt om och om igen hur man tar till en specifik användning av språket för att beteckna dessa hårdföra och extremistiska muslimer. Man kallar inte dem för hårdföra muslimer, man kallar de för islamISTER.

De hårdföra judar och kristna kallas inte för judISTER eller kristenISTER, men hårdföra muslimer kallas för islamISTER.

Som ni ser det finns en skillnad som är mycket viktigt för mig, mycket viktig vid denna tidpunkt. En upprepad användning av vissa termer påverkar ens uppfattningen i längden och suffixen har att kuslig förmåga att hålla sig fast i våra hjärnor, i det språk vi använder och slutligen, i våra föreställningar.

När man säger, läser eller hör följande mening: en extremist, hårdföre, fanatisk jude eller kristen, får man en tydlig spricka, separation, ett utrymme mellan adjektivet och föremålet, och hjärnan samlar in och lagrar på en viss nivå att inte alla judar, inte alla kristna är extremister eller fanatiker.

Men när man läser följande rubrik: islamisterna attackerade … hjärnan registrerar Islam och genom korrelation, muslimer. Så, på någon nivå finns det ett samband med islam och muslimer med ändelsen ISTER. Hela Islam och alla muslimer förvandlas vid något subliminal nivå till islamISTER.

Detta är så utbrett nu att knappast någon känner till dessa viktiga nyanser, vi tar det som vi erbjuds och vi ifrågasätter inte det någonsin.

Följaktligen vilket yttre tecken som helst på muslimsk religiös tillhörighet stämplas också med automatik som islamIST.

En kvinna som bär en islamisk huvudduk är islamIST, en skäggig man blir islamIST, men en judisk kvinna som täcker håret (ja, religiösa judiska kvinnor täcker också sitt hår), eller en judisk man med skägg, lockar och kalott anses vara ”ortodoxa”.

Detsamma gäller med kristna. En man eller kvinna som bär ett stort kors runt halsen blir inte med automatik till ”kristenIST” i de andras ögon.

Samtidigt som man har börjat peka på muslimer, särskilt de som bor i väst, som DEN grupp som med säkerhet kan begå extremistiska handlingar och därför betraktas dem, alla muslimer och till varje pris, som en extremistisk grupp. Alla identifierades som islamISTER.

Men när man tänker efter är det egentligen den här gruppen människor som har drabbats mest av våldsamma attacker både individuellt och kollektivt. Vare sig de är invandrare i väst eller en person som sitter hemma, hemma, i sitt eget land: Afghanistan, Irak, Palestina, Pakistan.

Robert Fisk (och Fisk är inte precis islamvänlig) sade att han hade beräknat den totala siffra på utländska trupper som befinner sig i den muslimska världen och dragit slutsatsen att det faktiskt finns fler ”soldater” utlänningar/västerlänningar i den muslimska världen än i något annan period av historien, och säkert många fler än vid tiden för korstågen under medeltiden. Men hör och häpna, det är muslimerna som är denna världs ISTER och inte de judiska och kristna korsfararna och kolonialisterna.

Det är därför inte förvånande att muslimer kvävs under tyngden av dessa suffix som de andra har tagit och lagt fram, det är inte heller någon överraskning att vad dessa suffix försöker uppnå är precis det, att kväva dem.

Fortsätt att kväva och attackera ett helt folk under parollen att bekämpa ”islamismen” och ni kan vara säkra på att de kommer till slut att förenas och försvara sig.