Ingenting i Islam förbjuder utbyte av julhälsningar

IF Redaktion

 

Islam förbjuder inte muslimer att utbyta julhälsningar med kristna, har chefen för Muslim World League sagt i en tidigare intervju.

Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa upprepade särskilt att det inte fanns någon text i sharialagstiftningen som förbjöd muslimer att skicka hälsningar till kristna.

Han noterade att fatwas angående utbyte av helgdagshälsningar med icke-muslimer utfärdades av seniora forskare i den islamiska världen, och det var inte tillåtet att invända mot någon fråga relaterad till sharia-jurisprudens.

Han tillade att invändning endast gällde frågor med definitiv konsensus, inte presumtiva.

Al-Issa sa också att det inte fanns någon religiös text som förbjöd sådana hälsningar, och när en muslim hälsade på en annan icke-muslim på helgdagar, betydde det inte att han erkände en annan tro.

Al-Issa indikerade att gratulationen av icke-muslimer till deras helgdagar ”är ett uppenbart intresse som tjänar islams rykte.”

”Syftet med dessa hälsningar är att främja samexistens och harmoni i en värld som är i stort behov av det”, sa han.

Al-Issa påpekade också att Islam tillåter att äta maten från ”Bokens folk” i en hänvisning till kristna och judar, och inte tillät andras mat.

Al-Issa är chef för den Mecka-baserade icke-statliga organisationen Muslim World League, som syftar till att klargöra islams sanna budskap.

Vissa muslimska forskare har genom åren utlöst debatter genom att stämpla julhälsningar som oislamiska och därmed förbjudna.