Ingenting i Islam förbjuder utbyte av julhälsningar

Jul hälsning

Islam förbjuder inte muslimer att utbyta julhälsningar med kristna, har chefen för Muslim World League sagt i en tidigare intervju.

Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa upprepade särskilt att det inte fanns någon text i sharialagstiftningen som förbjöd muslimer att skicka hälsningar till kristna.

Fråga om julfirande

Jul

Islam är tydlig om att behandla våra föräldrar, släktingar och vänner med medlidande. Som muslim är det din plikt att vara snäll och vänlig mot dem, särskilt dina föräldrar. Allah säger, Omge dem i detta liv som sig bör [med dina ömma omsorger], och följ samma väg som de som vänder tillbaka till Mig i ånger [över sina synder]. Till Mig skall ni föras åter och Jag skall låta er veta vad era handlingar [var värda]. (31:15)