Islam, ett hem för tolerans inte fanatism

Yusuf Islam – Blog Mexico Informa islam

 

Sedan de fasansfulla terroristattackerna mot Amerika har medias spekulationer vänd sitt anklagande finger mot muslimer och den arabiska världen, vilket innebär att vanliga medborgare i USA och andra västländer har blivit ett lätt byte för anti-religiösa fanatiker. Det är skamligt!

Tyvärr verkar det som att den senaste attack mot USA genomfördes att människor som ursprungligen kommer från Mellanöstern, som har muslimska namn. Återigen, det är skamligt.

Detta underblåser hatet mot en religion och ett folk som inte har något att göra med dessa handlingar. Av denna anledning vill jag förklara grunderna för denna ädla väg som vi kallar islam, innan (Allah förbjude) en ny katastrof inträffar, och förmodligen nästa gång är det riktat mot muslimerna.

Jag kom till islam vid 20 års ålder, under den tid jag sökte efter svaren som en vandrande popstjärna. Jag hittade en religion som kombinerad vetenskaplig grund med andlig verklighet i en enhetlig tro långt ifrån rubriker om våld, förstörelse och terrorism.

En av de första intressant sak jag lärde mig i Koranen var att namnet på denna tron (islam) kommer från ordet Salam (fred). Långt ifrån det etnocentriska turkisk-arabiska budskapet jag förväntade mig, presenterade Koranen en tro på den universella existensen av Allah, En Gud för alla. Den diskriminerar inte människor, den säger att vi kan vara av olika färg och tillhöra olika folkgrupper, men vi är alla människor och ”de bästa människorna är de som är mest medvetna om Allah.”

Idag, som muslim har jag chockats av den senaste tidens händelser, en urskillningslöst dödande som vi alla har bevittnat och som har skadat mänsklighetens självförtroende. Terrorn på denna nivå påverkar alla på denna lilla planet, och ingen är fri från dess konsekvenser. Vi måste också komma ihåg att detta våld sker nästan dagligen i muslimska länder, det bör inte förvärras av hämnd mot andra oskyldiga familjer och samhällen.

Jag, liksom de flesta muslimer, känner att jag har en plikt att klargöra att dessa obegripliga handlingar, dessa blodbad har ingenting att göra med islamisk tro. I Koranen står tydlig och klart att Allah har sagt att … om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. (5:32).

Koranen våra ungdomar lär sig är full av berättelser och lärdomar om mänsklighetens historia i sin helhet. Injeel (Evangeliet) och Torah också nämns, och även Isa (Jesus) och Ibrahim (Abraham), frid vare med dem. I själva verket nämns profeten Musa (Moses), frid vare med honom i Koranen oftare än någon annan. Koranen erkänner samexistensen av andra tro, och med det klargör att andra kulturer kan leva tillsammans i fred.

Allah säger TVÅNG skall inte förekomma i trosfrågor. (2:256). Detta innebär att människor inte skall tvingas ändra sin tro. Koranen säger också Ni har er tro – och jag har min tro! (109:6).

Respekten för religiösa värden och rättvisa är Koranens hjärta. Den koraniska historia vi lär våra unga ger många exempel på interreligiösa och internationella relationer om hur man kan leva i harmoni.

Men några extremister ta bitar av den heliga skriften ur sitt sammanhang. Agerar individuellt, och när de inte kan visa sig tillsammans som en del av en politisk struktur eller samrådsprocess skapar dessa oliktänkande grupper sina egna regler, i strid mot Koranens anda som kräver att de som erkänns som muslimernas ledare måste samråda sinsemellan om frågor som rör samhället. Det finns en hel sura i Koranen under rubriken ”Samråd”.

Gemenskapens välfärd är avgörande för människors liv, därför finns inom islam begreppet Istihsan som betyder ”sökandet efter gemenskapens bästa.” Även om Koranen kan avgöra ett yttrande den också förutsätter att forskare bör överväga de omständigheter som rådde vid den tiden. Ibland betyder det att välja den minst dåliga alternativ eller t o m sätta lagen ur spel tillfälligt om det behövs. Till exempel en person som stjäl bröd under en hungersnöd inte behandlas som en tjuv.

Jag skrev en gång i en sång, ”Var leker barnen?”. Vår sympati och medkänsla för alla familjerna till dem som förlorade sina liv i dessa tragiska våldsdåd, liksom alla de sårade kommer fram. Men livet måste gå vidare. Barnen behöver fortfarande leka och människor måste leva och lära sig mer om sina grannar, så att okunnighet inte föder mer blind fanatism. Måttlighet är en del av tro, så de som anklagar muslimska skolor för att främja fanatism borde lära sig lite mer om islam.”

Profeten sade: ”Låt dö, de som insisterar på att försvåra tron” och ”En troende är inom gränserna för sin religion så länge den inte dödar en annan person olagligt.” Sådan kunskap och vägledning finns det ett akut behov i dessa tider, att skilja fakta från lögn och att erkänna den definition som den siste profeten gjorde om vad som gör och inte gör en person till företrädare för den tro han praktiserade och undervisade.