Mansur Escudero dog den 3 oktober

Islamiskt Informations Forum

 

BismilLahi ArRahmani arRahim

Mansur Abdussalam Escudero dog den 3 oktober i sitt hem i Dar es Salaam, i Almodóvar del Río, Cordoba, Spanien.

Det finns inga fler ord än Allah den Högste. Hans ord är ett dekret. Vi är tacksamma för att vi kände honom och ber Allah, helhjärtat, att Han tar emot honom i Sin trädgård. Det är vad Mansur längtade mer än någonting annat. Och Allah är den Generöse, Givaren av fred.

Mansur Escudero var en av grundarna bakom Junta Islamica i Spanien, en av de få muslimska organisationer som har lyckats med att få en nationell respekt och erkännande.

Junta Islamica står bakom andra organisationer som Instituto Halal som är idag en av de tongivande organisationerna i Europa i halal frågor och den spanska regeringens samarbetspartner i fråga om att skapa nya marknader i muslimska länder för de spanska företagen.

Hans engagemang i dawa arbete och muslimernas integration i alla delar av samhället var stor. Vi lär känna honom i samband med skapandet av EMIN (European Media Islamic Network) där IIF är en av grundarna. Mansur Escudero var en av idegivarna och den drivande kraften i nätverket.

Hans engagemang hade inga gränser. Han arbetade med att påveka opinionen i sin hemstad, Cordoba, för att göra det möjligt för muslimer att be i morernas gamla moské, La Mezquita. Han arbetade med barn och skolor i Afrika och med Civilisationernas Allians, en internationell organisation med stöd av bl a den spanska, turkiska och amerikanska regeringen.

Mansur escudero begravdes den 4 oktober i den kommunala kyrkogården i Almodóvar del Rio, som har en muslimsk begravning område.

Vi ber Allah att ge oss kraft att bära hans dekret och göra oss värdiga efterträdare till arvet från sin tjänare Mansur.

Må Allah välsigna hans familj.

Mansur, vila i frid, vi ber för att Allah ska ge dig ett lätt övergång och att Han fyller dig med Sin baraka och Hans nåd.

Islamiskt Informations Forum