Profetens barmhärtighet mot icke-muslimer

Det var inte bara medlemmarna av den muslimska nationen som fick ta emot hans barmhärtighet, den utvidgades även till icke-muslimer, till och med de som hade försökt skada profeten och hindra honom med sitt uppdrag. Detta förbarmande och medkänsla tydliggörs av det faktum att profeten aldrig hämnades av personliga skäl och alltid förlät även hans bittraste fiender.

Kvävande suffixen

Jag håll på att läsa det som hände i Västbanken, judiska bosättarna som hade angripit en moské i byn Yasuf, brände ner moskéns bibliotek och skrev på väggarna: ”Ni kommer att betala dyrt, vi kommer att bränna er alla.” Artikeln kallade vid detta tillfälle de skyldiga för, och det är varken den första eller den enda, hårdföra judar. Bra!