Mansur Escudero dog den 3 oktober

Mansur Escudero var en av grundarna bakom Junta Islamica i Spanien, en av de få muslimska organisationer som har lyckats med att få en nationell respekt och erkännande.

Islam, ett hem för tolerans inte fanatism

Sedan de fasansfulla terroristattackerna mot Amerika har medias spekulationer vänd sitt anklagande finger mot muslimer och den arabiska världen, vilket innebär att vanliga medborgare i USA och andra västländer har blivit ett lätt byte för anti-religiösa fanatiker. Det är skamligt!