Kött och religiösa aspekter

FastFood nr 5, 2008 | 37

 

Ett område som förbises ofta är de religiösa aspekterna. Det är exempelvis många som inte känner till hur den allt ökande delen muslimer ser på köttkonsumtion/hantering.

En sammanställning av viktiga punkter som gäller för den muslimska halalslakten innefattar följande bestämmelser om skydd av djur vid slakt:

 1. Djuret skall vara frisk och utan skador
 2. Djuret skall ha behandlats med medlidande och vänlighet.
 3. Djuret borde få mat och vatten liksom att lugnas innan det dödas.
 4. Slakten skall utföras av en tränad muslim. Slaktaren skall hela tiden ha ögonkontakt med djuret.
 5. Både djur och slaktare är vända i Qibla (mot Mecka)
 6. Före slakt reciteras ”Tasmiyah -principen” Bismillah, Allahu Akbar (i Guds namn, Gud är större). Det innebär att muslimerna inte tar djurens liv på eget bevåg utan med skaparens auktoritet. Om ett djur slaktas med angivande av annat namn än Gud ”ALLAH” medför det att köttet blir icke tillåtet.
 7. Man ska vässa slaktkniven. Kniven måste undersökas och slipas före och efter varje djur som slaktas.
 8. Slaktkniven skall föras i en enda obruten rörelse.
 9. Matstrupen (esophagus), luftstrupen (trachea) och halspulsådrorna (jugular vein) skärs av utan att ryggmärgen skadas.
 10. Blodet måste helt avtappas
 11. Ett djur får inte se ett annat djur dö.

 

Poängen är att djuret skall besparas lidande även om det skall dödas för mat. Detta gäller inte enbart själva dödsögonblicket utan hur djuret behandlas fram till slaktögonblicket.

Den muslimska slaktmetoden är human och fri från sidoeffekter och sekundära effekter på djuret eller konsumenten och den uppfyller nästan alla kriterier för den bästa slaktmetoden, och är den som ska rekommenderas. Djurskydd och vänlig behandling av och respekt för djur är ett centralt begrepp inom Islam.

Svenska bedövningsformer bl.a. bultpistol, koldioxid (CO2), samt elektriska bedövning med tång eller vattenbad har stora nackdelar, såväl djurskyddsmässiga som livsmedelshygieniska. Muslimska slaktmetoden är i överensstämmelse med såväl djurskyddslagen som de religiöst motiverade.

Enligt en tidigare utredning påpekar man att den enda religiösa slaktmetod som kan uppfylla kraven i uppdraget är den halalslakt som idag bedrivs på svenska slakterier. Muslimska företrädare undersökte om huruvida man kunde tänkas acceptera en reversibel bedövning efter slakt. Man måste finna en rättvis väg som tillgodoser muslimernas behov av halalslakt.

Här finns alltså stora möjligheter.

 

Artikeln publicerades i tidningen ”Fast Food – Mat & Trender” Nr 5 – Juni 2008, sida 37.